Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Om webbplatsen

AB Gavlegårdarnas ledning är ansvarig för att innehållet på Gavlegårdarnas webbplats och de e-tjänster som finns på webbplatsen följer de regler som gäller enligt lag.

Har du synpunkter gällande vår webbplats?

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Har du synpunkter, tips eller vill fråga något om AB Gavlegårdarnas webbplats är du välkommen att kontakta Gavlegårdarnas kommunikationsavdelning.

Skicka e-post till Gavlegårdarnas Kommunikationsavdelning

Tillgänglighetsredogörelse

AB Gavlegårdarna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.gavlegardarna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi redovisar även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från gavlegardarna.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss.

E-post: info@gavlegardarna.se
Telefon: 026 17 27 00

Svarstiden är normalt 2-3 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är {helt/delvis/inte} förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

AB Gavelgårdarna åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av www.gavlegardarna.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder gällande dessa delar:

Blanketter

De blanketter vi tillhandahåller på gavlegardarna.se är inte uppdaterade enligt Webbdirektivets kriterier. I dag är de flera av våra publicerade såsom pdf-dokument. Ett arbete pågår med att ersätta dessa med blanketter som html-kodas i ett separat system.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  • Senaste bedömningen gjordes 9 oktober 2023
  • Webbplatsen publicerades 15 november 2023
  • Redogörelsen uppdaterades senast 9 oktober 2023