Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Vi vill veta vad du tycker!

Varje år frågar vi våra hyresgäster hur de trivs i sin bostad, i sitt bostadsområde och med oss som hyresvärd. Hyresgästundersökningen är en viktig del i vårt arbete för att du ska känna dig hemma. Om ungefär en vecka är det dags för årets hyresgästundersökning och i år sker tre större förändringar.

Alla hyresgäster får svara
Tidigare år har hälften av våra hyresgäster med ett aktivt avtal för bostad, fått svara på undersökningen. Nytt för i år är att alla hyresgäster med ett aktivt avtal för bostad får möjlighet att svara. Anledningen är att vi vill kvalitetssäkra resultatet och på ett mer strukturerat sätt kunna arbeta med åtgärder utifrån vad våra hyresgäster tycker och tänker.
För oss är alla hyresgästers synpunkter och önskemål viktiga – varje år!

Undersökningen blir digital
I år kommer undersökningen att skickas ut via e-post. Detta gör vi för att minska vår miljöpåverkan och de kostnader som tillkommer vid postala utskick. Om du saknar möjlighet att svara på enkäten via dator eller mobil, kan du kontakta AktivBo (som utför undersökningen) så hjälper de dig att svara på undersökningen eller posta den specifikt till dig. Kontakta AktivBo på 08 – 23 39 85 eller via info@aktivbo.se

Undersökningen blir kortare
Tidigare år har vi fått kommentarer från våra hyresgäster att undersökningen är lång och innehåller för många frågor. Därför har vi sett över frågorna och förkortat undersökningen. Vi vill att undersökningen ska vara enkel och att så många hyresgäster som möjligt vill besvara den och därmed hjälpa oss att bli bättre. Tycker du att en viss fråga saknas kan du fortfarande skriva dina synpunkter och önskemål i fritextsvaren. Vi hoppas att detta gör att ännu fler tar sig tiden att svara.

Vad händer nu?
Om ungefär en vecka kommer ett mail från AktivBo med årets hyresgästundersökning. Undersökningsbolaget AktivBo garanterar att alla svar är anonyma gentemot oss på Gavlegårdarna.

Vi hoppas att du tar dig tid att svara då din åsikt är viktig för oss.
Tack för att just du hjälper oss att bli bättre!


Frågor och svar

 • Varför förändrar ni urvalet?

  Vi har valt att ändra urvalet för att kvalitetssäkra resultatet över tid. Vi har märkt att i vissa områden har resultatet skiljt sig mer utifrån individer än specifika trender. Genom att fråga alla hyresgäster hoppas vi kunna stärka tillförlitligheten av resultatet så att vi kan agera på rätt saker för att bidra till trygga och trivsamma hem och bostadsområden.

 • Vad gör jag som saknar mobil eller dator?

  Saknar du möjlighet att svara på enkäten digitalt kontaktar du AktivBo som kommer att hjälpa dig att svara på enkäten via telefon eller posta den i pappersform hem till dig. Kontakta AktivBo på 08 – 23 39 85 eller via info@aktivbo.se

 • Varför blir den enbart digital?

  De senaste åren kan vi se att andelen som svarar på undersökningen postalt minskat markant. På bara några år har andelen postalt svarande förändrats från 5 av 10 hyresgäster till 1 av 10. Det gör att vi inte ser det försvarbart att fortsätta med postala utskick i samband med enkäten, både med anledning av den miljöpåverkan det har samt att det kostar väldigt mycket pengar. Vi vill fortfarande att alla våra hyresgäster ska kunna svara oavsett om de är digtala eller inte, därför finns möjligheten att kontakta AktivBo för hjälp att svara på enkäten.

 • Varför har ni tagit bort frågor / Varför har ni tagit bort min favoritfråga?

  Vi har valt att korta ner enkäten så att den ska bli enklare att svara på. Vi hoppas att det ska göra så att ännu fler kan ta sig tiden att svara på  undersökningen. Är det något som du tycker att vi har missat så kan du alltid dela med dig av dina synpunkter och önskemål i fritextsvaren.