Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Gavlegårdarna i siffror

Nyckeltal

20222021202020192018
Avkastning på eget kap. %5,45,45,94,326,0
Avkastning på totalt kap. %2,82,14,02,82,1
Soliditet, %38,342,544,442,642,9
Direktavkastning, %4,14,04,53,93,7
Hyror netto, kr/m21 0681 0381 017991977
Ekonomisk vakansgrad, %1,92,12,01,61,5
Driftkostnader, kr/m2685711569579590
Underhållskostnader, kr/m2136110109139149
Fastighetsskatt, kr/m23330282824
Sjukfrånvaro, %3,43,84,33,84,2

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Diagram som visar investering och soliditet de senaste fem åren
Diagram som visar femårsjämförelse gällande avkastning på eget kapital samt totalt kapital

Femårsöversikt

20222021202020192018
Nettoomsättning, mnkr1 251,11 270,31 122,61 084,81 072,9
Balansomslutning, mnkr6 277,25 809,85 346,55 086,04 944,8
Antal anställda212210209208203
Lägenheter, antal14 11614 11014 06414 03613 769
Lägenheter, m2916 574916 206913 217911 765896 236
Lokaler, antal1 1031 1101 1201 1191 102
Lokaler, m2145 903146 433149 042150 552149 445
Bilplatser, antal5 1894 7344 6424 8144 743
Hyra lägenheter (brutto), kr/m21 1071 0971 029996987
Hyresintäkter, mnkr1 156,61 127,41 102,61 070,01 037,2
Vakanser, mnkr-19,3-19,2-17,7-13,1-11,6
Rabatter, mnkr-2,9-4,8-4,6-3,7-4,3
Hyresintäkter netto, mnkr1 134,5-1 103,41 080,41 053,11 021,3
Driftnetto, mnkr414,0390,1394,6316,7258,1
Rörelseresultat, mnkr168,3156,5209,7140,3102,3
Räntekostnader, mnkr-40,3-28,6-76,4-48,7-49,8
Resultat från andelar
i dotterbolag, mnkr
0,00,00,00,0438,5
Finansnetto, mnkr-39,6-28,0-75,5-47,9389,5
Resultat efter finansiella poster128,7128,5134,292,4491,7
Investeringar, mnkr668,7630,2410,2318,0535,4
Marknadsvärde fastigheter, mnkr11 276,711 265,810 383,29 144,88 982,0
Omflyttning lägenheter, %16,316,015,114,913,8