Hoppa till innehåll

Hyrorna för 2022 är klara

Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2022. Överenskommelsen betyder att alla bostadshyror och hyror för lokaler med förhandlingsklausul, så som t ex extra förråd, får en hyreshöjning om 2,4% från den 1 februari 2022. Hyrorna för fordonsplatser är utifrån en tidigare överenskommelse justerade från den 1 januari och berörs inte av denna överenskommelse.

Gavlegårdarna yrkade att hyran för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul skulle höjas med 3,95% från den 1 mars 2022. Bolaget ser att det finns ett stort behov av underhåll av fastigheterna och att de senaste årens hyreshöjningar inte har varit tillräckliga för att kunna bibehålla en sund nivå av underhåll. Det kan tvärt om konstateras att det finns ett minskande underhåll de senaste åren samtidigt som fastigheternas ålder gör att en allt större del av beståndet är i stort behov av underhållsåtgärder.

– Den träffade överenskommelsen är bra men inte tillräcklig, säger Cathrine Holgersson som är VD på Gavlegårdarna. Det finns ett stort behov av underhåll och vi kommer att behöva fortsätta och intensifiera vårt arbete med att se över alternativa intäkter och kostnadsminskningar i bolaget, fortsätter hon.

Parterna har bedrivit förhandlingarna i en god anda och det har funnits en förståelse från Hyresgästföreningen om att bolaget har ett behov av ökade intäkter för att klara behovet av underhåll. Båda parter har fått tydliga signaler från bolagets hyresgäster om att det finns ett stort behov av underhåll.

– Vår bedömning är att vi troligen inte fått så mycket mer i höjning om ärendet hade lämnats till Hyresmarknadskommittén och det finns en fördel att träffa överenskommelsen mellan parterna lokalt, säger Roberth Krantz som är förhandlingsansvarig på Gavlegårdarna.

– Med denna överenskommelse undviker vi också att hamna i en situation med en retroaktiv höjning som likt föregående år ska betalas med ett extra hyrestillägg under en eller flera månader. Vi uppskattar också att det funnits en förståelse från Hyresgästföreningens sida om bolagets behov av hyresjusteringar för att klara uppdraget att underhålla bostäderna på ett ansvarsfullt sätt, säger Roberth Krantz.

Eftersom bolagets modell för hyressättning ”Poängen” genomgår en översyn innebär den träffade överenskommelsen att alla får en lika stor hyresjustering. Hyressättningsmodellen beräknas vara klar att ta i bruk i samband med hyresjusteringen för 2023.

Hur påverkas vår verksamhet av de nya restriktionerna?

Bild från Gavlegårdarnas Kundcentrum På grund av den ökande smittspridning och de nya restriktionerna måste vi göra förändringar i  vår verksamhet.

Tyvärr måste vi återigen, från och med torsdag 13 januari, stänga vårt Kundcentrum och endast ta emot tidsbokade besök som inte går att lösa på distans eller annat sätt.

Även hur vi hanterar felanmälningar påverkas då det bland annat kommer att ta längre tid för oss att utföra din felanmälan.

När du ska göra en felanmälan är det några saker du kan tänka på:

  • Om du har sjukdomssymptom, gör då ingen felanmälan som kräver ett hembesök innan alla i hushållet är helt friska. Om din felanmälan gäller akut ärende, med fara för person eller egendom, är det viktigt att du kontaktar oss direkt.
  • Om din felanmälan inte är akut kanske du kan vänta med den så slipper du ett onödigt hembesök.
  • När vi besöker dig ber vi dig att helst inte vara hemma eller att du vistas i ett annat rum under besöket. Det gör vi av respekt både för dig som hyresgäst och för vår personal.

Pressträff 1 december

Dagens pressträff handlade om, förutom skadeläget efter skyfallet och branden på Öster, de kommande hyresförhandlingarna.

Se pressträffen >>

Pressträff gällande skyfallet och höghusbranden på Öster

Vid pressträffen 23 november rapporterade vi om det aktuella läget efter skyfallet i augusti och höghusbranden på Öster i början av oktober. Dessutom pratade vi om de kostnader som dessa två händelser genererar och som vi nu kan börja se.

Se pressträffen >>

Värme- och varmvattenavstängning på Ulvsätersvägen 1-23

Torsdag 18 november mellan kl. 08 – 12 utför Gävle Energi arbete på fjärrvärmecentralen.
Under tiden kommer värme- och varmvattenleveransen att vara avstängd för alla hyresgäster på Ulvsätersvägen 1-23.

Nu inför vi tidsbegränsade sökprenumerationer

Den 18 november ändrar vi sökkriterierna och i samband med det avslutar vi alla befintliga bevakningar på bostäder, fordonsplatser och förråd. Vill du fortfarande ha en bevakning måste du lägga upp en ny sådan från den 18 november. Det gör du genom att logga in på Mina sidor och klicka på Bevakningar.

Vi avslutar alla bevakningar äldre än tre månader. Vill du ha din bevakning kvar behöver du själv gå in och förlänga den när tremånadersgränsen närmar sig. Den här förändringen gör vi för att sökkriterierna förändras och för att bara ha aktuella bevakningar i vårt system.

Den 18 november kl 8-10 stänger vi ner gavlegardarna.se för att utföra arbetet på sidan.

Denna förändring påverkar inte dina köpoäng eller din kötid hos oss.

Pressträff 2021-11-09

Med anledning av skyfallet i augusti och branden på Öster har Gavlegårdarna idag, 2021-11-09, hållit en pressträff.

Se pressträffen >>

Pressträff på Gavlegårdarna 26 oktober 2021

Dagens pressträff handlade om det aktuella läget efter översvämningarna i augusti och höghusbranden på Öster i början av oktober.
Utöver detta så informerade vi om fortsatt införande av parkeringsavgift för boende och besöksparkeringar samt nya hyror och kategorier för förhyrd fordonsplats.

Se våra pressträffar >>

Pressträff på Gavlegårdarna 12 oktober kl. 13.00

Gavlegårdarna har idag, 12 oktober, haft en pressträff gällande höghusbranden på Öster och översvämningarna som skyfallet i augusti orsakade.

Se pressträffen >>

UPPDATERAD INFO 21-10-11! Branden på Öster

UPPDATERAD INFO —————

Räddningstjänstens insats på Norra Fiskargatan 1 är avslutad. Räddningstjänsten kommer att rondera fastigheten under en tid framöver.

Tillträde till lägenheterna på Norra Fiskargatan 1A, kommer att dröja och Gavlegårdarnas bevakningsföretag, Avarn, bevakar för närvarande Norra Fiskargatan 1A för att se till att inte obehöriga tar sig in i huset.

Se till att hålla kontakt med ditt försäkringsbolag om du är hyresgäst på Norra Fiskargatan 1A.
Helhetsbedömningen av skadorna på huset är inte klar och Gavlegårdarna kan i dagsläget inte säga något om när tillträde till lägenheterna kan ske.

Garaget på Norra Fiskargatan 1 är nu öppet. In- och utpassering kan nu ske som tidigare.

—————

En sida med frågor och svar för dig som drabbats av eldsvådan på Öster har upprättats. Den sidan kommer att fyllas på med fler frågor och svar.
Visa sida med frågor och svar >>

Kontakt:

Du som är hyresgäst hos oss kan kontakta Gavlegårdarna på telefon 026-17 27 00. Under dagtid når du då vårt kundcentrum.
Övrig tid kommer du i kontakt med Avarn som sköter vår bevakning på nätter och helger.

För pressfrågor, kontakta Chef Verksamhetsstöd, Peter Levin på telefon 076-518 96 08 eller maila