Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi söker två uthyrare till vårt Kundcentrum

Som uthyrare kommer du att skriva bostadsavtal, hantera ansökningar om andrahandsuthyrning, direktbyten och överlåtelser, ibland delta vid visningar och självklart även vara behjälplig med övriga uppgifter vi har på Kundcentrum: svara i telefon, vara i receptionen, nyckelhantering osv.

Läs mer om tjänsten som uthyrare och lämna in ansökan 2019-03-30 >>

Nyheter på vår webbplats

Vår webbplats är under ständig utveckling och förändras för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Idag, torsdag 14 mars, har vi lanserat nydesignade sidor som anpassar sig efter den skärmstorlek det är på enheten du besöker vår webb med.

Läs mer om förändringarna på gavlegardarna.se

Underhållsarbete på gavlegardarna.se

Torsdagen den 14 mars mellan 12.30-13.30 utför vi underhållsarbete på vår webbplats. Det innebär att du under den tiden inte kan logga in på Mina sidor eller söka lediga bostäder, fordonsplatser eller förråd.

Be alltid om legitimation om någon från oss besöker dig

När du som hyresgäst hos Gavlegårdarna får besök av våra medarbetare, eller någon av våra underentreprenörer, tänk då på att be dem legitimerar sig innan du släpper in dem i din bostad. Tyvärr förekommer det att människor utger sig för att komma från oss.

Både Gavlegårdarnas anställda och våra underentreprenörer har alltid en giltig legitimation med sig att visa.

Ny entreprenör för låsarbeten

Gavlegårdarna har skrivit ett nytt avtal avseende låsarbeten, som gäller från 1 februari 2019. Det är företagen Norrskydd (f.d. LåsCity) samt Lås & Nyckel som upphandlats.

Norrskydd kommer att utföra låsarbeten för våra hyresgäster som bor söder om Gavleån.
Under en övergångsperiod kommer Certego, den tidigare entreprenören för södra delen, att i viss mån arbeta vidare innan överlämningen blir helt klar.

För hyresgäster norr om Gavleån fortsätter Lås & Nyckel att serva låsarbeten även i fortsättningen.

Ny entreprenör:

Nätverksträffar för ökad samverkan

I flera av våra stadsdelar pågår det nätverksträffar under året som Gavlegårdarna medverkar i. Syftet med träffarna är att olika föreningar, organisationer och boenden i stadsdelarna ska samlas och tillsammans bidra till ökad samverkan och närvaro. Under träffarna diskuteras det aktiviteter, olika frågor eller situationer som har uppstått eller är på gång.

De nätverk Gavlegårdarna medverkar i heter SNÖ (Gävle Strand, Nordost, och Öster), TIBO (Tillsammans i Bomhus), Sätra nätverket och Andersbergsgruppen. Samtliga nätverk har egna facebooksidor där det går att läsa om vad som sker i stadsdelarna.

Vill du delta i nätverkssamarbetet? Kontakta vår bosociala samordnare: jeanette.jansson@gavlegardarna.se

Bilden är från förra veckans nätverksträff med TIBO där bland annat Polis, fritidsgården Legenden, Hyresgästföreningen och Livsmiljö Gävle deltog.

Förtur till ungdomar 18-26 år på Sörby Backe

Unga har det tufft på bostadsmarknaden idag, och ofta räcker inte de köpoäng man hunnit skaffa sig för att få en lägenhet. Vi erbjuder därför dig som är 18-26 år förtur till 11 av de mindre lägenheterna på Sörby Backe, helt utan köpoäng!

Läs mer här >>

Gavlegårdarnas hyror är klara för 2019

Hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Höjningen träder ikraft 1 februari 2019 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2019/2020. Hyreshöjningen sker per den 1 februari 2019 i ett intervall mellan 0 – 2,73%.

Överenskommelsen som träffats med Hyresgästföreningen har följande innehåll:

I genomsnitt ska hyrorna i Gavlegårdarnas bestånd höjas på årsbasis med 1,8%, + 0,2% i en särskild satsning på trygghetsskapande åtgärder och skadedjursförebyggande arbete. Beslut om dessa åtgärder sker i samråd med Hyresgästföreningen

– Behovet av hyreshöjning kommer främst från de kostnadsökningar vi ser inom skötsel, reparationer, underhåll och avfallshantering. Vi är glada att vi lyckats nå en överenskommelse som också ger möjlighet till en utökad satsning på trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden samt att vi kan fortsätta utveckla vårt förebyggande arbete inom skadedjursbekämpning, säger Lars Lennmalm, vVD och Gavlegårdarnas förhandlingschef.

Hur stor höjningen blir för respektive lägenhet avgörs av den aktuella hyran i förhållande till lägenhetens målhyra. En lägenhets hyra är beroende bl.a. av bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till målhyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken målhyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur målhyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Lägenheter som genomgått stam- eller ytskiktsrenovering får en högre höjning utifrån det standardval som hyresgästen gjort i samband med upprustningen. Denna höjning genomförs stegvis över en treårsperiod.

Övriga hyresobjekt
För övriga hyresobjekt, dvs. garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum mm. höjs hyran med 2,18% från 1 februari 2019.

Nu kan Godisfabriken börja byggas upp

Nu har detaljplanen för Godisfabriken vunnit laga kraft, dvs tiden för att överklaga har löpt ut.

Så nu kan de sju byggherrarna – inklusive Gavlegårdarna – börja rita på alla de 750 bostäder som är planerade där. Vi kan även börja skriva kontrakt med de olika företag som vill driva verksamheter i området. Vi har rivit och sanerat men nu börjar vi bygga upp Godisfabriken!

Följ processen och aktiviteterna som sker för att skapa Gävles mest spännande bostadsområde på Godisfabrikens Facebook (Godisfabriken Gävle) och sedan på den egna hemsidan. Här kommer vi att beskriva husen, torgen, gatorna, mötesplatserna, verksamheter och känslan av hur det kommer att vara att bo här och strosa omkring som besökare.

Nytt på vår webbplats

Mina sidor har en ny navigering. Du hittar de olika menyalternativen i toppmenyn.

Inloggningssidan och tvättstugebokningen är utvecklade för att fungera bättre när du besöker vår webbplats via din telefon, dator eller surfplatta.

Sidan för för tvättstugebokning har fått en ny webbadress. Om du sparat den som favorit bör du logga in på Mina sidor och spara den som ny favorit.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår webbplats för att göra det enklare och bättre för dig och fler nyheter kommer framöver.