Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Gavlegårdarnas hyror för 2023 är klara

För att undvika stora förseningar av 2023 års hyror återupptogs förhandlingen i januari mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen. Parterna är nu överens om en hyreshöjning på 5,5 procent, med ett tak på 800 kronor per månad, från och med 1 mars 2023. Därmed slipper hyresgästerna en retroaktivitet för januari och februari.

Gavlegårdarnas vision är att driva bostadsutvecklingen framåt och att erbjuda sina hyresgäster bra bostäder i en god livsmiljö. Som ett ansvarsfullt allmännyttigt bolag, med hyresintäkt som enda intäkt, ger stora kostnadsökningar en direkt påverkan på bolagets möjlighet att underhålla och utveckla verksamheten och dess fastigheter. Varje år förhandlas hyrorna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen och de har nu slutit en överenskommelse om hyreshöjning för 2023.

Höjningen på 5,5 procent kommer att genomföras från och med 1 mars. På så vis undviks även en befarad retroaktivitet som hade kunnat försvåra för våra hyresgäster.

– Det känns skönt att vi äntligen kom överens och att våra hyresgäster inte behöver hantera en retroaktivitet av höjningen. För oss har det varit viktigt att ta hänsyn till våra hyresgästers situation, samtidigt som vi vet att våra hyresgäster önskar mer underhåll. För att kunna fortsätta med vår långsiktiga underhållsplan hade vi behövt en högre höjning, men vi planerar vår verksamhet utifrån de intäkter från hyror vi får in. När den intäkten blir lägre än vad vi har behov av kommer våra hyresgäster att märka av det i form av hårdare prioriteringar. Men att vi nu är överens ger förutsättningar för oss att, om än lite sent, påbörja upphandlingar och planering av det underhåll som ryms i vår budget, säger Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna.

– Höjningen börjar gälla den första mars och kommer på hyresavin i februari. Med avstamp i trepartsöverenskommelsen men med respekt för de långa väntetiderna hos Hyresmarknadskommittén, var det viktigt för oss att sluta en överenskommelse så fort som möjligt, säger Roberth Krantz, bosocial utredare och förhandlingsansvarig på Gavlegårdarna.

En hyreshöjning på 5,5 procent betyder att snitthyresgästen på Gavlegårdarna, som idag har en hyra på cirka 6 500 kronor i månaden, får en ökad boendekostnad på cirka 358 kronor per månad. Dock kommer ingen att få en ökning på mer än 800 kronor per månad.

I samband med hyreshöjningen höjs även hyran på förhyrda garage och parkeringsplatser med 10 procent. Även lokaler med förhandlad hyra justeras med en 10 procentig hyreshöjning från och med 1 mars.