Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

En varierande utemiljö

På våren ligger stort fokus på att utemiljön ska vara ren, trygg och redo för kommande säsong. Det innebär mycket renhållning och att vi ser över om träd eller lekutrustning har fått några skador från vinterns stundvis tunga snötäcke. Vi beskär buskar och så snart det är möjligt drar ett av årets största vårtecken i gång – sandupptagningen!

I våra inomhuslokaler driver vi upp blommor till sommarens urnor, vi fräschar upp utemöbler och skruvar ihop ny lekutrustning som ska placeras ut i sommar.

Det kan upplevas tomt när vi gallrar bland träd och föryngringsbeskär buskar, men det är ett nödvändigt arbete för att växtbeståndet ska vara motståndskraftigt mot skadeangrepp och för att grönytorna ska vara fina under många år framåt.

Vi kommer framöver att fokusera mer på att succesivt bygga upp en variation av växter i våra utemiljöer och att växterna har olika ålder och funktioner. Detta brukar kallas för ekosystemtjänster, helt enkelt när vi människor drar nytta av ekosystemets olika tjänster. Vi nyttjar växterna och insekterna bland annat för att få ren luft, rent vatten och för att få våra grödor pollinerade. För att det här ska kunna fortsätta behöver vi hjälpas åt att ge djur och växter rätt förutsättningar. En utemiljö som innehåller olika sorters växter som dessutom har olika ålder gör utemiljön mindre känslig för svängningar i klimatet och för sjukdomar.

Vi håller just nu på att se över vårt växtbestånd och vilka typer av växter vi behöver släppa fram fler av. Så här långt verkar det som att vi behöver släppa fram fler tidigblommande växter för att se till att insekterna har gott om mat direkt på våren.

Växterna i våra sommarurnor kommer att vara en blandning av ettåriga och fleråriga växter. I slutet av säsongen gräver vi upp de fleråriga perennerna och planterar ut dem i planteringsytorna. På vissa platser låter vi urnorna stå kvar över vintern för att se vilka som överlever och kan fortsätta blomma i urnorna från år till år. På det här sättet minskas både miljöpåverkan och kostnader med färre inköp och färre transporter.

Vi hoppas också att vi ska hitta bra övervintrande växter som är gröna på vintern och kan sprida glädje när det är grått ute!