Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Betalnings- och faktureringsvillkor

Fakturering av utfört arbete ska ske löpande. Fakturan ska vara Beställaren tillhanda senast 30 dagar efter avslutat avropsuppdrag. Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och fullgjord samt godkänd leverans. Fakturan ska vara i SEK exklusive moms.

Faktura till Beställaren ska skickas som e-faktura fr.o.m. avtalsstart om inte annat överenskommits. För närvarande tas e-faktura emot i PDF-format till epost adressen noge.faktura@gavlegardarna.se.

Om inget annat anges ska fakturan innehålla uppgifter som:

  • Kundnummer
  • Ordernummer
  • Organisatorisk enhet/avdelning/kostnadsställe/program/referensnummer
  • Produktnummer/Projektnummer och ev. annan relevant information
  • Pris inklusive och exklusive moms
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Plus- eller bankgiro

Om fakturan saknar dessa uppgifter ska Leverantören rätta fakturan och skicka en ny.
Fakturerings-, uppläggnings-, expeditions-, påminnelseavgift eller andra avgifter godkänns inte och får inte debiteras.