Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Gavlegårdarnas hållbara hus på Godisfabriken

Hösten 2020 gick startskottet för Gavlegårdarnas bygge av de två hus med träfasad som blir porten in till den nya stadsdelen Godisfabriken. En satsning som kanske får ses som den mest visionära i bolagets över hundraåriga historia.

I slutet av 2023 påbörjar vi uthyrningen av våra nyproducerade bostäder och då kan du lämna din intresseanmälan under ”sök ledigt” eller i vår bostadsväljare. Preliminär tidplan för inflyttning i Pralinhuset är Q1 2024 och Q2 2024 i Godispalatset.

Bostadsväljaren

I vår bostadsväljare kan du läsa mer om materialval, interiörer, hyror, planlösningar, lägenheternas placering i husen och titta på inspirationsbilder samt 360° visning av kök, vardagsrum och vinterträdgård. Vi presenterar uthyrningsstatus på samtliga bostäder i samband med att intresseanmälan öppnar för respektive hus. Fördelningen av bostäderna sker utifrån köpoäng i vår bostadskö. Vi fördelar lägenheterna enligt våra uthyrningsregler.

Här kan du kika in i vår bostadsväljare

Hållbara lösningar för våra hus

Fasaderna på Godispalatset och Pralinhuset är i gråtonat och pigmenterat trä som åldras naturligt med tiden. Trä är ett hållbart material som binder koldioxid och neutraliserar utsläpp från andra byggmaterial. Vi bygger hus där, för första gången i Gävle, grönskan tar plats både på balkonger och tak. Det bidrar till ökad upptagning av koldioxid och gynnar pollinerande insekter.

På husens tak planterar vi buskar och träd. På balkongerna får hyresgästerna antingen en Ginnalalönn med vacker höstfärg eller en ungersk syrén som bjuder på försommarblomning. De flesta lägenheterna har även en tempererad och inglasad del av lägenheten som angränsar till den traditionella balkongen – en så kallad vinterträdgård på cirka 7 kvadratmeter som går att anpassa för användning året om. Vinterträdgårdarna är en för bolaget ny lösning, där arkitekt Pomeroy tagit hänsyn till utmaningen med fyra årstider.

Tack vare ett automatiskt bevattningssystem kan vi samla regnvattens i tankar i källaren. Det vattnet kan vi sedan använda till växterna på tak och balkonger, samt inomhusgrönskan i sjuvåningshuset.

Femtonvåningshuset har en takterass och ett orangeri som ger hyresgästerna möjlighet till umgänge och odling. Här finns även en övernattningslägenhet och en gemensam inglasad yta med bland annat bastu på våning 8-9. Sjuvåningshuset har ett sedumtak med solceller som bidrar till uppvärmningen. Grönskan får stort utrymme, både utanför och inne i det inglasade atrium som blir en gemensam yta för hyresgästerna i sjuvåningshuset.

Hållbar avfallssortering

På entréplanen i de båda husen finns ett avfallsrum med sortering för mat- och restavfall. Sorteringen sker via ett traditionellt ”sopnedkast” där luckan i väggen är direktkopplad till stadsdelens gemensamma sopsug. Det gör att vi minimerar trafiken i området då kärlen endast behöver tömmas en gång per vecka. Denna lösning är viktig för en i övrigt bilfri stadsdel som leder till mindre avgaser och högre trafiksäkerhet.

ICA-butikens överskottsvärme värmer Pralinhuset

I avtalet med ICA, som finns på bottenvåningen av sjuvåningshuset, ingår en lösning där överskottsvärmen från butikens kylmaskiner används till lägenheterna i huset. Den totala energiförbrukningen beräknas därför att ligga på en låg nivå.

Cykel- och bilpool

Boende får tillgång till en cykel- och bilpool som är placerad i Godisfabrikens mobilitetshus Pralinen. Här finns även över 500 parkeringsplatser, varav 135 av dem är laddplatser för elfordon. Här finns en servicestation för enklare cykelmek samt planer för postboxar där hyresgästerna kan hämta sina leveranser.

Vad är en studio och en vinterträdgård?

Studio

En studio är en lägenhet på 1 rum som har mindre kök än standard. De studios som byggs i 15-våningshuset Godispralinen kan enkelt kopplas ihop med närliggande tvårummare som därmed blir en trea, alternativt fungera som en uthyrningsdel.

Vinterträdgård

En tempererad del av lägenheten som är inglasad och öppningsbar ut mot den traditionella balkongen. Det här betyder att hyresgästen i olika steg kan förlänga den tid som går att tillbringa utomhus. På sommaren öppnar man alla glasytor och får fritt luftinsläpp. Sedan kan balkongens glas stängas till och när det blir kyligare också den andra glasväggen. Vinterträdgården har en genomsnittlig yta på cirka sju kvadratmeter.