Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Ladda elbilen i Sörby och Andersberg

Nu kan du ladda ditt eldrivna fordon på Urbergsterassen i Sörby och Andersbergs Centrum. På dessa platser har ett laddkluster med tre laddstolpar och två uttag på varje stolpe driftsatts. Bakom projektet står Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Gävle Energi och Gävle Parkeringsservice.

Det gemensamma projektet GLIS (Gävle Laddinfrastruktur) har som målsättning att samordna insatser för att möta framtida efterfrågan samt arbeta mot Gävle kommuns högt uppsatta miljömål att vara klimatneutral år 2030. Priset på laddningen är satt utifrån att anpassa kostnadsteckningen av investeringen så att det inte påverkar hyresbilden. Det kommer heller inte generera något överskott, utan görs för att ge möjlighet till fastighetsnära laddning av eldrivna fordon.

Att just Sörby och Andersberg blev de platser som först fick laddstolpar var utifrån en kartläggning av var det bland annat fanns potentiella användare samt hur långt de hade till en befintlig laddare. Laddstolparna är till för alla, såväl Gävlebor som besökare.

I anslutningen till laddklustret på Urbergsterassen i Sörby, vid grönytan mellan parkeringsplatsen och trottoaren, har det såtts låga ängsväxter som tål torka i ett utsatt läge. Dessa ängsväxter har även valts ut för att de minskar behovet av trimning, vilket resulterar i mindre risk för parkerade bilar ska påverkas. I slänten har befintligt gräs fått växa upp för att det nästa år ska bli mer blomning. Allt detta för den biologiska mångfalden!

Vid laddklustret i Andersberg har asfaltering gjorts på parkeringsplatserna.

Vilken typ av laddare är det?
Laddstolpar med två uttag med effekt 22 kW (om flera fordon laddar samtidigt fördelas mängden energi, vilket kan minska effekten).

Hur betalar du?
I nuläget med ett betal-/kreditkort eller Gävle Energis laddkort.
Vad kostar det?
5,90 kronor/kWh samt avgift för boende- och besöksparkering. Parkeringsavgiften betalas separat.

Hur länge får du ladda?
Det finns ingen gräns för hur länge du får ladda ditt fordon. Laddningen får pågå så länge du uppfyller kravet för parkeringen – vilket i normala fall innebär 24 timmar och att du har en pågående laddning.

Om det uppstår problem vid laddningen, vad gör du?
Följ instruktionerna som finns vid laddstolparna. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta Gävle Energis helpdesk på 026-17 85 45.