Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Kvalitetspolicy

Beslutad av AB Gavlegårdarnas styrelse 2022-08-19

Gavlegårdarna bedriver ett aktivt kvalitetsarbete med utgångspunkt från kundernas behov. Detta innebär att bolaget alltid strävar efter att:

  • Ständigt förbättra vårt arbete med fokus på nöjda kunder, effektivitet och samhällsnytta
  • Vara framsynta och arbeta strategiskt
  • Bemöta vår omvärld på ett professionellt och trevligt sätt
  • Vara lyhörda för behov och önskemål hos våra kunder och använda kundernas behov som en grund för vårt arbete
  • Visa kunder, samarbetspartner och varandra respekt
  • Tar tillvara och utveckla våra medarbetares intresse för kunskap om kvalitetsfrågor. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.
  • Lagar och krav utgör grunden i vårt kvalitetsarbete