Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Förvaltningsberättelse

Bolaget arbetar med visionen “Känn dig hemma”. Den ska ses i ett större perspektiv där alla intressentgrupper som är i kontakt med bolaget och dess medarbetare ska känna sig hemmastadda – oavsett situation. Vi skapar tillsammans med medborgarna trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer.

Bolagets resurser har haft en självklar roll i samverkan med polis, socialtjänst och andra myndigheter som är viktig för att med goda krafter motverka de element som annars riskerar att få alltför stort utrymme i Gävle.

I Södra Hemlingby bygger Gavlegårdarna ett vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i ett multifunktionshus som benämns Hemlingborg. Boendet kopplas ihop med skola, förskola och idrottshall, ett projekt som drivs av Gavlefastigheter.

Gavlegårdarnas ambition under år 2022 har varit att fortsätta göra ett växande Gävle bättre och vägledda av förhållningssättet ”Bättre livsmiljö” skapa förutsättningar för väl avvägda renoveringar, en marknadsanpassad hållbar nyproduktion och goda förutsättningar för en hållbar livsstil.

Hemlingborg är unikt i sitt slag och samlokaliseringen av de olika verksamheterna leder till såväl möten mellan generationer som praktiska och miljömässiga fördelar.

Emil Ivarsson

Byggprojektledare