Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Miljöpolicy

Beslutad av AB Gavlegårdarnas styrelse 2022-08-19

AB Gavlegårdarna bedriver ett aktivt miljöarbete med en strävan att hela verksamheten ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ständig förbättring är den grundläggande tanken för att minska miljöpåverkan därigenom skapa så goda livsmiljöer som möjligt för våra hyresgäster. I det dagliga arbetet ska kretsloppstänkande vara en naturlig del.

Miljöpolicyn är ledstjärnan i miljöarbetet och bolaget ska arbeta efter följande principer:

  • Respektera och följa lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet och ha god framförhållning inför framtida lagförändringar
  • Genomföra åtgärder som förebygger och minimerar verksamhetens negativa påverkan på miljön och människors hälsa
  • På ett effektivt och ansvarsfullt sätt använda naturresurser och naturtillgångar
  • Tillsammans med hyresgäster utveckla och förbättra deras livsmiljö
  • Stimulera, utveckla och engagera medarbetarna i miljö- och kvalitetsarbetet som ska vara en naturlig del i all verksamhet
  • Ställa miljökrav på entreprenörer och leverantörer och ta hänsyn till miljön vid inköp av varor och tjänster
  • Arbeta för att minska uppkomsten av avfall och föroreningar
  • Vara lyhörda för ny kunskap och teknik för att ständigt utvecklas så att miljöhänsyn tas och god kvalitet uppnås i alla led i verksamheten