Hoppa till innehåll

Ett hållbart samhälle

Gävle kommuns ambition är att Gävle ska vara en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka och vistas i. Gävle kommuns nya miljöstrategiska program antogs av Kommunfullmäktige i mars 2020.

Insektshotellet hjälper olika slags insekter (exempelvis solitärbin, vildbin, nyckelpigor, steklar och fjärilar) att bosätta sig och söka skydd.

Programmet, Miljöstrategiskt program 2.0, är indelat i tre målområden:

  • Klimatneutral kommun 2035
  • Robusta ekosystem
  • Ren och giftfri vardag

Det nya reviderade programmet har fortfarande ett släktskap med det tidigare som antogs 2013 och arbetet med implementering och genomförande har pågått sedan dess. Den bestod av sju målområden som vi har arbetat med på följande sätt:

Energi

Vi har arbetat fram en energiplan, parallell med kommunens. Dessutom har vi genomfört ett vattensparprojekt där 136 miljoner liter vatten sparats på två år och installerat rumsgivare i alla lägenheter.

Transporter

Vi beräknar att uppfylla kravet på fossilfria interna resor och transporter år 2020. För att nå dit har vi byggt upp en bilpool med 58 el- och gasbilar, slutat använda egna bilar i tjänsten och byggt upp en cykelpool med el- och vanliga cyklar.

Konsumtion och avfall

Vi har utvecklat vårt samarbete med Gästrike Återvinnare för utbildning kring sortering av avfall och förbättrat hyresgästernas möjligheter att sortera rätt.

Mark och bebyggd miljö

Vi har infört miljöklassningssystem vid nyproduktion. Vi har arbetat fram riktlinjer för hållbar utemiljö och byggt nya återvinningsrum med underjordbehållare.

Vatten

Vi har genomfört ett vattensparprojekt och därigenom sparat 136 miljoner liter vatten på två år.

Information och utbildning

Vi har olika aktiviteter tillsammans med Gästrike Återvinnare och har arrangerat föreläsningar om odling i samband med pallkrageodlingen.

Natur

Vi har skapat nya riktlinjer för biologisk mångfald genom växter för pollinering, fruktträd, bärbuskar och insektshotell. Vi har skapat möjlighet för våra hyresgäster att få odla i våra pallkragar och skapat nya system för att ta vara på dagvattnet.