Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Årets hyresgästundersökning

Varje år skickar vi ut en enkät till hälften av våra hyresgäster där de får svara på frågor som rör deras boendemiljö med allt från den egna bostaden, gemensamma utrymmen och närmiljön.

Resultatet för årets NKI undersökning har analyserats och resultatet av analysen visar en utveckling som både är positiv och negativ. Den positiva utvecklingen är avseende indikatorn ”Ta kunden på allvar”. Det är framför allt frågor om information som hyresgästerna upplever blivit bättre inom detta område.

Det är även en fortsatt positiv utveckling inom trygghetsfrågorna. Att känna sig trygg i sin lägenhet och sitt trapphus är viktiga parametrar och det är just dessa frågor som förbättrats mest. Inom trygghetsområdet har också kontakten mellan hyresgästerna och sina grannar förbättrats och är nu ett av de bästa värdena i landet jämfört med andra bostadsbolag av samma storlek.

Den negativa utvecklingen berör indikatorn ”Rent & snyggt”. Skötseln av utemiljö och snöröjning i stadsdelarna Brynäs och Bomhus får kraftigt försämrat resultat. Dessa brister har varit välkända för Gavlegårdarna under en längre tid och bolaget har nu upphandlat en ny entreprenör som borde förbättra resultatet av indikatorn. De försämrade åtgärdstiderna för underhåll och reparationer, som följd av översvämningarna år 2021, går även att identifieras i årets enkät, även om majoriteten av hyresgästerna svarar att det får hjälp när det behövs.