Till startsida
Mina sidor

Säga upp din bostad

Det finns två sätt att säga upp ditt hyresavtal. Du kan dels säga upp ditt avtal via Mina sidor eller via ditt papperskontrakt. Enklast är att säga upp den via Mina sidor med BankID.

Du kan inte ta tillbaka din uppsägning om någon annan redan har sökt bostaden eller om du på något sätt misskött hyresförhållandet.

Uppsägningstid

När du säger upp din bostad är uppsägningstiden tre kalendermånader i enlighet med hyreslagen. Uppsägningen ska ha kommit till Gavlegårdarna senast den sista i månaden. De tre följande månaderna gäller som uppsägningstid.

Undantaget är studentlägenheter som har två månaders uppsägningstid.

Exempel: Om du säger upp din lägenhet 8 januari ska du betala hyra för februari, mars och april

Visa bostaden för nya hyresgäster

Efter att du sagt upp din bostad visar vi den på vår hemsida under fem dagar.
Tio sökande kommer att få erbjudande om att titta på bostaden. Du är skyldig att låta den vara tillgänglig för visning. Svarar de nej erbjuder vi nästkommande tio intressenter bostaden och det kan bli fler visningar.

OBS! Har du inte möjlighet att visa bostaden måste du lämna en fullmakt till oss på Gavlegårdarna där vi ansvarar för visningen på vardagar mellan 07:00-16:00.

Uppsägning av dödsbo

Ett dödsbo har rätt att säga upp den avlidnes bostad med en månads uppsägningstid, förutsatt att man gör det inom en månad från dödsfallet och kan uppvisa dödsfallsintyg.

Uppsägning av hyresavtal för dödsbo sker genom att samtliga dödsbodelägare undertecknar uppsägningen eller var för sig skriver en handling som bekräftar uppsägningen.

Vanliga frågor om uppsägning av bostad

 • Vem kan säga upp ett hyresavtal?

  Det är endast kontraktsinnehavaren som kan säga upp hyresavtalet, eller en person med fullmakt som uttryckligen ges befogenhet att säga upp hyresavtalet.

  Om hyresgästen är under förvaltarskap har en förvaltare rätt att säga upp avtalet, i dessa fall kan inte hyresgästen själv säga upp avtalet.

  En god man får endast säga upp hyresavtalet om den har en fullmakt enligt ovan.

 • Vem kan säga upp ett dödsbo?

  Om hyresgästen avlidit måste alla dödsbodelägarna säga upp avtalet eller lämna fullmakt till någon. Fullmakten måste uttryckligen ge befogenhet att säga upp hyresavtalet.

  Eftersom förvaltarskap upphör vid dödsfall kan inte tidigare förvaltare säga upp avtalet.

  Kom ihåg att lämna med dödsfallsintyg med släktsskapsutredning ihop med uppsägningen.

 • Hur lång uppsägningstid har ett dödsbo?

  Ett dödsbo har rätt att säga upp den avlidnes bostad med en månads uppsägningstid, förutsatt att man gör det inom en månad från dödsfallet och kan uppvisa dödsfallsintyg.

  Kontakta oss för att få uppsägningsblanketten.

 • Kan jag förkorta min bostads uppsägningstid?

  Du kan alltid önska ett tidigare avflyttningsdatum, det gör du när du säger upp.

  Vi erbjuder då den hyresgäst som flyttar in efter dig att ta över bostaden tidigare. Om den nya hyresgästen vill flytta in tidigare  förkortas din uppsägningstid. Men det är fortfarande antalet köpoäng som avgör vem som flyttar in i din uppsagda lägenhet och inte vem som har möjlighet att flytta in tidigast.

  Du och nästa hyresgäst kan också komma överens om ett tidigare inflyttningsdatum på egen hand om detta är aktuellt för er båda. Tänk på att du har ansvar för lägenheten under hela uppsägningstiden.

 • Vad händer med mitt autogiro när jag flyttar?

  När du flyttar till en ny lägenhet inom Gavlegårdarna flyttar ditt autogiro med. Flyttar du från Gavlegårdarna sägs ditt autogiro upp automatiskt.

 • Besiktar ni min lägenhet när jag flyttar?

  När du flyttar gör vi en besiktning för att bedöma slitage och eventuella skador. Gavlegårdarna accepterar ett vanligt slitage i lägenheter och gemensamma utrymmen. Slitage och skador som vi måste åtgärda blir du ersättningsskyldig för. Väljer du att återställa skadorna själv ska det utföras på ett fackmannamässigt sätt.

 • När ska jag lämna in nycklarna?

  Nycklar lämnar du på vårt kundcentrum, Utanvindsvägen 1, senast kl.12.00 den 1:a i månaden. Är den 1:a en helgdag, gäller första vardagen efter helg senast kl. 12.00. Om någon nyckel saknas gör vi ett cylinderbyte som du får betala.

 • Ska jag visa min bostad för dem som fått ett erbjudande?

  Ja, under uppsägningstiden kommer du att få visa lägenheten för dem som fått ett erbjudande. Det erbjudandet ska de kunna visa dig, antingen utskrivet eller via Mina sidor på gavlegardarna.se.

 • Vad gör jag med grovsopor när jag flyttar?

  Vi har ingen insamling av grovsopor eller farligt avfall. Dessa lämnas i stället till återvinningscentralerna. Var de finns och deras öppettider hittar du på gastrikeatervinnare.se eller på telefonnummer 020-63 00 63.