Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Vår årliga hyresgästundersökning

Varje år skickar vi ut en omfattande hyresgästundersökning till hälften av våra hyresgäster som handlar om boendemiljö.

Vartannat år får du chansen att svara på frågor som rör din egen bostad, gemensamma utrymmen och närmiljön.

Vår hyresgästundersökning används av flertalet bostadsbolag i Sverige. Undersökningen innehåller frågor om allt från service och kundbemötande till trygghet och trivsel. Syftet är att samla in våra hyresgästers åsikter och utifrån det kan vi se inom vilka områden vi har lyckats och var vi behöver lägga extra resurser framöver för att förbättra oss.

Hyresgästundersökning 2023

Här ser du resultatet för år 2023, där hela 65,2 procent som fick undersökningen skickad till sig valde att svara. Det är den högsta svarsfrekvensen sedan undersökningens start och ger oss ett stort underlag att arbeta vidare med.

Årets undersökning visar att våra hyresgäster allt som allt är mest nöjda med bemötandet från Gavlegårdarna och minst nöjda med tillsyn och städning av källare.

 • Ta kunden på allvar: 87,3%
 • Trygghet: 79,7%
 • Rent och Snyggt: 75,4%
 • Hjälp när det behövs: 85,9%

Andersberg

Den personliga tryggheten har ökat i resultatet år 2023, främst gällande kvällar och nätter. Under året som gått har vi samverkat med flera aktörer och föreningar som hållit i aktiviteter för boende i området. Exempelvis har det funnits en mobil fritidsgård som har kvällsvandrat med vuxna och ungdomar i området som en trygghetsskapande aktivitet.
Även scouterna har haft aktiviteter tillsammans med Gavlegårdarna, bland annat plockade vi skräp tillsammans under hösten!

Återvinningsrummen på Vinddraget har rustas.

 • Ta kunden på allvar: 85,1%
 • Trygghet: 75,3%
 • Rent och snyggt: 69,1%
 • Hjälp när det behövs: 82,1%

Bomhus

I Bomhus kan vi se att den personliga tryggheten under kvällar och nätter har sjunkit något. I textsvaren kan vi se att det har funnits en ökad social oro. Under året startades därför ett avtal med fritidsgården Legenden för att förstärka fritidsgården med ytterligare personal.

Under året har en ny entreprenör tagit över skötseln av utemiljön, och efter detta har vi kunnat se en ökning i resultatet “Rent och snyggt”, dock ligger resultatet något lägre än beståndet generellt.

 • Ta kunden på allvar: 84,7%
 • Trygghet: 77,6%
 • Rent och snyggt: 72,7%
 • Hjälp när det behövs: 81,7%

Brynäs

Under våren färdigställdes innergården på 7e Tvärgatan och hela 92 procent är nöjda med den nya innergården!
Vi har samarbetat med Hyresgästföreningen gällande sortering på Brynäs. På Vegagatan har personal från Gavlegårdarna knackat dörr för att prata om sortering och det delades då ut sorteringskit för att underlätta för sortering.

På Brynäs är 8 av 10 hyresgäster nöjda med hanteringen av hushållssopor och möjligheten till källsortering. Däremot är det färre som är nöjda med städningen av återvinningsrummen.

 • Ta kunden på allvar: 88,6%
 • Trygghet: 76,6%
 • Rent och snyggt: 69,9%
 • Hjälp när det behövs: 79,4%

Gävle Strand

Under hösten genomfördes en trygghetsvandring tillsammans med kommunen och andra aktörer för att ge boende i området chansen att berätta om platser de upplever trygga och otrygga.
På Gävle Strand är man, som i övriga beståndet, mest nöjd med bemötandet från Gavlegårdarna och minst nöjd med förrådens säkerhet samt snöröjning och sandning vintertid.

 • Ta kunden på allvar: 90,2%
 • Trygghet: 89,6%
 • Rent och snyggt: 88,7%
 • Hjälp när det behövs: 93,0%

Hagaström

Hagaström är det område som har högst svarsfrekvens. Hela 82 procent av de som fick enkäten valde att svara. Av dessa säger alla att de trivs i sitt bostadsområde.

 • Ta kunden på allvar: 86,2%
 • Trygghet: 86,1%
 • Rent och snyggt: 89,7%
 • Hjälp när det behövs: 85,7%

Hamrånge

I Hamrånge är man mest nöjd med bemötandet från Gavlegårdarna, hantering av hushållssopor samt belysningen på gårdar och nära hus. Man är minst nöjd med säkerheten mot inbrott i lägenheten, förrådens säkerhet mot inbrott samt tillsyn och städning av källare.

 • Ta kunden på allvar: 86,1%
 • Trygghet: 83,5%
 • Rent och snyggt: 76,0%
 • Hjälp när det behövs: 86,6%

Hedesunda

I Hedesunda är våra hyresgäster mest nöjda med möjligheten till källsortering och möjligheten till att anmäla fel i sin bostad. Man är minst nöjd med städning av trapphus och förrådens säkerhet mot inbrott.

 • Ta kunden på allvar: 87,5%
 • Trygghet: 77,2%
 • Rent och snyggt: 73,0%
 • Hjälp när det behövs: 80,8%

Nordost

På Nordost är det helt klart utemiljön som uppskattas mest, samtidigt som vi resultatet och i textsvaren att det finns ett missnöje kring källarna.
Under hösten genomfördes en trygghetsvandring tillsammans med kommunen och andra aktörer. På vandringen fick boende i området berätta om platser där de kände sig trygga eller otrygga för att på så sätt vara med och påverka området.

 • Ta kunden på allvar: 92,1%
 • Trygghet: 85,5%
 • Rent och snyggt: 86,2%
 • Hjälp när det behövs: 88,5%

Norr

På Norr kan vi se att man är som mest nöjd med bemötandet från oss på Gavlegårdarna samt belysningen på gårdar och nära hus. Man är som minst nöjd med förrådens säkerhet mot inbrott.

 • Ta kunden på allvar: 90,3%
 • Trygghet: 78,8%
 • Rent och snyggt: 76,7%
 • Hjälp när det behövs: 88,7%

Sätra

Under året har vi samarbetat med Hyresgästföreningen gällande sortering i Sätra och det har varit flera aktiviteter kopplat till ämnet på Hallonvägen. Stadsdelsförnyelsen avslutades med en härlig invigning av den nya lekplatsen i stadsdelen.
I Sätra samarbetar vi även med aktivitetshuset Paletten samt fritidsgården Treffen. Dessa fritidsgårdar har olika aktiviteter vars syfte är att främja arbetet med trivsel, trygghet och goda sammanhang via sociala insatser.

I Sätra är våra hyresgäster mest nöjda med möjligheten att anmäla fel i sin bostad, belysningen på gårdar och nära hus samt bemötandet från Gavlegårdarna. Man är minst nöjd med städning av tvättstuga och källare, samt att resultatet för den personliga tryggheten i området kvällar och nätter är lägre än tidigare.

 • Ta kunden på allvar: 84,0%
 • Trygghet: 74,3%
 • Rent och snyggt: 73,7%
 • Hjälp när det behövs: 84,1%

Söder

På Rågångsvägen kan vi se att hyresgästerna är mer nöjda med ventilation, värme vintertid och ljudisoleringen efter att nya fönster installerats under året.
Dock finns en låg nöjdhet gällande städ och tillsyn i källare. Här pågår just nu ett arbete för att se över hur det kan hanteras och under året har även extrastädning av källarna utförts på en del adresser.

 • Ta kunden på allvar: 88,6%
 • Trygghet: 82,9%
 • Rent och snyggt: 78,0%
 • Hjälp när det behövs: 86,8%

Valbo

I Valbo är våra hyresgäster mest nöjda med möjligheten till källsortering, kontakten med grannarna och bemötandet från Gavlegårdarna. Man är minst nöjd med städningen av tvättstugan och källare samt med förrådens säkerhet mot inbrott.

 • Ta kunden på allvar: 86,0%
 • Trygghet: 80,6%
 • Rent och snyggt: 76,2%
 • Hjälp när det behövs: 87,4%

Öster

På Öster visar undersökningen att våra hyresgäster är mest nöjda med möjligheten till källsortering, bemötandet från Gavlegårdarna samt med kontakten med grannarna. Man är minst nöjd med tillsynen av källare och städningen av tvättstugorna.
Under hösten genomfördes samma typ av trygghetsvandring på Öster som på Nordost och Gävle Strand, där boende tillsammans med oss, kommunen och andra aktörer fick chansen att visa vilka platser som upplevs trygga och otrygga

 • Ta kunden på allvar: 87,8%
 • Trygghet: 81,7%
 • Rent och snyggt: 78,8%
 • Hjälp när det behövs: 86,6%