Hoppa till innehåll

Gavlegårdarnas hyror är klara för 2019

Hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Höjningen träder ikraft 1 februari 2019 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2019/2020. Hyreshöjningen sker per den 1 februari 2019 i ett intervall mellan 0 – 2,73%.

Överenskommelsen som träffats med Hyresgästföreningen har följande innehåll:

I genomsnitt ska hyrorna i Gavlegårdarnas bestånd höjas på årsbasis med 1,8%, + 0,2% i en särskild satsning på trygghetsskapande åtgärder och skadedjursförebyggande arbete. Beslut om dessa åtgärder sker i samråd med Hyresgästföreningen

– Behovet av hyreshöjning kommer främst från de kostnadsökningar vi ser inom skötsel, reparationer, underhåll och avfallshantering. Vi är glada att vi lyckats nå en överenskommelse som också ger möjlighet till en utökad satsning på trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden samt att vi kan fortsätta utveckla vårt förebyggande arbete inom skadedjursbekämpning, säger Lars Lennmalm, vVD och Gavlegårdarnas förhandlingschef.

Hur stor höjningen blir för respektive lägenhet avgörs av den aktuella hyran i förhållande till lägenhetens målhyra. En lägenhets hyra är beroende bl.a. av bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till målhyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken målhyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur målhyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Lägenheter som genomgått stam- eller ytskiktsrenovering får en högre höjning utifrån det standardval som hyresgästen gjort i samband med upprustningen. Denna höjning genomförs stegvis över en treårsperiod.

Övriga hyresobjekt
För övriga hyresobjekt, dvs. garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum mm. höjs hyran med 2,18% från 1 februari 2019.

Nu kan Godisfabriken börja byggas upp

Nu har detaljplanen för Godisfabriken vunnit laga kraft, dvs tiden för att överklaga har löpt ut.

Så nu kan de sju byggherrarna – inklusive Gavlegårdarna – börja rita på alla de 750 bostäder som är planerade där. Vi kan även börja skriva kontrakt med de olika företag som vill driva verksamheter i området. Vi har rivit och sanerat men nu börjar vi bygga upp Godisfabriken!

Följ processen och aktiviteterna som sker för att skapa Gävles mest spännande bostadsområde på Godisfabrikens Facebook (Godisfabriken Gävle) och sedan på den egna hemsidan. Här kommer vi att beskriva husen, torgen, gatorna, mötesplatserna, verksamheter och känslan av hur det kommer att vara att bo här och strosa omkring som besökare.

Nytt på vår webbplats

Mina sidor har en ny navigering. Du hittar de olika menyalternativen i toppmenyn.

Inloggningssidan och tvättstugebokningen är utvecklade för att fungera bättre när du besöker vår webbplats via din telefon, dator eller surfplatta.

Sidan för för tvättstugebokning har fått en ny webbadress. Om du sparat den som favorit bör du logga in på Mina sidor och spara den som ny favorit.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår webbplats för att göra det enklare och bättre för dig och fler nyheter kommer framöver.

Tack alla ni som hjälpte till med att spara vatten i somras!

Sommaren 2018 bjöd på hög värme och lite nederbörd vilket gjorde så att Gästrike Vatten blev tvungen att införa bevattningsförbud. Vi bad om er hjälp att hålla vattenförbrukning nere även i hushållen. Vi ser i våra mätsystem att ni förbrukade ca 21 000 m3 liter mindre vatten, vilket motsvarar 140 000 badkar, i somras jämfört med förra sommaren.

Även om grundvattenläget i Gävle kommun just nu är ok ut så är det ändå bra att inte slösa med vattnet. Diskar du under rinnande vatten? Duschar eller badar du?

Gästrike Vatten har på sin webbsida samlat bra tips på hur du blir vattensmart >>

Datumparkeringen börjar gälla igen

Från och med den 1 oktober gäller datumparkeringen i Gävle vid alla avgiftsfria gatuparkeringar från midnatt till kl 8.00 på morgonen.

Förutom att underlätta för snöröjning finns datumparkeringsregeln också för att underlätta sopning av gator under höst- och vårmånader när löv, smuts, skräp och grenar täpper till gatubrunnar och skapar översvämningar.

Hur fungerar datumparkering?

En tumregel för att komma ihåg hur man ska parkera på kvällen är att kolla datumet som då gäller. I dag är det måndag 1 oktober. Därmed kan man lugnt parkera bilen på den ojämna sidan av gatan om man parkerar före midnatt.
Vid midnatt blir det nämligen jämnt datum och då står bilen rätt placerad på den ojämna sidan. Sedan är det bara att göra tvärtom nästa kväll. Undantaget är de månader som har 31 dagar eftersom det då blir två ojämna datum i rad.

Barn på Nordost tog första spadtaget för nya Cirkusgården

Ca 150 personer kom till första spadtaget för Cirkusgården på Nordost, torsdag 13 september. Runt 30 barn hjälptes åt att ta det första spadtaget. Det var liv och rörelse och många intresserade kom ut för att höra mer vad som kommer att hända. Hans Lundberg projektledare på Gavlegårdarna, iförd clownnäsa dagen till ära, berättade om det arbete som lagts ned tillsammans med boende på Nordost för att forma parken efter allas önskemål.

Bland annat så kommer gården att få en klätterställning, nergrävd studsmatta, utegym för alla åldrar, sittbänk och kullar med gömställen. De som barnen på Nordost önskade allra mest var en kompisgunga som också kommer att finnas på gården. Vid torgytan kommer det att bli en asfalterad gång- cykelväg, scen för spontana uppträdanden, grillplatser, torgstånd och bord och stolar.

På plats under kvällen var personal från Gavlegårdarna, en trollkarl, ansiktsmålare och ungdomar från Nycirkuskompaniet. Det bjöds bland annat på fika och uppträdanden. Barnen på Nordost fick rita siffror och bokstäver som sedan kommer att ligga till grund för nummerskyltarna på husen.

Äntligen är första spadtaget taget för att bygga den nya mötesplatsen på Nordost. Allt blir klart att leka med under november-december, utom gräs som läggs i vår.

Ann-Marie Nilsson som har bott 46 år på Nordost och har trivts hela tiden, hon ser fram emot nya parken. Rose-Marie Söderkvist ser också fram emot att kunna gå ut och grilla och sitta i parken.

Sinan Mauf imponerades av Herr Långben.

Susanna Kaimazova var med och grävde.

Alla barn som hjälpte till att gräva fick varsin gul bygghjälm.

Nytt odlingsprojekt mitt i centrala Gävle

Ett växthus mitt i centrum? Ja, det är nu verklighet för Gavlegårdarnas hyresgäster på kvarteret Ungern, beläget i korsningen av Ruddammsgatan och Kaplansgatan. Under några veckor har ett växthus på cirka 8 kvm vuxit fram på gården.

Åtta intresserade har nu installerat sig i det nya växthuset. Från Gavlegårdarna har de fått en del växter som tomat- och gurkplantor, kål och selleri för att komma igång. Odlarna kommer sedan själva att träffas för att ta beslut om hur de på bästa sätt ska hjälpas åt med odlingarna när det gäller vattning och skötsel. Ett bra sätt att skapa möten och sammanhållning i bostadsområden.

Cilla Englund, utemiljöförvaltare på Gavlegårdarna, berättar att det här är ett testprojekt för att se om och hur det fungerar.

-Det är ju viktigt att man håller odlandet och växthuset aktivt och inte tröttnar efter en säsong. I och med att det är hyresrätter så flyttar hyresgästerna oftare och risken att eldsjälarna försvinner är stor. Vi får se om några år hur det ser ut, när projektet ska utvärderas. Förhoppningsvis kan det bli fler ställen som får möjligheten – om det är tekniskt möjligt förstås, avslutar Cilla Englund.

Fråga gärna våra sorteringsvärdar om hjälp med återvinningen

Det här är tre av våra sorteringsvärdar. De har nu utbildats och är redo att ge sig ut i våra områden. Habtom, Mahmod och Muhamad har genomgått en 4 veckors informationsutbildning i hur återvinningen fungerar från det att du som hyresgäst lämnar ditt avfall tills dess att det hamnar hos Gästrike återvinnare.

Nu står de redo att ta emot våra hyresgästers frågor och funderingar kring återvinning. Meningen är inte bara att de ska se till att det är snyggt i våra återvinningsrum, utan även hjälpa till så att alla sorterar rätt.

-Det är viktigt att vi tillsammans sorterar vårt avfall på ett bra och effektiv sätt, inte minst för miljön, säger Muhamad. Idag näthandlar folk så mycket att våra förpackningskärl fullkomligt svämmar över på bara ett par dagar, fortsätter han, det är viktigt att vi viker ihop förpackningarna så det får plats i kärlen. Då blir hanteringen betydligt lättare också.

Soreteringsvärdarna ska vara fyra stycken och jobba i grupp om två. Ännu en värd kommer inom kort att sluta upp med de övriga i gruppen. De kommer att skickas ut i de områdena där behovet av information är störst.

Vecka 22 (28 maj-1 juni) hittar du våra sorteringsvärdar i Andersberg, Sätra och på Norr.
Vecka 23 (4-5 och 7-8 juni) finns de i Hemsta, på Kristinaplan och på Urbergsterrassen.
Vecka 24 (11-15 juni) håller de till i Hedesunda, på Nordost och på Norr.

Ny dataskyddslag från och med 2018-05-25

Den 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning att gälla i hela EU. Den kallas för GDPR, det står för General Data Protection Regulation och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Förordningen stärker dina rättigheter och innebär en skärpning för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på det kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även aktiviteter som man gör via digitala kanaler.

Vi på Gavlegårdarna värnar om dina personuppgifter men det är också viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dessa. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra företag.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy

Invigning av nya återvinningsrum på Nordost

Lördagen den 14 april i strålande sol så invigdes de nya återvinningsrummen

Många kom ut i det fina vädret och bjöds på dans, sång, teater, fika och kön ringlade lång till samosaserveringen.

Barnen på Rapatac stod för uppträdandena och Nordost fick också sin egen sång om återvinning.