Hoppa till innehåll

Avvikande öppettider i påsk

Skärtorsdag 9 april
reception 8.00 – 12.00
telefon 7.00 – 12.00

Långfredag 10 april
stängt

Annandag påsk 13 april
stängt

Vad gäller kring hyresbetalningar i Coronatider?

På grund av oron kring Corona-viruset har Gavlegårdarna tidigare berättat att vi förändrar en del i reglerna kring hyresinbetalningar.

För dig som hyr en bostad, garage, förråd eller liknande

Spärr för anstånd tas bort tillfälligt

I normala fall finns en spärr som säger att du som hyresgäst enbart kan få anstånd på din hyra vid två tillfällen på ett år – och det måste ha gått minst sex månader mellan tillfällena. Den spärren tas tillfälligt bort. Det betyder att du som hyresgäst inte kommer att nekas anstånd enbart på grund av tidsaspekten. Om du nyligen fått ett anstånd beviljat kan du under en period få det igen.
Regeländringen betyder däremot inte att alla som söker anstånd kommer att få det. Det är viktigt att du uppfyller de krav vi ställer på dig som hyresgäst. Här ska vi försöka beskriva vad det handlar om.

Kontakta oss alltid

Om du inte kan betala din hyra i tid är det ditt ansvar att kontakta Gavlegårdarna. Det måste du göra innan hyran förfaller, alltså före det förfallodatum som står på fakturan.

Beskriv din situation

För att Gavlegårdarna ska kunna bevilja ett anstånd på hyran behöver vi först göra en individuell prövning av just din situation, precis som vi alltid gör.
Det här innebär att vi vill veta orsaken till att du inte kan betala i tid, men också vad du har för plan för att lösa din situation längre fram. Finns det ingen speciell anledning till att du inte kan betala din hyra, och om du heller inte kan presentera hur det ser ut framöver, är det svårt för Gavlegårdarna att säga ja till ett anstånd.
Handlar det däremot om att du väntar på ersättningar från a-kassa, försörjningsstöd eller liknande, kommer vi de allra flesta fall att bevilja anstånd.

Vad innebär ett anstånd?

Gavlegårdarna kan i vissa fall ge anstånd som innebär att du får skjuta upp hela hyran till nästa månad. Men att betala två hyror vid ett tillfälle kan vara väldigt tungt, därför vill vi i första hand hitta en lösning där du som hyresgäst betalar en del av hyran nu och resten i slutet av nästa månad.

Vad händer om du har ärenden hos inkasso?

Har du redan idag hyror som ligger hos inkasso/kronofogden kan det bli svårt att få ytterligare anstånd. Men, i samråd med vårt inkassobolag, kommer Gavlegårdarna att vara något mer generös med avbetalningslösningar för hyror och fakturor som ligger hos inkasso.

Anstånd ges en månad i taget

Gavlegårdarna lämnar anstånd för en månad i taget. Det innebär att du behöver kontakta oss igen om dina problem att betala fortsätter. Vi måste vara uppdaterade kring din situation och löpande träffa nya överenskommelser om lösningar.

Längre ledtider

Gavlegårdarna räknar med längre handläggningstider än normalt gällande förfrågningar om anstånd och avbetalningar. Vi kommer dock att återkoppla till alla som söker oss med ett ärende. Förbered dig gärna inför vår kontakt genom att fundera igenom vad som är orsaken till att du inte kan betala, men också hur din plan ser ut framåt. Inga ärenden skickas till inkasso förrän vi har återkopplat på din förfrågan.

Hur tar du kontakt?

Har du ett ärende gällande anstånd eller avbetalning på hyran kontaktar du oss genom vårt Kundcentrum på 026-172700 eller på e-post till
Skicka med information kring dina personuppgifter, varför du inte kan betala hyran och hur det ser ut framåt. Ju mer och tydligare information vi får, desto snabbare kan du få svar. Det är också din information som hjälper oss att fatta väl grundade beslut.

För dig som hyr en kommersiell lokal, kontor, butik, restaurang, café eller liknande

Gavlegårdarna gör individuella prövningar och bedömningar kring anstånd, avbetalningar och rabatter. I linje med Regeringens beslut kommer vissa kunder att ges hyresrabatt. För övriga kan det vara aktuellt med avbetalningar, anstånd eller andra lösningar.
Kunder som inte kontaktat oss gällande betalningar, skicka e-post till så återkommer vi för ett samtal kring vilka alternativ som är möjliga.

Viktig information för dig som ska hämta eller lämna nycklar

Vi närmar oss nu månadsskiftet och många ska komma till vårt Kundcentrum för att hämta och lämna nycklar. Det här månadsskiftet blir speciellt beroende på den pågående Corona-pandemin.

Vi vill att du som behöver komma och lämna och hämta nycklar ska kunna känna dig så trygg som möjligt. Vi kommer därför det här månadsskiftet försöka lösa det på ett annat och säkrare sätt.

Våra öppettider i samband med månadsskiftet är:
Tisdag 31 mars 07.00-18.00
Onsdag 1 april 07.00-18.00

Du som ska lämna nycklar

Utanför vårt Kundcentrum på Utanvindsvägen kommer vi från och med tisdag den 31 mars att ha bemannade stationer där du hämtar det nyckelkuvert du behöver för att lämna in dina nycklar. Du stoppar nycklarna i kuvertet och lämnar till personalen. På så sätt behöver du aldrig gå in på vårt Kundcentrum och stå i kö.

Du som ska hämta nycklar

För att du ska kunna hämta dina nycklar så krävs det att du går in på vårt Kundcentrum. Vi kommer därför den 1 april att ordna en rymlig plats utomhus där du får vänta på din tur att hämta nycklar. Vi släpper in ett begränsat antal åt gången. Eftersom du kan få vänta utomhus så är det bra om du klär dig efter vädret.
Tänk på att hålla avstånd till varandra. Om du är sjuk eller har symptom på sjukdom så skicka om möjligt någon annan att hämta eller lämna nycklar. Om du skickar någon att hämta nycklar åt dig så måste du skriva en fullmakt åt den personen.

Blankett för fullmakt >>

Har du andra ärenden än att hämta och lämna nycklar?

Om du har andra ärenden än att hämta och lämna nycklar så ber vi dig att komma en annan dag. Du vet väl om att många ärenden kan du lösa via vår webbplats, www.gavlegardarna.se, eller genom att ringa vår kundtjänst på 026-17 27 00?

Planerar du att besöka vårt Kundcentrum?

Vi på Gavlegårdarna vill minimera riskerna för smittspridning och ser då helst att om du tänker besöka vårt Kundcentrum av någon anledning funderar på om du måste göra det precis nu. Om ditt ärende är att titta på tapeter eller bara fråga om något generellt så kanske det kan vänta tills den nuvarande situationen med corona-viruset är under kontroll.

Många vanliga ärenden och felanmälningar kan du lösa via vår webbplats eller genom att ringa vårt Kundcentrum.

Varning för bedrägerier!

Gavlegårdarna har fått signaler om att hyresgäster under de senaste dagarna har utsatts för bedrägeriförsök.

Personer som säger sig representera oss har via telefon uppgett att vi just nu genomför en enkätundersökning kring hur våra hyresgäster trivs med sitt boende. I samband med undersökningen erbjuds du som hyresgäst en bonus och ombeds därför att lämna ut ditt kontonummer.

Gavlegårdarna skulle under inga omständigheter begära bank- eller kontouppgifter från våra hyresgäster, varken via telefon eller vid hembesök.

Just nu genomför vi heller inga enkäter eller undersökningar på det här temat, detta görs ju enbart via den Nöjd-Kund-Undersökning (NKI) som vi skickar ut en gång om året, digitalt och per post.

Polisen har varnat för att risken för bedrägerier ökar markant under de omständigheter som just nu råder i och med Corona-Covid -19. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på personer som utger sig för att representera Gavlegårdarna på telefon eller andra sätt.

Hur påverkar Corona-spridningen Gavlegårdarnas verksamhet?

Spridningen av Corona-Covid -19 påverkar alla just nu, även oss på Gavlegårdarna. På den här sidan samlar vi aktuell information kring vår verksamhet som kan vara bra för dig som hyresgäst att känna till.

Telefon och webb löser mycket

I dagsläget kan det vara bra att vara restriktiv med personliga möten. Tänk på att du kan göra en felanmälan och många andra ärenden via telefon eller på webben.

Just nu håller vi också öppet i vårt Kundcentrum enligt ordinarie tider, vardagar 10-15. Om du besöker oss vill vi be dig att visa hänsyn till andra kunder samt våra medarbetare. Genom att hålla avstånd och undvika närkontakt bidrar vi alla till att minska smittspridning. Känner du dig det minsta sjuk stannar du naturligtvis hemma.

Längre ledtider för felanmälan

I normala fall har vi ett kundlöfte till dig som gör en felanmälan hos oss. Det innebär att vi ska ha påbörjat ditt ärende inom fem arbetsdagar. I rådande läge måste vi förlänga den här tiden till tio arbetsdagar, detta för att kunna garantera att vi klarar av att utföra de ärenden som kommer in, även med en begränsad styrka medarbetare.

Som kund kan du också fundera över om ditt ärende måste åtgärdas just nu eller om det kanske kan vänta. I så fall får du gärna återkomma till oss vid ett senare tillfälle. Vi minskar ju också risken för smittspridning om vi undviker ett hembesök hos dig som inte är nödvändigt just nu.

De nya ledtiderna är tillfälliga och kan förändras utifrån utvecklingen i stort. Vi uppdaterar aktuell information här och på Mina Sidor.

Gör din felanmälan via Mina sidor >>

Hembesök hos dig

Ska vi komma hem till dig för att utföra ett mer akut arbete? Vi kommer alltid att fråga om du eller någon i ditt hushåll har symptom på sjukdom, allt för att undvika smittspridning. Har du möjlighet att inte vara hemma när vi besöker dig, kan det vara en enkel säkerhetsåtgärd för dig och för oss.

Svårt att betala hyran

På Gavlegårdarna har vi i normala fall en regel där du som hyresgäst kan få anstånd om du har svårt att betala hyran i tid. Beslutet fattas i dialog med våra bosociala handläggare och du måste kunna visa att du med hjälp av ett anstånd har möjlighet att betala din hyra inom rimlig tid, antingen med hjälp av en avbetalning eller vid ett visst datum som sätts i överenskommelse med handläggaren.

Regeln säger att ett anstånd kan lämnas högst två gånger per år, och då med minst sex månader mellan tillfällena. Den regeln tas nu tillfälligt bort, men du måste precis som vanligt kontakta oss om du får problem att betala hyran i tid.

Även våra lokalhyresgäster har det tufft just nu. Gavlegårdarna följer regeringens riktlinjer och ger särskilt utsatta branscher en tillfällig rabatt på hyran. De företag vi inriktar oss på är caféer, restauranger och behandlingssalonger som exempelvis skönhet, massage och frisörer. Butiker för mer sällanköp såsom kläder, blommor och övrig kommersiell handel ingår även i de särskilt utsatta branscherna.

Noll tolerans mot sjukdomssymptom

Summerar man situationen gällande Corona-Covid -19 så är vi alla överens om att det just nu råder noll tolerans mot sjukdomssymptom – i de situationerna undviker vi kontakt med varandra. Men kom ihåg att du kan nå oss via telefon på 026-17 27 00 eller via webb och chatt. Vi finns här för dig och hanterar alla ärenden efter bästa förmåga utifrån rådande situation.

Om vi alla tänker på hur vi agerar, hjälper vi också till på bästa möjliga sätt.

Uppdaterad information om Corona-Covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida >>

Gavlegårdarnas hyror för 2020 är nu klara

De lokala hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen avslutades i slutet av november då ingen överenskommelse kunde träffas mellan parterna. Ärendet gick därför vidare till Hyresmarknadskommittén som nu fattat ett beslut.

Beslutet innebär att Gavlegårdarnas hyror ska höjas med i genomsnitt 2.4% från och med den 1 mars 2020. Då hyrorna för mars månad redan är aviserade till hyresgästerna inkluderas hyreshöjningen för mars i den höjning som sker från den 1 april 2020.

Hyreshöjningen kommer att ske i ett intervall mellan 0 – 3,08% och var en enskild lägenhet hamnar avgörs av den så kallade systematiska hyressättning som Gavlegårdarna, och många andra allmännyttiga bolag, tillämpat under många år. Systemet är till för att ge en rättvisare hyresnivå och innebär att varje lägenhet har en så kallad målhyra som beror på en mängd faktorer. Dessa har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen och handlar bland annat om tryggheten i huset och närområdet, hur attraktivt läget är, lägenhetens och fastighetens standard samt närhet till kommunikationer och samhällsfunktioner.

Hur stor hyreshöjningen 2020 blir för respektive lägenhet i Gavlegårdarnas bestånd, styrs nu av hur den aktuella hyran ligger i förhållande till målhyran.

Gavlegårdarnas vice vd och förhandlingschef, Lars Lennmalm, är glad att en överenskommelse till slut har fattats kring de nya hyrorna. Detta trots att utfallet blev betydligt lägre än de behov bolaget redovisat i förhandlingarna.

– I förhållande till hyresyrkandet inför förhandlingarna ger överenskommelsen cirka 19 miljoner kronor lägre intäkter för året. Det här får självklart konsekvenser för verksamheten. Förutom krav på effektiviseringar och besparingar kommer bolaget att behöva skjuta på en hel del underhållsinsatser, säger Lars Lennmalm och fortsätter:

– De behov vi redovisat som underlag för våra krav på hyreshöjning kommer främst från de kraftiga taxe- och kostnadsökningar vi ser inom vatten och avlopp, avfallshantering, el och värme. Även kostnaderna för skötsel, reparationer och underhåll kommer att öka. Gavlegårdarna måste dessutom öka sitt resultat för att ha en rimlig egenfinansiering av de investeringar i nyproduktion som sker de närmaste åren.

Övriga hyresobjekt

För övriga hyresobjekt i beståndet, det vill säga garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum med mera, höjs hyran med 2,67% från och med den 1 april 2020.

Mer information? Kontakta Lars Lennmalm på telefon 070-517 81 21.

Tips till dig som har lägenhetsförråd i källarvåning

På våren och hösten kommer oftast stora regnmängder. Just nu är vi inne i en rätt intensiv regnperiod. Med stora skyfall kan tyvärr också olyckan vara framme i form av översvämningar i just källarutrymmen.

Du som bor i ett hus med förrådet i källaren kan få stora problem om olyckan skulle vara framme.
En bra sak att tänka på är att inte placera sina ägodelar direkt på förrådsgolvet. Skaffa gärna hyllor eller pallar att ställa det på, då minskar du risken att dina ägodelar förstörs. Dessutom slipper du antagligen betala dyra självrisker.
Skulle något dock förstöras vid en översvämning i källarförrådet, måste du genast kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla detta. Därefter gör du en skadeanmälan till oss om översvämningen på gavlegardarna.se.

Nyhet för dig som bor i hus med porttelefon

Nu kan du registrera upp till fem namn och telefonnummer i din porttelefon. Det betyder att fler i din familj får sitt namn i porttelefonen och det blir enklare för den som ska besöka någon i din familj.

Gå in under ”Mina sidor” på gavlegardarna.se och ”Profil” och klicka sedan på din lägenhets hyresavtal. Där kan du redigera dina ”Portuppgifter” och lägga in ytterligare fyra namn och telefonnummer.

Nyheter på vår webbplats

Vår webbplats är under ständig utveckling och förändras för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Idag, torsdag 14 mars, har vi lanserat nydesignade sidor som anpassar sig efter den skärmstorlek det är på enheten du besöker vår webb med.

Läs mer om förändringarna på gavlegardarna.se