Hoppa till innehåll

Ny kommunikationsoperatör upphandlad

Vi har, enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), gjort en upphandling av kommunikationsoperatör. De senaste åren har Zitius med sin plattform Zmarket varit de som fått sälja bredbandstjänster till våra hyresgäster. I den nya upphandlingen vann Global Connect. Det nya avtalet börjar gälla den 1 april.

Förlängda öppettider i samband med månadsskifte

Vad du kan göra för att spara el!

Nu införs avgift för parkering i Sätra

Från och med 14 september införs avgiftslagd boende- och besöksparkering i Sätra.

Det innebär att du som boende i området måste ha parkeringstillstånd samt parkeringsbiljett för att parkera din bil och du kan redan nu ansöka om detta. Avgiften införs i våra stadsdelar i olika etapper och i vissa områden där det är gott om parkeringar finns även besöksparkeringar där du kan betala per timme. På länken nedan finns all information om vad förändringen innebär och vad du behöver göra för att fortsätta parkera i området. Där finns också alla länkar för att hitta svar på dina frågor.

Ansök om parkeringstillstånd och köp 30-dagarsbiljett

13-14 september kl. 17-19 finns vi på plats utanför Rullstensvägen 16 (bakom Sätra Centrum). Under kvällen har du möjlighet att få hjälp med att ordna tillståndet och ställa frågor till oss. Vi berättar även mer om hur det fungerar med avgift för boende- och besöksparkering i Sätra.

Nu letar vi miljöhjältar i våra tvättstugor

Två miljöhjältar Gavlegårdarna, tillsammans med Röda Korset, testar nu möjligheten till insamling av textilier och kläder för återbruk och återvinning. Under devisen ”Det bor en miljöhjälte i oss alla” testar vi det här just nu i tvättstugorna på Urbergsterrassen 71 och 73 i Gävle. Slår det väl ut kommer vi successivt att utöka tjänsten till andra tvättstugor hos Gavlegårdarna.

Två tunnor är utställda i vardera tvättstugan och är tydligt uppmärkta med två miljöhjältar. I den ena lämnas enbart kläder och skor som är hela, rena och som går att återbruka och säljas i Röda Korsets butiker. Överskottet går sedan till Röda Korsets verksamhet, t.e.x till språkträning, familjeåterförening och katastrofinsatser.

I den andra tunnan lämnas textilier och kläder som är trasiga och oanvändbara, men rena. Dessa textilier går till återvinning där hela 90% återvinns och blir till nya material. Resterande 10% blir till energi.

Vi ser en fördel med att ha insamlingen i tvättstugan eftersom de allra flesta använder denna. Det finns en poäng i att underlätta för hyresgästerna för att göra sig av med textilier på rätt sätt. Hittills har vi fått oerhört bra respons från boende där detta har införts, säger Fiona Luima, miljösamordnare på Gavlegårdarna.

Två gånger i månaden hämtar Röda Korset tunnorna och tömmer de för sortering och kontroll.
Slår projektet väl ut kommer vi alltså att utöka projektet till fler tvättstugor i beståndet.

Tvättstuga med kampanjen om Miljöhjältar

Event 3 september för Godisfabriken i samband med Å-draget

Lördag 3 september mellan kl. 12-18 arrangerar Diléns i samarbete med Gavlegårdarna ett event för Godisfabriken i lilla Gasklockan i samband med Å-draget 2022.

Ta en härlig promenad längs Gavleån och träffa några av verksamheterna som ska flytta in på Godisfabriken nästa år. Under dagen får du veta mer om vad Godisfabriken erbjuder dig som boende och besökare i den nya stadsdelen. Du kan även förvänta dig förstklassiga smakprov från de matglada verksamheterna!

Läs mer om helgens evenemang här: https://www.gavle.se/adraget/program

Nu kan du beställa underhåll igen!

Från och med 1 september kan du göra underhållsbeställningar igen men vi har fortfarande extremt långa köer för viss del av underhållet. Där vi har långa köer är på målning/tapetsering och lackering av luckor och lådor. Anledningen till detta är resursbrist.

Du som lämnat in en beställning sedan tidigare behåller din plats i kön. Vi vet inte när du får arbetet utfört, men en bekräftelse med mer information kommer till dig när beställningen skickats till den entreprenör som utför din beställning.

Förlängda öppettider i samband med månadsskifte

Explosion på Söder

Under natten har det skett en explosion i Södergrillens lokal på Södra Kungsgatan 25. Explosionen krossade glas i lokalen och polisens gör nu en teknisk undersökning. Inga ytterligare skador på fastigheten har kunnat konstateras och därför finns inget behov av evakuering.

Arboriståtgärder på Apelgatan

Under sommaren har vi gjort en kontroll av träd i Hemsta och senare i höst kommer trädbeskärningar utföras på Apelgatan där träden skadar byggnader. Några träd kommer tyvärr att fällas på grund av nedsatt vitalitet.

På Apelgatan 132 åtgärdas detta redan under v.30.