Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Förändrade behov

Förändrade behov kan uppstå under en avtalsperiod. Vi hjälper dig att hitta nya lösningar när du behöver omorganisera, anställa, yteffektivisera, profilera verksamheten tydligare eller verksamhetsanpassa.

Vill du ändra användningen av din lokal – fråga alltid oss först. Vi måste ge tillstånd innan du ändrar något. Ibland måste du också få tillstånd från någon myndighet. Det kan leda till att du inte får ändra användningen, trots att vi har godkänt den.

Du får överlåta lokalen efter 3 år

Hyreslagen kräver att du ska ha hyrt lokalen i minst 3 år för att ha rätt att överlåta den. Du måste dessutom överlåta lokalen till någon som också tar över din verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Nytt avtal när du byter från enskild firma till aktiebolag

Du måste skriva ett nytt hyresavtal med oss om du ombildar ditt företag. Kontakta vår lokalavdelning så hjälper vi dig att överlåta hyresavtalet till aktiebolaget.

Vi kräver en bankgaranti

En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för oss som hyresvärd. Därför kräver vi ofta en bankgaranti eller annan säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.