Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Kundundersökningen 2023 är utskickad

Varje år skickar vi ut en omfattande kundundersökning till hälften av våra hyresgäster som handlar om boendemiljö. Den grupp som inte fick undersökningen förra året har nu chansen att svara på frågor som rör den egna bostaden, gemensamma utrymmen och närmiljön.

Vår kundundersökning kallas NKI (Nöjd kund-index) och används av flertalet bostadsbolag i Sverige. Undersökningen innehåller frågor om allt från service och kundbemötande till trygghet och trivsel. Syftet är att samla in våra hyresgästers åsikter och utifrån det kan vi se inom vilka områden vi har lyckats och var vi behöver lägga extra resurser framöver för att förbättra oss.

Enkäten har nu skickas ut i brevlådan eller via e-post, beroende på vilket kontaktsätt som har valts på Mina sidor. Under sommaren skickar vi även påminnelser till dig som får enkäten. Kom ihåg att dina åsikter är viktiga eftersom det hjälper oss att förbättra boendemiljöerna i vårt bestånd, så svara gärna på enkäten direkt – det kan vara lätt att glömma.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!