Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Pilotprojekt för insamling av textilier i tvättstugor

Under året har Gavlegårdarna påbörjat ett pilotprojekt att samla in textilier i två tvättstugor i samarbete med Röda Korset.

Att samla in textilier nära hyresgästerna ökar möjligheten för dem att göra miljövänliga val. Bakgrunden till pilotprojektet är att bolaget har sett att mycket av textilierna i tvättstugorna hamnar bland restavfallet och därför är just tvättstugorna lämpliga att använda som insamlingsställen, bland annat på grund av att textilerna ofta blivit tvättade och därmed är det som skänks ofta hela och rena.

För att kunna samla in så mycket helt och rent som möjligt har bolaget även ett kärl för sådant som inte är helt, men som är textilier och kan tas tillvara på rätt sätt. Textilierna ska samlas in för att få en längre livslängd. Helt och rent hamnar hos en ny ägare, och de trasiga textilierna hanteras och blir till något nytt. Detta har visat sig är bara möjligt om textilier hamnar på rätt plats från början.

En annan aspekt är att textilier väger en hel del. Det blir kostsamt för Gavlegårdarna och hyresgästerna när det hamnar som restavfall. För att undvika sådana kostnader har projektet, om det införs i flera områden, en stor potential.

Utvärdering av projektet sker tidig våren år 2023 med målsättning att utöka konceptet till fler tvättstugor inom Gavlegårdarnas bestånd.