Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Förvaltningsberättelse 2023

Bolaget arbetar med visionen “Känn dig hemma”. Den ska ses i ett större perspektiv där alla intressentgrupper som är i kontakt med bolaget och dess medarbetare ska känna sig hemmastadda – oavsett situation. Vi skapar tillsammans med medborgarna trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer.

Bolagets resurser har haft en självklar roll i samverkan med polis, socialtjänst och andra myndigheter som är viktig för att med goda krafter motverka de element som annars riskerar att få alltför stort utrymme i Gävle.

Under året har det ansträngda ekonomiska läget utmanat AB Gavlegårdarna. Vi har haft stora kostnadsökningar för reparationer på grund av en hög inflationstakt.

Vidare gav en ovanligt tidig vinter ytterligare kostnadsökningar. Över en decimeter snö föll redan i oktober och snömängden för november och december blev hela 114,5 centimeter. Det kommer att innebära en tuff ekonomisk start även 2024.

Glädjande är att de första hyresgästerna flyttade in i Gavlegårdarnas nybyggda hus i Södra Hemlingby, med 132 lägenheter i juni 2023 . I slutet av november öppnade vi intresseanmälan för 54 lägenheter i Pralinhuset på Godisfabriken. Intresset och uthyrningen av de nya lägenheterna har levt upp till och överträffat förväntningarna. Under 2024 fortsätter AB Gavlegårdarna att fylla på de nya husen på Godisfabriken med förväntansfulla hyresgäster.

Uthyrningen av de nyproducerade bostäderna i stadsdelen Södra Hemlingby har gått något över förväntan och för Gavlegårdarnas första bostäder i Pralinhuset på Godisfabriken har uthyrningen överträffat förväntningarna. Att våra nyproducerade hyresbostäder ligger i attraktiva lägen har sannolikt bidragit till att den risk för vakanser som alltid finns för nyproducerade bostäder är mindre för lägenheterna i Södra Hemlingby och i Pralinhuset.

Peter Levin

t.f Kundcentrumchef