Hoppa till innehåll

Förlängda öppettider i samband med månadsskifte

Ladda elbilen i Sörby och Andersberg

Nu kan du ladda ditt eldrivna fordon på Urbergsterassen i Sörby och Andersbergs Centrum. På dessa platser har ett laddkluster med tre laddstolpar och två uttag på varje stolpe driftsatts. Bakom projektet står Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Gävle Energi och Gävle Parkeringsservice.

Det gemensamma projektet GLIS (Gävle Laddinfrastruktur) har som målsättning att samordna insatser för att möta framtida efterfrågan samt arbeta mot Gävle kommuns högt uppsatta miljömål att vara klimatneutral år 2030. Priset på laddningen är satt utifrån att anpassa kostnadsteckningen av investeringen så att det inte påverkar hyresbilden. Det kommer heller inte generera något överskott, utan görs för att ge möjlighet till fastighetsnära laddning av eldrivna fordon.

Att just Sörby och Andersberg blev de platser som först fick laddstolpar var utifrån en kartläggning av var det bland annat fanns potentiella användare samt hur långt de hade till en befintlig laddare. Laddstolparna är till för alla, såväl Gävlebor som besökare.

I anslutningen till laddklustret på Urbergsterassen i Sörby, vid grönytan mellan parkeringsplatsen och trottoaren, har det såtts låga ängsväxter som tål torka i ett utsatt läge. Dessa ängsväxter har även valts ut för att de minskar behovet av trimning, vilket resulterar i mindre risk för parkerade bilar ska påverkas. I slänten har befintligt gräs fått växa upp för att det nästa år ska bli mer blomning. Allt detta för den biologiska mångfalden!

Vid laddklustret i Andersberg har asfaltering gjorts på parkeringsplatserna.

Vilken typ av laddare är det?
Laddstolpar med två uttag med effekt 22 kW (om flera fordon laddar samtidigt fördelas mängden energi, vilket kan minska effekten).

Hur betalar du?
I nuläget med ett betal-/kreditkort eller Gävle Energis laddkort.
Vad kostar det?
5,90 kronor/kWh samt avgift för boende- och besöksparkering. Parkeringsavgiften betalas separat.

Hur länge får du ladda?
Det finns ingen gräns för hur länge du får ladda ditt fordon. Laddningen får pågå så länge du uppfyller kravet för parkeringen – vilket i normala fall innebär 24 timmar och att du har en pågående laddning.

Om det uppstår problem vid laddningen, vad gör du?
Följ instruktionerna som finns vid laddstolparna. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta Gävle Energis helpdesk på 026-17 85 45.

Förändring av uthyrningsregler för studenter

Nu ändrar vi uthyrningsreglerna för våra studentbostäder, vilket möjliggör att fler studenter kan söka bostad hos Gavlegårdarna.

Du som är berättigad studiestöd från CSN för eftergymnasiala studier på folkhögskola, yrkeshögskola eller Komvux är nu också välkommen att söka studentbostad hos oss. I övrigt tillämpas uthyrningsreglerna som vanligt när det gäller inkomstuppgifter och inlämnande av uppgifter som styrker att du är registrerad på angiven utbildning.

Läs mer om uthyrningsreglerna för våra studentbostäder här>>

Bild på studenter

Varning för höga vattenflöden närmaste tiden

Semesterstopp för installationer av maskiner

Under veckorna 27-33 (3 juli – 20 augusti) tar vi en paus när det gäller beställningar på inkopplingar av tvätt- och diskmaskiner, extra vägguttag och liknande. Från och med 21 augusti börjar vi med installationerna igen.

Förändrade öppettider i midsommarveckan

"Prästkragar" Under midsommarveckan har vi ändrade öppettider i vårt kundcentrum.

Måndag 19 juni – torsdag 22 juni har vi öppet som vanligt.
Besök kl 10.00-15.00
Telefon kl 07.00-16.00

Fredag 23 juni (Midsommarafton) har vi stängt.

Ha en trevlig midsommar!

Vårt viktiga samhällsuppdrag

Vi arbetar dagligen med trivsel och trygghet i våra bostadsområden och där är mötesplatserna, människorna samt den varma känslan av att känna sig hemma det viktigaste för oss. Betydelsen av att känna sig hemma kan variera beroende på vem du frågar - för vissa innebär det att inreda bostaden med sina favoritmöbler och detaljer, och för andra kan det innebära att engagera sig i sociala sammanhang eller delta i aktiviteter.

Gavlegårdarna ska inte bara förvalta byggnader i Gävle. Vi har också ett viktigt samhällsuppdrag som innebär att ta ansvar för hur vi påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Tillsammans med våra hyresgäster vill vi bidra till inflytande, engagemang och social samverkan.

Meningsfulla aktiviteter för våra hyresgäster

För barn och unga i Gävle erbjuder vi aktiviteter i samarbete med andra verksamheter, fritidsgårdar och föreningar. Dessa sker ofta under skolloven med syftet att barnen ska erbjudas en meningsfull fritid året runt. Under 2022 genomfördes bland annat mobil fritidsgård, familjedagar i form av stadsdelsturné via stadsdelsnätverken, fotbollsskolor, spontanidrott och parklek, vuxenvandring, fritidsklubb och språkstöd. I de aktiviteter som anordnades förra året deltog hela 17 148 personer!

Aktiviteterna ska ha ett långsiktigt perspektiv och ge positiva effekter – både för barn, vuxna och vårt gemensamma samhälle. De bosociala aktiviteterna som vi medverkar i ska leda till inkludering, engagemang, utveckling och gemenskap för de boende i våra bostadsområden. Det i sin tur resulterar i en förbättrad livsmiljö i stadsdelarna och bidrar till en meningsfull fritid i trygga sammanhang. Vår förhoppning är att fritidsaktiviteterna också väcker ett idrottsintresse hos barn och unga samt ett ökat föreningsengagemang på lång sikt.

sommaraktivitet för barn

Vad händer sommaren 2023?
I flera av våra stadsdelar pågår återkommande nätverksträffar som Gavlegårdarna tillsammans med Hyresgästföreningen och Gävle kommun driver. Syftet med träffarna är att olika föreningar, organisationer och boende i stadsdelarna träffas för att prata om aktuella frågor i respektive område.
Precis som tidigare år bjuder även 2023 på massvis av roliga arrangemang i våra stadsdelar!

Under sommaren kommer Gavlegårdarna tillsammans med fritidsgårdarna hålla öppet och erbjuda parklek, aktivitetskvällar och massa annat roligt. För att ta reda på vad som händer på din fritidsgård, besök respektive facebooksida för att se sommarens scheman och mer information.

 • Fritidsgården Brynjan
 • Helges Aktivitetshus
 • Fritidsgården Treffen
 • Fritidsgården Soffan Valbo

Det kommer även i år att anordnas en fotbollsskola tillsammans med Brynäs IF Fotboll. Ett vykort med erbjudande om att delta kostnadsfritt har skickats till er hyresgäster boende i Bomhus och Brynäs. För de yngre som deltar finns dessutom möjlighet att delta i Brynäsligan under hösten.
Här hittar du mer information om fotbollsskolan >>
Har du frågor eller funderingar kan du kontakta via mejl.

Barn spelar fotboll

Var en del av Strömsbro IF:s Sommarglädje och fira in sommarlovet!
Sommarglädje anordnas av Strömsbro IF med en extra satsning tillsammans med fritidsgården Treffen och Helges. På Sommarglädje får barnen testa på ett brett utbud av olika aktiviteter för att hitta sitt fritidsintresse. Bland annat erbjuds dans, cykling, Kulturskolans utbud och fotboll. Läs mer här om sommarglädjen här >>

Övriga samarbeten

Gavlegårdarna samarbetar med andra inom Gävle kommun för att öka våra hyresgästers inflytande, sociala samverkan och trivsel. Tillsammans med bland annat idrottsföreningar, studieförbund, kulturföreningar, entreprenörer, Hyresgästföreningen, fritidsgårdar och ideella föreningar skapar vi meningsfulla sammanhang för både barn och vuxna. Ett av de sociala projekt vi arbetar med är Boskolan.

Boskolan
Boskolan startades 2009 i syfte att möjliggöra för nyanlända att lära sig mer om hur det är att bo i en hyresrätt, viktiga miljöfrågor samt få en inblick i det svenska samhället. Detta arbete görs tillsammans med Flyktingmottagningen, Räddningstjänsten, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi och Gästrikevatten. Under träffarna får deltagarna åka runt till verksamheterna där de får mer information om respektive verksamhet, även en tolk deltar vid dessa tillfällen.

Gavlegårdarna håller i boskola

Sedan år 2022 erbjuds även Boskolan till samtliga gymnasieskolor i Gävle. Vid dessa tillfällen pratar vi om vikten av att ställa sig i bostadskön och betala sin hyra. Detta är ett förebyggande arbete då vi sett en ökning av obetalda hyror kopplat till unga vuxna.

Datumbevattning införs på grund av värmen

Från och med 15 juni införs datumbevattning för det kommunala dricksvattnet i Gävle, Valbo och Forsbacka med ytterområden i syfte att spara vatten. Värmen medför att användandet av vatten ökar, vilket resulterar i att vattnet just nu inte räcker till i dessa områden. Då är det extra viktigt att vi hjälps åt att undvika onödig vattenanvändning så länge värmeböljan håller i sig.

Att sommaren är här glädjer många av oss, men det innebär också att vattenproduktionen ökar under den varma sommarperioden när gräsmattor vattnas, poolerna fylls upp och en svalkande dusch kanske görs oftare än vanligt. Även om det inte är brist på grundvatten i Gävle just nu, så är uttaget av vatten extra stort och det går åt mer vatten än vad som hinner levereras. Den höga vattenförbrukningen medför att vattenverken i Valbo och Sätra belastas och ligger nära maxkapacitet. Om vattenverken överbelastas finns en risk för ett tryckfall i ledningarna och att vissa områden kan bli utan vatten.

Gavlegårdarna vattnar rabatter, träd och urnor med å-vatten i största möjliga mån för att använda så lite dricksvatten som möjligt. Om du ser att vi är ute i våra områden och vattnar, är det mest troligt att det är vatten från ån som kommer ur vattenslangen. Vi använder vatten smart och varje droppe räknas!

Hur fungerar datumbevattningen?
Datumbevattningen gäller från och med nu och berör alla som är anslutna till kommunalt vatten i Gävle, Valbo och Forsbacka med ytterområden.

För dig som behöver vattna dina utomhusväxter och bor på ett ojämnt gatunummer uppmanas du att endast vattna på ojämna datum. Bor du på en adress med ett jämnt gatunummer är uppmaningen att enbart vattna på jämna datum.

Använd vattnet smart
Här finner du några tips för att undvika onödig vattenanvändning:

 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Duscha istället för att bada. Ett fyllt badkar rymmer ungefär 150 liter, medan en dusch på tre minuter drar 36 liter.
 • Stäng av duschen när du tvålar in dig samt masserar in schampo och balsam.
 • Tappa upp vatten i en balja eller i diskhon när du diskar, sköljer grönsaker och skalar potatis. Att låta kranen rinna förbrukar många liter vatten i onödan.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem och använd vattensnåla program.
 • Droppar din kran? Gör en felanmälan hos Gavlegårdarna. En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten varje dygn.
 • Ha en kanna vatten i kylen så slipper du spola i kranen tills vattnet blir kallt.
 • Samla upp sköljvatten från när du sköljer grönsaker eller frukt och använd till bevattning.
 • Spola toaletten med snålspolning.
 • Samla regnvatten i tunnor, dammar eller andra kärl när det är dags att vattna dina växter. Växter föredrar det kalkfattiga regnvattnet framför kranvatten. Om du ändå behöver använda dricksvatten till bevattning, använd då vattenkannan. En vattenspridare gör av med nästan åtta liter varje minut.
 • Fundera över om du kan fylla din pool med annat än dricksvatten, exempelvis sjövatten. Om du fyller poolen med dricksvatten, fyll den endast en gång och håll vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor så att du kan bada i samma vatten länge.

Gavlegårdarna erbjuder bolösning för branddrabbade hyresgäster

Måndagen den 5 juni uppstod en brand i en av Gavlegårdarna ägd radhuslänga på Blåbärsvägen 2 i Sätra. Radhuslängan, med 12 lägenheter, brann ner och i samband med räddningsinsatsens skadades även närliggande fastighet på Blåbärsvägen 4, också den med 12 lägenheter.

Efter att besiktning av byggnaderna genomförts står det nu klart att inte bara den byggnad som brann utan även byggnaden som skadades av insatsen fått så omfattande skador att de boende inte kan återvända till sina lägenheter den närmaste tiden.

Boendesituationen är ansträngd i Gävle och det finns inte någon större vakans inom vårt bestånd. Men vi kommer att kunna erbjuda komplementboende för boende på Blåbärsvägen nummer 4, det vill säga ett boende parallellt med det kvarstående avtalet. De boende på Blåbärsvägen 2 kommer att erbjudas bostäder i väntan på att kunna återvända efter återuppbyggnaden.
Vi kommer, med hjälp av våra utvalda kontaktpersoner, att aktivt försöka matcha varje enskild hyresgästs behov med de bostäder som vi har vakanta samt de uppsägningar som kommer in löpande. Så snart vi hittar objekt som passar behoven kommer hyresgästen få ett erbjudande om att hyra bostaden tills möjlighet att flytta tillbaka ges.

Det här gäller:

Blåbärsvägen 2:
Byggnaden där branden inträffade. Kommer att återuppbyggas med en beräknad tid på ungefär 24 månader. Hyresgästernas avtal har upphört att gälla men de boende kommer ges möjlighet att flytta tillbaka när byggnaden är återuppförd. De får behålla sina köpoäng om de tackar ja till en annan lägenhet under tiden. Exakt utformning av byggnaden är idag ej fastställd.

Blåbärsvägen 4:
Byggnaden som skadades i räddningsinsatsen. Byggnaden har omfattande skador och återställningstiden bedöms till minst 6 månader. Hyresgästernas avtal fortsätter att gälla och komplementboende erbjuds. Vid önskemål om permanent flytt söker hyresgästerna en ny bostad med sina köpoäng enligt ordinarie rutiner.

Nu blommar det i våra områden

Just nu pågår ett stort arbete på vår utemiljöavdelning. Under vintern har ett febrilt arbete med att driva upp egna blomplantor pågått och förberedelserna inför sommarens alla växter syns verkligen i våra lokaler i Sätra.

Hundratals urnor och krukor skickas just nu ut till våra områden, med tusentals blommor som planteras. Utöver det har vi i år beslutat att plantera mer perenna växter, allt för att spara på miljön och kostnaderna till kommande år.

Visst blir det fint?