Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Bolagsstyrningsrapport

Bolaget ska utifrån affärsmässiga principer utveckla och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer.

Gavlegårdarna finns representerat i näst intill alla stadsdelar i Gävle kommun. Bostadsbeståndet har varierande storlekar, allt mellan 1 rum och kokvrå till 7 rum och kök. Hyrorna varierar mellan 748 kr och 2 544 kr per m2 och år. I vårt bostadsbestånd har 27% av lägenheterna fortfarande en hyra som understiger 5 000 kr per månad.

Det är glädjande att konstatera att Gavlegårdarna uppfyllde ägarens krav på ett resultat efter finansiella poster på 100 miljoner kronor, årets resultat efter finansiella poster blev 128,7 miljoner kronor.

Robert Hultgren

Ekonomichef