Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Vårt viktiga samhällsuppdrag

Vi arbetar dagligen med trivsel och trygghet i våra bostadsområden och där är mötesplatserna, människorna samt den varma känslan av att känna sig hemma det viktigaste för oss. Betydelsen av att känna sig hemma kan variera beroende på vem du frågar – för vissa innebär det att inreda bostaden med sina favoritmöbler och detaljer, och för andra kan det innebära att engagera sig i sociala sammanhang eller delta i aktiviteter.

Gavlegårdarna ska inte bara förvalta byggnader i Gävle. Vi har också ett viktigt samhällsuppdrag som innebär att ta ansvar för hur vi påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Tillsammans med våra hyresgäster vill vi bidra till inflytande, engagemang och social samverkan.

Meningsfulla aktiviteter för våra hyresgäster

För barn och unga i Gävle erbjuder vi aktiviteter i samarbete med andra verksamheter, fritidsgårdar och föreningar. Dessa sker ofta under skolloven med syftet att barnen ska erbjudas en meningsfull fritid året runt. Under 2022 genomfördes bland annat mobil fritidsgård, familjedagar i form av stadsdelsturné via stadsdelsnätverken, fotbollsskolor, spontanidrott och parklek, vuxenvandring, fritidsklubb och språkstöd. I de aktiviteter som anordnades förra året deltog hela 17 148 personer!

Aktiviteterna ska ha ett långsiktigt perspektiv och ge positiva effekter – både för barn, vuxna och vårt gemensamma samhälle. De bosociala aktiviteterna som vi medverkar i ska leda till inkludering, engagemang, utveckling och gemenskap för de boende i våra bostadsområden. Det i sin tur resulterar i en förbättrad livsmiljö i stadsdelarna och bidrar till en meningsfull fritid i trygga sammanhang. Vår förhoppning är att fritidsaktiviteterna också väcker ett idrottsintresse hos barn och unga samt ett ökat föreningsengagemang på lång sikt.

Traktor med släp fyllt med glada barn

Vad händer sommaren 2023?

I flera av våra stadsdelar pågår återkommande nätverksträffar som Gavlegårdarna tillsammans med Hyresgästföreningen och Gävle kommun driver. Syftet med träffarna är att olika föreningar, organisationer och boende i stadsdelarna träffas för att prata om aktuella frågor i respektive område.
Precis som tidigare år bjuder även 2023 på massvis av roliga arrangemang i våra stadsdelar!

Under sommaren kommer Gavlegårdarna tillsammans med fritidsgårdarna hålla öppet och erbjuda parklek, aktivitetskvällar och massa annat roligt. För att ta reda på vad som händer på din fritidsgård, besök respektive facebooksida för att se sommarens scheman och mer information.

  • Fritidsgården Brynjan
  • Helges Aktivitetshus
  • Fritidsgården Treffen
  • Fritidsgården Soffan Valbo

Det kommer även i år att anordnas en fotbollsskola tillsammans med Brynäs IF Fotboll. Ett vykort med erbjudande om att delta kostnadsfritt har skickats till er hyresgäster boende i Bomhus och Brynäs. För de yngre som deltar finns dessutom möjlighet att delta i Brynäsligan under hösten.

Här hittar du mer information om fotbollsskolan

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta kansli@brynasiffotboll.se via mejl.

Var en del av Strömsbro IF:s Sommarglädje och fira in sommarlovet!
Sommarglädje anordnas av Strömsbro IF med en extra satsning tillsammans med fritidsgården Treffen och Helges. På Sommarglädje får barnen testa på ett brett utbud av olika aktiviteter för att hitta sitt fritidsintresse. Bland annat erbjuds dans, cykling, Kulturskolans utbud och fotboll

Övriga samarbeten

Gavlegårdarna samarbetar med andra inom Gävle kommun för att öka våra hyresgästers inflytande, sociala samverkan och trivsel. Tillsammans med bland annat idrottsföreningar, studieförbund, kulturföreningar, entreprenörer, Hyresgästföreningen, fritidsgårdar och ideella föreningar skapar vi meningsfulla sammanhang för både barn och vuxna. Ett av de sociala projekt vi arbetar med är Boskolan.

Boskolan

Boskolan startades 2009 i syfte att möjliggöra för nyanlända att lära sig mer om hur det är att bo i en hyresrätt, viktiga miljöfrågor samt få en inblick i det svenska samhället. Detta arbete görs tillsammans med Flyktingmottagningen, Räddningstjänsten, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi och Gästrikevatten. Under träffarna får deltagarna åka runt till verksamheterna där de får mer information om respektive verksamhet, även en tolk deltar vid dessa tillfällen.

Personer som tittar på en tvättmaskin

Sedan år 2022 erbjuds även Boskolan till samtliga gymnasieskolor i Gävle. Vid dessa tillfällen pratar vi om vikten av att ställa sig i bostadskön och betala sin hyra. Detta är ett förebyggande arbete då vi sett en ökning av obetalda hyror kopplat till unga vuxna.