Till startsida
Mina sidor

Lokalhyra

Lokalhyran betalar du månadsvis i förskott om vi inte avtalat något annat.

Hyreslagen säger att hyra och tillhörande avgifter ska du betala senast den sista vardagen före varje månadsslut.

Autogiro

Om du väljer autogiro drar vi hyran varje månad automatiskt från ditt bankkonto.
Ansök om autogiro