Hoppa till innehåll

Gavlegårdarna inför boende- och besöksparkering mot avgift

För att fortsätta underhålla lägenheter och bostadsområden i önskad takt behöver Gavlegårdarna högre intäkter än vad de senaste årens hyresförhandlingar har gett. Bolaget förändrar nu därför systemet för boende- och besöksparkering och inför avgift.

I Gavlegårdarnas bestånd finns närmare 5000 parkeringsplatser som hittills varit avgiftsfria. Hyresgästens möjlighet att parkera skiljer sig dock åt. Det beror på var man bor, om det finns parkeringsplatser i området – och i så fall hur många. I några stadsdelar kan det till och med vara så att en hyresgäst hos Gavlegårdarna har parkering precis utanför porten, medan grannen i nästa kvarter i stället får leta en plats på kommunal gatumark. Vissa av parkeringsplatserna i Gavlegårdarnas stadsdelar kräver idag ett parkeringstillstånd som delas ut av Gavlegårdarna och som hyresgästen sedan placerar i vindrutan.

Från och med april påbörjar Gavlegårdarna arbetet med att avgiftsbelägga dessa boende- och besöksparkeringar. Samtliga parkeringsplatser beläggs med avgift, där priserna styrs av närheten till centrum, men också tillgången på parkeringsplatser. Kostnaden för en 30-dagarsbiljett för boendeparkering kommer att ligga i ett spann mellan 100-300 kronor medan besöksparkeringen hamnar mellan 2 och 10 kronor per timme. Med de nya parkeringsreglerna får Gavlegårdarna ett system som ger lika villkor för alla hyresgäster.

– Vi har vant oss vid att det kostar pengar att parkera sin bil. Så ser det ut hos andra fastighetsägare men också i resten av Gävle och Sverige. Utvecklingen går åt det hållet, inte minst när vi tittar på kommunens Miljöstrategiska program och kraven som ställs där. Förutom att vi behöver välja andra färdmedel lite oftare, så måste den som har bil vara beredd att betala för det, säger Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna.
– Med det system vi har idag bidrar dessutom hela hyresgästkollektivet, även de som inte har bil, till att andra får parkera utan kostnad, fortsätter hon.

Ekonomi för ett växande Gävle

I den senaste åren hyresförhandlingar har Gavlegårdarna varit tydliga med behovet av att höja hyrorna. Detta för att bolaget ska kunna göra det underhåll som krävs i ett bestånd där många hus är byggda under miljonprogramsåren. Gavlegårdarnas hyror är också några av de lägsta bland jämförbara allmännyttor i Sverige.

Årets förhandling var inget undantag. För att nå en rimlig nivå av underhåll såg Gavlegårdarna ett behov av att öka intäkterna med 7,5 procent, något som självklart är en alltför tuff ökning för en hyresgäst. Bolaget gick dock ut med ett yrkande på 3,75 procents ökning av 2021 års hyror, vilket ledde till att de lokala förhandlingarna strandade. Tvisten avgjordes i Hyresmarknadskommittén som beslutat om en höjning på 1,66% från den 1 januari 2021.

– Tyvärr har de senaste årens hyresförhandlingar gett oss ungefär hälften av den intäkt vi behövt för att klara av det vi tänkt att göra. Årets beslut ligger långt från de behov vi ser just nu. Vi måste titta över våra möjligheter att genomföra det underhåll som våra fastigheter behöver och som hyresgästerna också vill ha. Vi har tidigt signalerat att vi nu tvingas skjuta upp underhåll i våra stadsdelar och i våra hyresgästers lägenheter. Men vi har också varit öppna med att vi behöver hitta andra sätt att öka intäkter och minska kostnader, säger Cathrine Holgersson.

– Där ser vi parkering som en rimlig väg att gå. Det nya systemet ger oss ett mer hållbart och rättvist system, samtidigt som vi tar hänsyn till Gävles miljömål. När vi tvingas välja så känns det här bättre i magen än att dra ner än mer på att göra våra hyresgästers livsmiljöer trygga och trivsamma. Vi ska fortsätta att göra ett växande Gävle bättre, och det tycker jag att det här initiativet bidrar till.

Förändringen genomförs i steg

Boende- och besöksparkering mot avgift införs i första skedet för stadsdelarna Öster och Gävle Strand. Förändringen gäller där från och med den 14 april 2021. Förändringen sker sedan i omgångar men ska vara genomförd i alla stadsdelar senast under våren 2022.

Du kan hitta mer information, karta över avgiftszoner, tidsplaner för införande samt svar på många frågor som har med förändringen att göra på våra sidor som beskriver parkeringsförändringarna.

Gå till sida för parkeringsförändringar >>

Nu får du en hyresavi med ny hyra

Från och med den 1 april 2021 gäller de nya hyrorna för Gavlegårdarna. Det handlar om bostäder, men också lokaler och fordonsplatser.

Hyreshöjningen är beslutad av Hyresmarknadskommittén efter att Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna inte kunnat komma överens. Beslutet säger att hyrorna ska öka med 1,66% från och med den 1 januari 2021.
Hur kommer då det här att fungera för dig som hyresgäst?
Hanteringen skiljer sig åt från tidigare år och det här är vad som gäller:

BOSTAD

Alla bostadshyresgäster får samma hyresförändring

Bostadshyrorna kommer att höjas med 1,66% från den 1 april. Den nya hyran specificeras på din hyresavi.
Just nu ser vi över vår hyressättningsmodell tillsammans med Hyresgästföreningen. En ny modell kommer att användas inför hyresförhandlingen vid nästa årsskifte, vilket betyder att årets hyreshöjning inte omfördelas enligt den modell vi använt hittills. Alla bostadshyresgäster får istället en lika stor justering i procent (1,66%).
Mer information om den nya hyressättningsmodellen kommer senare under året.

Hyrestillägg under april-juni

Hyrorna till och med mars har redan gått ut, och då med samma nivåer som under år 2020.
Det har hänt även tidigare år när hyresförhandlingen dragit ut på tiden. Då har vi hanterat det genom att justera hyran med en lite högre procentsats för de månader som återstår.
I år har Hyresgästföreningen ställt krav på att justeringen i stället ska hanteras på annat sätt.
Som hyresgäst får du betala ett hyrestillägg under månaderna april, maj och juni. Tillägget motsvarar 1,66% av den hyra som varit för bostaden under år 2020 och specificeras med en egen rad på hyresavin. Det här betyder att du under tre månader betalar din nya hyra – samt ditt hyrestillägg. Från och med juli betalar du enbart din nya hyra.

Du som är nyinflyttad eller på väg att flytta från en lägenhet, varför ska du betala tillägget i just april, maj och juni?
Hyrestillägget ska betalas av den hyresgäst som bor i lägenheten under april, maj och juni. Alternativet hade varit att lägga hela summan vid ett tillfälle, på en och samma månad.
Nu har vi i stället valt att dela upp den på tre tillfällen. Lösningen är som sagt inte den vi på Gavlegårdarna hade önskat, den är ett krav från Hyresgästföreningen. Vi hade förordat att göra som tidigare år, det vill säga att justera hyran under de nio månader som är kvar av år 2021.

Vad händer om du inte betalar hyrestillägget?
Att inte betala hyrestillägget får samma följder som om du inte betalar hyran. Ärendet går till Inkasso och i nästa steg till Kronofogden. Att inte betala hyran kan i värsta fall leda till att en hyresgäst blir avhyst från sin bostad.

Vad gör du om du inte kan betala den nya högre hyran?
Här gäller samma regler som alltid. Kontakta vårt Kundcentrum för att prata med oss om din situation. Först då kan vi avgöra om du har möjlighet att få dela upp betalningen av din hyra.

Stämmer inte hyreshöjningen med de 1,66% vi hänvisar till?
Kom ihåg att på den här hyresavin, precis som alla andra månader, kan din hyra justeras om du till exempel fått en ökad standard i din bostad eller i huset. Det kan exempelvis handla om ett rustat badrum, en porttelefon i entrén eller liknande.

LOKALER

Hyran för lokaler, till exempel förråd, hanteras på samma sätt som vid tidigare års hyresjusteringar. Hyran höjs med 2,21 % från och med den 1 april, vilket betyder att höjningen över hela året blir 1,66%.

FORDONSPLATSER

Hyran för fordonsplatser, till exempel parkeringar, garage och carportar, hanteras på samma sätt som vid tidigare års hyresjusteringar. Hyran höjs med 2,21 % från och med den 1 april, vilket betyder att höjningen över hela året blir 1,66%.

Hyrorna för Gavlegårdarnas hyresgäster år 2021 är klara

Hyreshöjningen för Gavlegårdarnas hyresgäster blir 1.66% från den 1 januari 2021. Det meddelades på tisdagen av Hyresmarknadskommittén som avgjort tvisten mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen. - Beslutet ligger långt från vårt ursprungliga yrkande och är mycket bekymmersamt, säger Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna.

På tisdagen kom beslutet från Hyresmarknadskommittén gällande hyrorna för Gavlegårdarnas hyresgäster. Beslutet innebär att hyrorna ska höjas med 1,66 % från och med den 1 januari 2021.

I den senaste åren hyresförhandlingar har Gavlegårdarna varit tydliga med behovet av att justera hyrorna. Detta för att bolaget ska kunna göra det underhåll som krävs i ett bestånd där många hus är byggda under miljonprogramsåren. Gavlegårdarnas hyror är också några av de lägsta bland jämförbara allmännyttor i Sverige.

Årets förhandling var inget undantag. För att nå en rimlig nivå av underhåll såg Gavlegårdarna ett behov av att öka intäkterna med 7.5 procent, något som självklart är en alltför tuff ökning för en hyresgäst. Bolaget gick dock ut med ett yrkande på 3.75 procents ökning av 2021 års hyror, vilket ledde till att de lokala förhandlingarna strandade. Tvisten har nu avgjorts i Hyresmarknadskommittén som alltså beslutat om en höjning på 1.66% från den 1 januari 2021.

– Tyvärr har de senaste årens hyresförhandlingar gett oss ungefär hälften av den intäkt vi behövt för att klara av det vi tänkt att göra. Årets beslut ligger så klart långt från de behov vi ser just nu. Vi måste titta över våra möjligheter att genomföra det underhåll som våra fastigheter behöver och som hyresgästerna också önskar, säger Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna.

Beslutet om hyrorna kommer att påverka bolagets ekonomi på såväl kort som lång sikt. Gavlegårdarna intensifierar nu det arbete som sedan tidigare inletts eller planerats – med målet att öka intäkter och minska kostnader.

– Hyresmarknadskommitténs beslut är bekymmersamt. Det innebär att bolagets hyresgäster blir drabbade på flera sätt. Vi tvingas skjuta upp underhåll i våra bostadsområden och i våra hyresgästers lägenheter. Dessutom måste vi hitta fler och nya sätt att öka våra intäkter samt se över alla våra kostnader, fortsätter Cathrine Holgersson.

Beslutet om de nya hyrorna innebär att de lokala parterna nu återupptar förhandlingarna. Detta för att komma överens kring hur hyreshöjningen ska fördelas mellan bostäder, lokaler och fordonsplatser.

– Vi hoppas att de nya hyrorna ska kunna gälla från den 1 maj 2021 och att den retroaktiva hyran från 1 januari läggs på återstående månader, och inte blir en separat kostnad för hyresgästerna. Men det återstår att se efter de fortsatta lokala förhandlingarna, säger Roberth Krantz, förhandlingsansvarig på Gavlegårdarna.

Risk för översvämningar i källare

Det milda vädret som kommit efter det stora snöfallet, medför att smältvattnet inte riktigt hinner undan i våra brunnar. Marken är fortfarande frusen så vattnet har ingenstans att ta vägen. Därför är risken väldigt stor just nu att vattnet kan orsaka översvämningar i källarutrymmen.
Du som bor i ett hus med förråd i källaren kan få stora problem om olyckan skulle vara framme.

En bra sak att tänka på är att inte placera dina ägodelar direkt på förrådsgolvet. Skaffa gärna hyllor eller pallar att ställa det på, då minskar du risken att dina ägodelar förstörs. Dessutom slipper du antagligen betala dyra självrisker.

Skulle något dock förstöras vid en översvämning i källarförrådet, måste du genast kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla detta. Därefter gör du en felanmälan till oss om översvämningen på gavlegardarna.se

Parkeringstillstånd för 2020 förlängs till 30 april 2021

Bor du i ett bostadsområde och har ett parkeringstillstånd till din bil? Då kan du fortsätta använda det tillståndet under 2021.

På grund av den rådande pandemin vill vi inte ha stora samlingar besökare i vårt kundcentrum. Därför har vi beslutat att du som hyresgäst inte behöver förnya ditt tidigare tillstånd från 2020 utan kan placera det blå kortet i framrutan när du parkerar i ditt bostadsområde.

Detta gäller i första hand t o m 30 april 2021. Förlänger vi tiden kommer vi att meddela detta.

Bor du i Valbo har du fått ett nytt parkeringstillstånd som gäller för 2021. Detta kort ska du använda.

Hyresförhandlingen går till Hyresmarknadskommittéen

I början av oktober kallade Gavlegårdarna till förhandlingar om hyrorna för bolagets lägenheter, lokaler och fordonsplatser. Parterna har nu suttit ner och förhandlat vid flera tillfällen, men inte kommit överens.

I fredags, den 18 december, konstaterade man gemensamt att det är utsiktslöst att träffa en överenskommelse lokalt och parterna vänder sig nu till Hyresmarknadskommitéen för medling.

Läs hela pressmeddelandet >>

Call & Collect hjälper dig att julhandla säkrare

Nu sätter julhandeln igång på allvar och för många kan det vara svårt att ta sig ner till butikerna i Gävle City för att köpa sina julklappar, med tanke på Coronan. Gavlegårdarna har inte bara hyresgäster som bor hos oss, utan även hyresgäster som har butiker och andra verksamheter. Därför vill vi dela med oss av Gävle Citys senaste tjänst där du kan handla säkert med Call and Collect.

Bostäderna på Södra Kansligatan släpps 21 december

På Södra Kansligatan 9-11 mittemot ”hantverkarlängorna” på omtyckta Söder bygger Gavlegårdarna sju stadsradhus och 17 lägenheter.

Planen var att släppa lägenheterna och radhusen för uthyrning i slutet av november 2020. På grund av att hyresförhandlingarna inte blev klara i tid kommer släppdatumet istället att vara måndag 21 december, så håll utkik på gavlegardarna.se då. Bostäderna ligger sedan ute på webben i tre veckor, vilket innebär att sista anmälningsdag är måndag 11 januari.

Com Hem sluter flerårigt avtal gällande TV4-kanalerna och C More

Com Hem har nått en långsiktig överenskommelse och ett flerårigt avtal med TV4 Media. Det nya fleråriga avtalet gäller TV4-kanalerna, C More och ytterligare valbara kanaler så som TV4 Fakta, TV4 Guld, TV4 Film och Sportkanalen.

Avtalet innebär att kanalerna TV4 och Sjuan finns kvar i Com Hems grundutbud som tidigare men en positiv nyhet är att du som tittar på Com Hems nya digitaliserade grundutbud även kan se TV4 och Sjuan via andra enheter såsom mobiler, surfplattor och datorer. Detta gäller även om du inte har ett individuellt betal-tv-abonnemang.

Uppdaterad info om Coronapandemin och Gavlegårdarna

Nya restriktioner under Corona Covid19-pandemin påverkar vår verksamhet ytterligare

Spridningen av Corona-Covid -19 har tagit ny fart och regeringen har lagt nya restriktioner. Det påverkar alla just nu, även oss på Gavlegårdarna. Vi måste nu vidta vissa åtgärder för att så långt som möjligt ge våra hyresgäster och vår personal en så säker miljö som möjligt.

Vårt Kundcentrum håller stängt för besök

Tills vidare så är vårt Kundcentrum stängt för spontana besök. Vi tar endast emot tidsbokade besök och arrangerar dessa så säkert som möjligt.

Vad vi däremot gör är att vi ökar bemanningen på vår Kundservice, 026-17 27 00. Du kan även kontakta oss via vår chatt på gavlegardarna.se. Tänk på att du kan göra en felanmälan och många andra ärenden på vår webb eller via telefon.

Om du vill boka ett besök så ring 026-17 27 00 och välj knappval 2 (övriga frågor). Då får du beskriva ditt ärende för den som svarar så gör vi en bedömning om du behöver en tidsbokning eller om vi kan lösa det på annat sätt.

Vad gäller vid felanmälan?

När pandemin började i mars så ändrade vi det kundlöfte vi har att påbörja ett ärende inom fem arbetsdagar till tio arbetsdagar. Vi kommer nu att öka detta till 15 arbetsdagar.
De nya ledtiderna är tillfälliga och kan förändras utifrån utvecklingen i stort. Vi uppdaterar aktuell information här och på Mina Sidor.

Gör din felanmälan via Mina sidor >>

Hembesök hos dig

Vi kommer att kontakta alla innan vi kommer för att utföra en felanmälan, även om man angett att vi kan gå in med huvudnyckel. När vi kommer för att utföra en arbetsorder så kan ingen vara hemma i hushållet. Det är endast i undantagsfall som vi kan tillåta att någon är hemma.

I de fall vi har pågående projekt i ert hem så förstår vi att ni behöver få vara hemma och önskar då att ni visar ömsesidig respekt till de entreprenörer som är hos er och håller er i en annan del av er lägenhet under tiden arbetet pågår.

Om du eller någon i ditt hushåll visar upp några symptom så måste du meddela oss det innan vi kommer

Tillval

Med anledning av av den rådande situationen så ber vi er som önskar beställa ett av våra Tillval  att vänta med beställningarna tills situationen förbättrats och spridningen av smitta avtagit.

Svårt att betala hyran?

På Gavlegårdarna har vi i normala fall en regel där du som hyresgäst kan få anstånd om du har svårt att betala hyran i tid. Beslutet fattas i dialog med våra bosociala handläggare och du måste kunna visa att du med hjälp av ett anstånd har möjlighet att betala din hyra inom rimlig tid, antingen med hjälp av en avbetalning eller vid ett visst datum som sätts i överenskommelse med handläggaren.

Regeln säger att ett anstånd kan lämnas högst två gånger per år, och då med minst sex månader mellan tillfällena. Den regeln tas nu tillfälligt bort, men du måste precis som vanligt kontakta oss om du får problem att betala hyran i tid.

Noll tolerans mot sjukdomssymptom

Summerar man situationen gällande Corona-Covid -19 så är vi alla överens om att det just nu råder noll tolerans mot sjukdomssymptom. Men kom ihåg att du kan nå oss via telefon på 026-17 27 00 eller via webb och chatt. Vi finns här för dig och hanterar alla ärenden efter bästa förmåga utifrån rådande situation.
Om vi alla tänker på hur vi agerar, hjälper vi också till på bästa möjliga sätt.