Hoppa till innehåll

Vår kundtjänst stänger tidigare onsdag 12 maj

Onsdag 12 maj stänger vi telefonerna i vår kundtjänst klockan 12.00. Vi öppnar återigen måndag 17 maj 07.00.

Vid akuta fel under helgen ring 020-37 00 37.

Godispalatset och Pralinhuset, vinnarna i vår namntävling

Visionsbild av Gavlegårdarnas hus på Godisfabriken Gavlegårdarnas namntävling är nu klar. Två vinnare är utsedda och fick ta emot diplom och presentkort under en digital uppvaktning.

I samband med första spadtaget för Gavlegårdarnas två hus på Godisfabriken utlystes en namntävling med möjlighet att skriva in sig i Gävles historia. Resultatet blev långt över förväntan med över 900 inskickade bidrag samt många bra och kreativa namnförslag.

Juryn valde ut två namn som knyter an till det självklara temat för hela stadsdelen, Gävles mäktiga godishistoria – Godispalatset och Pralinhuset. Vinnarna Patric Kullberg och Lillemor Gustavsson uppvaktades digitalt av Per-Åke Fredriksson, styrelseordförande för Gavlegårdarna.

– Det här är inget man trodde sig få vara med om, att namnge en byggnad, säger Patric Kullberg Gävlebon bakom 15-våningshusets namn, Godispalatset.

Patric deltog i tävlingen då han kände att han ville engagera sig för stadsdelen. I 23 år arbetade han på den anrika industrimarken, ända fram till att fabriken stängdes.

– Nu blir man en del av det nya som dyker upp, det känns jättehäftigt, fortsätter han.

Även för Lillemor Gustavsson som satt namnet Pralinhuset, fanns godistemat i bakhuvudet. Men också hennes koppling till platsen som före detta mackägare.

– Jag har haft kontakt med Ahlgrens försäljare och handlat mycket godis av dem. Utifrån det tyckte jag namnet klingade bra, berättar hon.

De två vinnarna fick vid den digitala prisceremonin motta varsitt diplom samt ett presentkort på 2000 kronor hos Diléns. Det lokala företaget öppnar saluhall med restaurang på Godisfabriken, precis lagom till att de första hyresgästerna kan flytta in i de nu namngivna husen, preliminärt under första kvartalet 2023.

Gavlegårdarna vill självklart tacka alla Gävlebor och andra som har deltagit i tävlingen.

Juryn har bestått av:

  • Per-Åke Fredriksson, styrelseordförande Gavlegårdarna
  • Cathrine Holgersson, VD Gavlegårdarna
  • Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt Gävle kommun
  • Ulf Gavlefors, senior projektledare Gavlegårdarna
  • Alexandra Bankander, kommunikatör och projektledare hållbarhet Gavlegårdarna

Motivering för Godispalatset – 15-våningshuset

Ett namn som knyter an till det självklara temat för hela stadsdelen, Gävles mäktiga godishistoria.
Gavlegårdarnas grönskande 15-våningshus blir med sin höjd och unika design ett av Godisfabrikens verkliga blickfång. Läget gör också att huset, tillsammans med sin närmaste granne, är porten in till Gävles nyaste stadsdel. Med andra ord, ett verkligt Godispalats.

Motivering för Pralinhuset – 7-våningshuset

Ett namn som knyter an till det självklara temat för hela stadsdelen, Gävle mäktiga godishistoria. Gavlegårdarnas 7-våningshus blir med sin unika design och grönskande atrium ett av Godisfabrikens verkliga blickfång. Läget gör också att huset, tillsammans med sin närmaste granne, är porten in till Gävles nyaste stadsdel. Med andra ord, oemotståndligt som en riktigt välgjord pralin.

Se film när Per-Åke Fredriksson kontaktar vinnarna, Patric Kullberg och Lillemor Gustavsson >>

P-tillståndet gäller tills nya parkeringsregler införs i området

Införandet av de nya parkeringsreglerna sker etappvis och på vår hemsida gavlegardarna.se/parkering kan du läsa mer om detta och se när det införs i ditt område.

Har du ett parkeringstillstånd från oss i din bil idag fortsätter du att använda det. Tillståndet gäller fram tills det att de nya parkeringsreglerna införs i ditt bostadsområde.

Gavlegårdarna beräknar att hela projektet ska vara genomfört senast under våren 2022.

När de nya reglerna träder i kraft behöver du både ett p-tillstånd och en 30-dagarsbiljett för din boendeparkering. De kommer att vara helt digitala och inga tillstånd i framrutan behövs då.
I de områden där det också finns besöksparkering kan du och dina gäster köpa biljett per timme.

Nu börjar vi ta upp sanden

Bil som sopar upp sand

Nu börjar vi ta upp all sand efter vintern i våra stadsdelar. I Bomhus, Hemsta, Hedesunda, Norrsundet/Bergby och på Brynäs har våra skötselentreprenörer börjat och från och med måndag 26 april börjar vi ta upp sanden i övriga stadsdelar. Vi siktar på att vara färdiga till den 21 maj men det beror på vädret under maj.

Här är ordningen vi tar det i:
Vi börjar i Forsbacka och fortsätter med Valbo, Hagaström, Sätra, Nordost/norr, Öster/Alderholmen, Söder, Kristinaplan/Urbergsterassen/Rågången och avslutar i Andersberg.

Gavlegårdarna inför boende- och besöksparkering mot avgift

För att fortsätta underhålla lägenheter och bostadsområden i önskad takt behöver Gavlegårdarna högre intäkter än vad de senaste årens hyresförhandlingar har gett. Bolaget förändrar nu därför systemet för boende- och besöksparkering och inför avgift.

I Gavlegårdarnas bestånd finns närmare 5000 parkeringsplatser som hittills varit avgiftsfria. Hyresgästens möjlighet att parkera skiljer sig dock åt. Det beror på var man bor, om det finns parkeringsplatser i området – och i så fall hur många. I några stadsdelar kan det till och med vara så att en hyresgäst hos Gavlegårdarna har parkering precis utanför porten, medan grannen i nästa kvarter i stället får leta en plats på kommunal gatumark. Vissa av parkeringsplatserna i Gavlegårdarnas stadsdelar kräver idag ett parkeringstillstånd som delas ut av Gavlegårdarna och som hyresgästen sedan placerar i vindrutan.

Från och med april påbörjar Gavlegårdarna arbetet med att avgiftsbelägga dessa boende- och besöksparkeringar. Samtliga parkeringsplatser beläggs med avgift, där priserna styrs av närheten till centrum, men också tillgången på parkeringsplatser. Kostnaden för en 30-dagarsbiljett för boendeparkering kommer att ligga i ett spann mellan 100-300 kronor medan besöksparkeringen hamnar mellan 2 och 10 kronor per timme. Med de nya parkeringsreglerna får Gavlegårdarna ett system som ger lika villkor för alla hyresgäster.

– Vi har vant oss vid att det kostar pengar att parkera sin bil. Så ser det ut hos andra fastighetsägare men också i resten av Gävle och Sverige. Utvecklingen går åt det hållet, inte minst när vi tittar på kommunens Miljöstrategiska program och kraven som ställs där. Förutom att vi behöver välja andra färdmedel lite oftare, så måste den som har bil vara beredd att betala för det, säger Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna.
– Med det system vi har idag bidrar dessutom hela hyresgästkollektivet, även de som inte har bil, till att andra får parkera utan kostnad, fortsätter hon.

Ekonomi för ett växande Gävle

I den senaste åren hyresförhandlingar har Gavlegårdarna varit tydliga med behovet av att höja hyrorna. Detta för att bolaget ska kunna göra det underhåll som krävs i ett bestånd där många hus är byggda under miljonprogramsåren. Gavlegårdarnas hyror är också några av de lägsta bland jämförbara allmännyttor i Sverige.

Årets förhandling var inget undantag. För att nå en rimlig nivå av underhåll såg Gavlegårdarna ett behov av att öka intäkterna med 7,5 procent, något som självklart är en alltför tuff ökning för en hyresgäst. Bolaget gick dock ut med ett yrkande på 3,75 procents ökning av 2021 års hyror, vilket ledde till att de lokala förhandlingarna strandade. Tvisten avgjordes i Hyresmarknadskommittén som beslutat om en höjning på 1,66% från den 1 januari 2021.

– Tyvärr har de senaste årens hyresförhandlingar gett oss ungefär hälften av den intäkt vi behövt för att klara av det vi tänkt att göra. Årets beslut ligger långt från de behov vi ser just nu. Vi måste titta över våra möjligheter att genomföra det underhåll som våra fastigheter behöver och som hyresgästerna också vill ha. Vi har tidigt signalerat att vi nu tvingas skjuta upp underhåll i våra stadsdelar och i våra hyresgästers lägenheter. Men vi har också varit öppna med att vi behöver hitta andra sätt att öka intäkter och minska kostnader, säger Cathrine Holgersson.

– Där ser vi parkering som en rimlig väg att gå. Det nya systemet ger oss ett mer hållbart och rättvist system, samtidigt som vi tar hänsyn till Gävles miljömål. När vi tvingas välja så känns det här bättre i magen än att dra ner än mer på att göra våra hyresgästers livsmiljöer trygga och trivsamma. Vi ska fortsätta att göra ett växande Gävle bättre, och det tycker jag att det här initiativet bidrar till.

Förändringen genomförs i steg

Boende- och besöksparkering mot avgift införs i första skedet för stadsdelarna Öster och Gävle Strand. Förändringen gäller där från och med den 14 april 2021. Förändringen sker sedan i omgångar men ska vara genomförd i alla stadsdelar senast under våren 2022.

Du kan hitta mer information, karta över avgiftszoner, tidsplaner för införande samt svar på många frågor som har med förändringen att göra på våra sidor som beskriver parkeringsförändringarna.

Gå till sida för parkeringsförändringar >>

Nu får du en hyresavi med ny hyra

Från och med den 1 april 2021 gäller de nya hyrorna för Gavlegårdarna. Det handlar om bostäder, men också lokaler och fordonsplatser.

Hyreshöjningen är beslutad av Hyresmarknadskommittén efter att Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna inte kunnat komma överens. Beslutet säger att hyrorna ska öka med 1,66% från och med den 1 januari 2021.
Hur kommer då det här att fungera för dig som hyresgäst?
Hanteringen skiljer sig åt från tidigare år och det här är vad som gäller:

BOSTAD

Alla bostadshyresgäster får samma hyresförändring

Bostadshyrorna kommer att höjas med 1,66% från den 1 april. Den nya hyran specificeras på din hyresavi.
Just nu ser vi över vår hyressättningsmodell tillsammans med Hyresgästföreningen. En ny modell kommer att användas inför hyresförhandlingen vid nästa årsskifte, vilket betyder att årets hyreshöjning inte omfördelas enligt den modell vi använt hittills. Alla bostadshyresgäster får istället en lika stor justering i procent (1,66%).
Mer information om den nya hyressättningsmodellen kommer senare under året.

Hyrestillägg under april-juni

Hyrorna till och med mars har redan gått ut, och då med samma nivåer som under år 2020.
Det har hänt även tidigare år när hyresförhandlingen dragit ut på tiden. Då har vi hanterat det genom att justera hyran med en lite högre procentsats för de månader som återstår.
I år har Hyresgästföreningen ställt krav på att justeringen i stället ska hanteras på annat sätt.
Som hyresgäst får du betala ett hyrestillägg under månaderna april, maj och juni. Tillägget motsvarar 1,66% av den hyra som varit för bostaden under år 2020 och specificeras med en egen rad på hyresavin. Det här betyder att du under tre månader betalar din nya hyra – samt ditt hyrestillägg. Från och med juli betalar du enbart din nya hyra.

Du som är nyinflyttad eller på väg att flytta från en lägenhet, varför ska du betala tillägget i just april, maj och juni?
Hyrestillägget ska betalas av den hyresgäst som bor i lägenheten under april, maj och juni. Alternativet hade varit att lägga hela summan vid ett tillfälle, på en och samma månad.
Nu har vi i stället valt att dela upp den på tre tillfällen. Lösningen är som sagt inte den vi på Gavlegårdarna hade önskat, den är ett krav från Hyresgästföreningen. Vi hade förordat att göra som tidigare år, det vill säga att justera hyran under de nio månader som är kvar av år 2021.

Vad händer om du inte betalar hyrestillägget?
Att inte betala hyrestillägget får samma följder som om du inte betalar hyran. Ärendet går till Inkasso och i nästa steg till Kronofogden. Att inte betala hyran kan i värsta fall leda till att en hyresgäst blir avhyst från sin bostad.

Vad gör du om du inte kan betala den nya högre hyran?
Här gäller samma regler som alltid. Kontakta vårt Kundcentrum för att prata med oss om din situation. Först då kan vi avgöra om du har möjlighet att få dela upp betalningen av din hyra.

Stämmer inte hyreshöjningen med de 1,66% vi hänvisar till?
Kom ihåg att på den här hyresavin, precis som alla andra månader, kan din hyra justeras om du till exempel fått en ökad standard i din bostad eller i huset. Det kan exempelvis handla om ett rustat badrum, en porttelefon i entrén eller liknande.

LOKALER

Hyran för lokaler, till exempel förråd, hanteras på samma sätt som vid tidigare års hyresjusteringar. Hyran höjs med 2,21 % från och med den 1 april, vilket betyder att höjningen över hela året blir 1,66%.

FORDONSPLATSER

Hyran för fordonsplatser, till exempel parkeringar, garage och carportar, hanteras på samma sätt som vid tidigare års hyresjusteringar. Hyran höjs med 2,21 % från och med den 1 april, vilket betyder att höjningen över hela året blir 1,66%.

Hyrorna för Gavlegårdarnas hyresgäster år 2021 är klara

Hyreshöjningen för Gavlegårdarnas hyresgäster blir 1.66% från den 1 januari 2021. Det meddelades på tisdagen av Hyresmarknadskommittén som avgjort tvisten mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen. - Beslutet ligger långt från vårt ursprungliga yrkande och är mycket bekymmersamt, säger Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna.

På tisdagen kom beslutet från Hyresmarknadskommittén gällande hyrorna för Gavlegårdarnas hyresgäster. Beslutet innebär att hyrorna ska höjas med 1,66 % från och med den 1 januari 2021.

I den senaste åren hyresförhandlingar har Gavlegårdarna varit tydliga med behovet av att justera hyrorna. Detta för att bolaget ska kunna göra det underhåll som krävs i ett bestånd där många hus är byggda under miljonprogramsåren. Gavlegårdarnas hyror är också några av de lägsta bland jämförbara allmännyttor i Sverige.

Årets förhandling var inget undantag. För att nå en rimlig nivå av underhåll såg Gavlegårdarna ett behov av att öka intäkterna med 7.5 procent, något som självklart är en alltför tuff ökning för en hyresgäst. Bolaget gick dock ut med ett yrkande på 3.75 procents ökning av 2021 års hyror, vilket ledde till att de lokala förhandlingarna strandade. Tvisten har nu avgjorts i Hyresmarknadskommittén som alltså beslutat om en höjning på 1.66% från den 1 januari 2021.

– Tyvärr har de senaste årens hyresförhandlingar gett oss ungefär hälften av den intäkt vi behövt för att klara av det vi tänkt att göra. Årets beslut ligger så klart långt från de behov vi ser just nu. Vi måste titta över våra möjligheter att genomföra det underhåll som våra fastigheter behöver och som hyresgästerna också önskar, säger Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna.

Beslutet om hyrorna kommer att påverka bolagets ekonomi på såväl kort som lång sikt. Gavlegårdarna intensifierar nu det arbete som sedan tidigare inletts eller planerats – med målet att öka intäkter och minska kostnader.

– Hyresmarknadskommitténs beslut är bekymmersamt. Det innebär att bolagets hyresgäster blir drabbade på flera sätt. Vi tvingas skjuta upp underhåll i våra bostadsområden och i våra hyresgästers lägenheter. Dessutom måste vi hitta fler och nya sätt att öka våra intäkter samt se över alla våra kostnader, fortsätter Cathrine Holgersson.

Beslutet om de nya hyrorna innebär att de lokala parterna nu återupptar förhandlingarna. Detta för att komma överens kring hur hyreshöjningen ska fördelas mellan bostäder, lokaler och fordonsplatser.

– Vi hoppas att de nya hyrorna ska kunna gälla från den 1 maj 2021 och att den retroaktiva hyran från 1 januari läggs på återstående månader, och inte blir en separat kostnad för hyresgästerna. Men det återstår att se efter de fortsatta lokala förhandlingarna, säger Roberth Krantz, förhandlingsansvarig på Gavlegårdarna.

Risk för översvämningar i källare

Det milda vädret som kommit efter det stora snöfallet, medför att smältvattnet inte riktigt hinner undan i våra brunnar. Marken är fortfarande frusen så vattnet har ingenstans att ta vägen. Därför är risken väldigt stor just nu att vattnet kan orsaka översvämningar i källarutrymmen.
Du som bor i ett hus med förråd i källaren kan få stora problem om olyckan skulle vara framme.

En bra sak att tänka på är att inte placera dina ägodelar direkt på förrådsgolvet. Skaffa gärna hyllor eller pallar att ställa det på, då minskar du risken att dina ägodelar förstörs. Dessutom slipper du antagligen betala dyra självrisker.

Skulle något dock förstöras vid en översvämning i källarförrådet, måste du genast kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla detta. Därefter gör du en felanmälan till oss om översvämningen på gavlegardarna.se

Parkeringstillstånd för 2020 förlängs till 30 april 2021

Bor du i ett bostadsområde och har ett parkeringstillstånd till din bil? Då kan du fortsätta använda det tillståndet under 2021.

På grund av den rådande pandemin vill vi inte ha stora samlingar besökare i vårt kundcentrum. Därför har vi beslutat att du som hyresgäst inte behöver förnya ditt tidigare tillstånd från 2020 utan kan placera det blå kortet i framrutan när du parkerar i ditt bostadsområde.

Detta gäller i första hand t o m 30 april 2021. Förlänger vi tiden kommer vi att meddela detta.

Bor du i Valbo har du fått ett nytt parkeringstillstånd som gäller för 2021. Detta kort ska du använda.

Hyresförhandlingen går till Hyresmarknadskommittéen

I början av oktober kallade Gavlegårdarna till förhandlingar om hyrorna för bolagets lägenheter, lokaler och fordonsplatser. Parterna har nu suttit ner och förhandlat vid flera tillfällen, men inte kommit överens.

I fredags, den 18 december, konstaterade man gemensamt att det är utsiktslöst att träffa en överenskommelse lokalt och parterna vänder sig nu till Hyresmarknadskommitéen för medling.

Läs hela pressmeddelandet >>