Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hämta p-kort för nästa år

Nu är det dags att hämta ditt nya parkeringstillstånd för nästa år. Du som står på kontraktet hämtar det i Gavlegårdarnas Kundcentrum, Utanvindsvägen 1, vid något av tillfällena nedan.

tisdag 26 november kl. 16 – 19
onsdag 4 december kl. 16 – 19
torsdag 12 december kl. 16 – 19

Vi bjuder på glögg och pepparkakor!

OBSERVERA att detta enbart gäller dig som bor i ett område där parkeringstillstånd ingår.

Tips till dig som har lägenhetsförråd i källarvåning

På våren och hösten kommer oftast stora regnmängder. Just nu är vi inne i en rätt intensiv regnperiod. Med stora skyfall kan tyvärr också olyckan vara framme i form av översvämningar i just källarutrymmen.

Du som bor i ett hus med förrådet i källaren kan få stora problem om olyckan skulle vara framme.
En bra sak att tänka på är att inte placera sina ägodelar direkt på förrådsgolvet. Skaffa gärna hyllor eller pallar att ställa det på, då minskar du risken att dina ägodelar förstörs. Dessutom slipper du antagligen betala dyra självrisker.
Skulle något dock förstöras vid en översvämning i källarförrådet, måste du genast kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla detta. Därefter gör du en skadeanmälan till oss om översvämningen på gavlegardarna.se.

Nyhet för dig som bor i hus med porttelefon

Nu kan du registrera upp till fem namn och telefonnummer i din porttelefon. Det betyder att fler i din familj får sitt namn i porttelefonen och det blir enklare för den som ska besöka någon i din familj.

Gå in under ”Mina sidor” på gavlegardarna.se och ”Profil” och klicka sedan på din lägenhets hyresavtal. Där kan du redigera dina ”Portuppgifter” och lägga in ytterligare fyra namn och telefonnummer.

Nyheter på vår webbplats

Vår webbplats är under ständig utveckling och förändras för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Idag, torsdag 14 mars, har vi lanserat nydesignade sidor som anpassar sig efter den skärmstorlek det är på enheten du besöker vår webb med.

Läs mer om förändringarna på gavlegardarna.se

Be alltid om legitimation om någon från oss besöker dig

När du som hyresgäst hos Gavlegårdarna får besök av våra medarbetare, eller någon av våra underentreprenörer, tänk då på att be dem legitimerar sig innan du släpper in dem i din bostad. Tyvärr förekommer det att människor utger sig för att komma från oss.

Både Gavlegårdarnas anställda och våra underentreprenörer har alltid en giltig legitimation med sig att visa.

Ny entreprenör för låsarbeten

Gavlegårdarna har skrivit ett nytt avtal avseende låsarbeten, som gäller från 1 februari 2019. Det är företagen Norrskydd (f.d. LåsCity) samt Lås & Nyckel som upphandlats.

Norrskydd kommer att utföra låsarbeten för våra hyresgäster som bor söder om Gavleån.
Under en övergångsperiod kommer Certego, den tidigare entreprenören för södra delen, att i viss mån arbeta vidare innan överlämningen blir helt klar.

För hyresgäster norr om Gavleån fortsätter Lås & Nyckel att serva låsarbeten även i fortsättningen.

Ny entreprenör:

Nätverksträffar för ökad samverkan

I flera av våra stadsdelar pågår det nätverksträffar under året som Gavlegårdarna medverkar i. Syftet med träffarna är att olika föreningar, organisationer och boenden i stadsdelarna ska samlas och tillsammans bidra till ökad samverkan och närvaro. Under träffarna diskuteras det aktiviteter, olika frågor eller situationer som har uppstått eller är på gång.

De nätverk Gavlegårdarna medverkar i heter SNÖ (Gävle Strand, Nordost, och Öster), TIBO (Tillsammans i Bomhus), Sätra nätverket och Andersbergsgruppen. Samtliga nätverk har egna facebooksidor där det går att läsa om vad som sker i stadsdelarna.

Vill du delta i nätverkssamarbetet? Kontakta vår bosociala samordnare:

Bilden är från förra veckans nätverksträff med TIBO där bland annat Polis, fritidsgården Legenden, Hyresgästföreningen och Livsmiljö Gävle deltog.

Gavlegårdarnas hyror är klara för 2019

Hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är nu avslutade. Höjningen träder ikraft 1 februari 2019 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2019/2020. Hyreshöjningen sker per den 1 februari 2019 i ett intervall mellan 0 – 2,73%.

Överenskommelsen som träffats med Hyresgästföreningen har följande innehåll:

I genomsnitt ska hyrorna i Gavlegårdarnas bestånd höjas på årsbasis med 1,8%, + 0,2% i en särskild satsning på trygghetsskapande åtgärder och skadedjursförebyggande arbete. Beslut om dessa åtgärder sker i samråd med Hyresgästföreningen

– Behovet av hyreshöjning kommer främst från de kostnadsökningar vi ser inom skötsel, reparationer, underhåll och avfallshantering. Vi är glada att vi lyckats nå en överenskommelse som också ger möjlighet till en utökad satsning på trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden samt att vi kan fortsätta utveckla vårt förebyggande arbete inom skadedjursbekämpning, säger Lars Lennmalm, vVD och Gavlegårdarnas förhandlingschef.

Hur stor höjningen blir för respektive lägenhet avgörs av den aktuella hyran i förhållande till lägenhetens målhyra. En lägenhets hyra är beroende bl.a. av bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till målhyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken målhyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur målhyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Lägenheter som genomgått stam- eller ytskiktsrenovering får en högre höjning utifrån det standardval som hyresgästen gjort i samband med upprustningen. Denna höjning genomförs stegvis över en treårsperiod.

Övriga hyresobjekt
För övriga hyresobjekt, dvs. garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum mm. höjs hyran med 2,18% från 1 februari 2019.

Nu kan Godisfabriken börja byggas upp

Nu har detaljplanen för Godisfabriken vunnit laga kraft, dvs tiden för att överklaga har löpt ut.

Så nu kan de sju byggherrarna – inklusive Gavlegårdarna – börja rita på alla de 750 bostäder som är planerade där. Vi kan även börja skriva kontrakt med de olika företag som vill driva verksamheter i området. Vi har rivit och sanerat men nu börjar vi bygga upp Godisfabriken!

Följ processen och aktiviteterna som sker för att skapa Gävles mest spännande bostadsområde på Godisfabrikens Facebook (Godisfabriken Gävle) och sedan på den egna hemsidan. Här kommer vi att beskriva husen, torgen, gatorna, mötesplatserna, verksamheter och känslan av hur det kommer att vara att bo här och strosa omkring som besökare.

Nytt på vår webbplats

Mina sidor har en ny navigering. Du hittar de olika menyalternativen i toppmenyn.

Inloggningssidan och tvättstugebokningen är utvecklade för att fungera bättre när du besöker vår webbplats via din telefon, dator eller surfplatta.

Sidan för för tvättstugebokning har fått en ny webbadress. Om du sparat den som favorit bör du logga in på Mina sidor och spara den som ny favorit.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår webbplats för att göra det enklare och bättre för dig och fler nyheter kommer framöver.