Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Tips till dig som har lägenhetsförråd i källarvåning

På våren och hösten kommer oftast stora regnmängder. Just nu är vi inne i en rätt intensiv regnperiod. Med stora skyfall kan tyvärr också olyckan vara framme i form av översvämningar i just källarutrymmen.

Du som bor i ett hus med förrådet i källaren kan få stora problem om olyckan skulle vara framme.
En bra sak att tänka på är att inte placera sina ägodelar direkt på förrådsgolvet. Skaffa gärna hyllor eller pallar att ställa det på, då minskar du risken att dina ägodelar förstörs. Dessutom slipper du antagligen betala dyra självrisker.
Skulle något dock förstöras vid en översvämning i källarförrådet, måste du genast kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla detta. Därefter gör du en skadeanmälan till oss om översvämningen på gavlegardarna.se.

Nyhet för dig som bor i hus med porttelefon

Nu kan du registrera upp till fem namn och telefonnummer i din porttelefon. Det betyder att fler i din familj får sitt namn i porttelefonen och det blir enklare för den som ska besöka någon i din familj.

Gå in under ”Mina sidor” på gavlegardarna.se och ”Profil” och klicka sedan på din lägenhets hyresavtal. Där kan du redigera dina ”Portuppgifter” och lägga in ytterligare fyra namn och telefonnummer.

Nu träder nya lagen om rökförbud på allmänna platser i kraft

Bild på cigarettfimp Den nya lagen om rökförbud på allmänna platser börjar att gälla måndag 1 juli 2019. Det innebär bland annat att det blir förbjudet att röka inne på, och i direkt anslutning till, lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Lekplatser som är inhägnade eller tydligt avgränsade och tillgängliga för en mer sluten krets personer, som hyresgäster i en fastighet, omfattas inte av lagen. Men som ett led i lagförändringen blir alla Gavlegårdarnas lekplatser rökfria från och med 1 juli.

Den nya lagen omfattar även rökförbud på uteserveringar och utanför entréer där allmänheten har tillgång. Det kan vara utanför butiker, restauranger och gallerior.

Vi sätter upp nya skyltar om att lekplatsen är rökfri. Eventuella askkoppar inne på lekområdet flyttas bort. Askkoppar på våra centrumanläggningar och äldreboenden flyttas ut.

Alla våra lokalhyresgäster har fått information från oss om den nya lagen. Vi har satt upp en dekal om rökförbud i direkt anslutning till entrén.

Läs mer om den nya lagen på SABO:s webbplats >>

Var försiktig med dricksvattnet

Bild på vattendroppar

Det är fortfarande låga grundvattennivåer och Gästrike Vatten uppmanar till försiktighet när det gäller användning av dricksvatten tills vidare.

Vad du tycker är viktigt för oss!

Vi på Gavlegårdarna vill gärna veta hur våra hyresgäster trivs med sitt boende och vad de tycker om vår service.

Därför skickar vi vår kundenkät till hälften av våra hyresgäster varje år. Inom någon vecka kommer de som får enkäten i år få ett e-postmeddelande som innehåller en länk där man kan svara direkt. Om du inte får något meddelande om enkäten i år så tillhör du de som får svara nästa år.

Vi hoppas verkligen du som får enkäten tar dig tid att svara, för det lönar sig. Hyresgästernas åsikter i enkäten har nämligen stor betydelse för vilka åtgärder vi sen genomför – allt för att öka trivseln för dig och dina grannar!

Nyheter på vår webbplats

Vår webbplats är under ständig utveckling och förändras för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Idag, torsdag 14 mars, har vi lanserat nydesignade sidor som anpassar sig efter den skärmstorlek det är på enheten du besöker vår webb med.

Läs mer om förändringarna på gavlegardarna.se

Be alltid om legitimation om någon från oss besöker dig

När du som hyresgäst hos Gavlegårdarna får besök av våra medarbetare, eller någon av våra underentreprenörer, tänk då på att be dem legitimerar sig innan du släpper in dem i din bostad. Tyvärr förekommer det att människor utger sig för att komma från oss.

Både Gavlegårdarnas anställda och våra underentreprenörer har alltid en giltig legitimation med sig att visa.

Ny entreprenör för låsarbeten

Gavlegårdarna har skrivit ett nytt avtal avseende låsarbeten, som gäller från 1 februari 2019. Det är företagen Norrskydd (f.d. LåsCity) samt Lås & Nyckel som upphandlats.

Norrskydd kommer att utföra låsarbeten för våra hyresgäster som bor söder om Gavleån.
Under en övergångsperiod kommer Certego, den tidigare entreprenören för södra delen, att i viss mån arbeta vidare innan överlämningen blir helt klar.

För hyresgäster norr om Gavleån fortsätter Lås & Nyckel att serva låsarbeten även i fortsättningen.

Ny entreprenör:

Nätverksträffar för ökad samverkan

I flera av våra stadsdelar pågår det nätverksträffar under året som Gavlegårdarna medverkar i. Syftet med träffarna är att olika föreningar, organisationer och boenden i stadsdelarna ska samlas och tillsammans bidra till ökad samverkan och närvaro. Under träffarna diskuteras det aktiviteter, olika frågor eller situationer som har uppstått eller är på gång.

De nätverk Gavlegårdarna medverkar i heter SNÖ (Gävle Strand, Nordost, och Öster), TIBO (Tillsammans i Bomhus), Sätra nätverket och Andersbergsgruppen. Samtliga nätverk har egna facebooksidor där det går att läsa om vad som sker i stadsdelarna.

Vill du delta i nätverkssamarbetet? Kontakta vår bosociala samordnare: jeanette.jansson@gavlegardarna.se

Bilden är från förra veckans nätverksträff med TIBO där bland annat Polis, fritidsgården Legenden, Hyresgästföreningen och Livsmiljö Gävle deltog.

Gavlegårdarnas hyror är klara för 2019

Hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Höjningen träder ikraft 1 februari 2019 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2019/2020. Hyreshöjningen sker per den 1 februari 2019 i ett intervall mellan 0 – 2,73%.

Överenskommelsen som träffats med Hyresgästföreningen har följande innehåll:

I genomsnitt ska hyrorna i Gavlegårdarnas bestånd höjas på årsbasis med 1,8%, + 0,2% i en särskild satsning på trygghetsskapande åtgärder och skadedjursförebyggande arbete. Beslut om dessa åtgärder sker i samråd med Hyresgästföreningen

– Behovet av hyreshöjning kommer främst från de kostnadsökningar vi ser inom skötsel, reparationer, underhåll och avfallshantering. Vi är glada att vi lyckats nå en överenskommelse som också ger möjlighet till en utökad satsning på trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden samt att vi kan fortsätta utveckla vårt förebyggande arbete inom skadedjursbekämpning, säger Lars Lennmalm, vVD och Gavlegårdarnas förhandlingschef.

Hur stor höjningen blir för respektive lägenhet avgörs av den aktuella hyran i förhållande till lägenhetens målhyra. En lägenhets hyra är beroende bl.a. av bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till målhyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken målhyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur målhyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Lägenheter som genomgått stam- eller ytskiktsrenovering får en högre höjning utifrån det standardval som hyresgästen gjort i samband med upprustningen. Denna höjning genomförs stegvis över en treårsperiod.

Övriga hyresobjekt
För övriga hyresobjekt, dvs. garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum mm. höjs hyran med 2,18% från 1 februari 2019.