Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Nya utemiljöer och lekparker – Sista etappen i Sätra börjar!

Nu har de första spadtagen för den sista etappen i stadsförnyelseprojektet i Sätra tagits. Syftet har varit att skapa ett hållbart bostadsområde där de boende är delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö och där vi kan erbjuda attraktiva bostäder.

Sedan 2009 har Gavlegårdarna arbetat med inre och yttre underhåll för att fräscha upp fastigheter och dess omgivningar i området. Den sista etappen innebär att lekparker, utemiljö samt gemensamhetsytor kring Jökelvägen och Gråstensvägen ska byggas. Lekparkernas utformning har inspirerats av och i dialog med våra hyresgäster.

Stadsdelsförnyelsen påbörjades 2009 med förundersökning och workshops med hyresgäster. 2011 påbörjades projekteringen och projektet har genomförts i 12 etapper. Det har berört ca 700 lägenheter, bidragit till minskad energiförbrukning och inneburit omfattande dialog med våra hyresgäster. Den sista etappen ska vara färdig hösten 2023 och omfattar lekparker samt gemsamhetsytor vid Gråstensvägen och Jökelvägen i Sätra.

Det känns roligt att vi äntligen är här nu. Stadsdelsförnyelsen har byggt på en gedigen dialog och har sin stora omfattning till trots endast resulterat i mindre hyreshöjningar. Dessa har spridits ut över tid för att säkerställa att så många av våra hyresgäster som möjligt kunnat bo kvar även efter renoveringarna. Det har varit ett komplicerat projekt som byggt på goda relationer med både entreprenörer, hyresgäster och egna medarbetare.

Iris Karamehmedovic

Underhållschef på Gavlegårdarna, som varit med under hela projektets gång

Det känns roligt att vi äntligen är här nu. Stadsdelsförnyelsen har byggt på en gedigen dialog och har sin stora omfattning till trots endast resulterat i mindre hyreshöjningar. Dessa har spridits ut över tid för att säkerställa att så många av våra hyresgäster som möjligt kunnat bo kvar även efter renoveringarna. Det har varit ett komplicerat projekt som byggt på goda relationer med både entreprenörer, hyresgäster och egna medarbetare

Iris Karamehmedovic

Underhållschef på Gavlegårdarna, som varit med under hela projektets gång

Utöver stadsdelsförnyelsen pågår också bosociala aktiviteter i Sätra för att öka tryggheten och engagemanget i stadsdelen. En viktig del för en levande stadsdel är att det finns bra gemensamma ytor att mötas på. Målet med sista etappen är att skapa moderna och funktionella aktivitets- och lekplatser för alla åldrar. Men samtidigt också skapa fler möjligheter för umgänge på en plats som redan idag är en naturlig samlingsplats för familjer.

Vi jobbar ständigt med att erbjuda aktiviteter med fokus på barn och ungdomar i våra stadsdelar, så även i Sätra. Vi ser en stor möjlighet i att utforma sociala ytor som både bjuder in till lek men ger också personer i olika åldrar möjlighet att mötas och bygga relationer. Det är extra viktigt att vi skapar rätt förutsättningar och bidrar till att våra hyresgäster använder sin utemiljö och att den är anpassad till målgruppen. Till det här projektet kommer vi tillsammans med våra samarbetspartners ta hjälp av barnen i området att namnge de nya lekplatserna.

Jeanette Jansson

Bosocial Samordnare