Till startsida
Mina sidor

Vår årliga hyresgästundersökning

Varje år skickar vi ut en omfattande kundundersökning till hälften av våra hyresgäster som handlar om boendemiljö.

Vartannat år får du chansen att svara på frågor som rör din egen bostad, gemensamma utrymmen och närmiljön.

Vår kundundersökning kallas NKI (Nöjd kund-index) och används av flertalet bostadsbolag i Sverige. Undersökningen innehåller frågor om allt från service och kundbemötande till trygghet och trivsel. Syftet är att samla in våra hyresgästers åsikter och utifrån det kan vi se inom vilka områden vi har lyckats och var vi behöver lägga extra resurser framöver för att förbättra oss.