Hoppa till innehåll

Om webbplatsen

Kakor (cookies)

På webbplatsen används kakor. Läs mer om kakor på gavlegardarna.se.

Ansvarig för AB Gavlegårdarnas webbplats

AB Gavlegårdarnas ledning är ansvarig för att innehållet på Gavlegårdarnas webbplats och de e-tjänster som finns på webbplatsen följer de regler som gäller enligt lag.

All juridisk information rörande AB Gavlegårdarnas webbplats.

Har du synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Har du synpunkter, tips eller vill fråga något om AB Gavlegårdarnas webbplats är du välkommen att kontakta (EPOST).

Tillgänglighetsredogörelse

AB Gavlegårdarna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.gavlegardarna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi redovisar även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från gavlegardarna.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2-3 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är {helt/delvis/inte} förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

AB Gavelgårdarna åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av www.gavlegardarna.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder gällande dessa delar:

  • Blanketter
    • De blanketter vi tillhandahåller på gavlegardarna.se är inte uppdaterade enligt Webbdirektivets kriterier. I dag är de publicerade såsom pdf-dokument. I slutet av 2020 kommer de att ersättas med blanketter som html-kodas i ett separat system.

Senaste bedömningen gjordes 18 december 2019
Webbplatsen publicerades 1 februari 2018.
Redogörelsen uppdaterades senast 18 december 2019