Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Hyresförhandlingarna för 2024 är inledda

Gavlegårdarna har genomfört inledande möten med Hyresgästföreningen och yrkat på hyreshöjning inför 2024 års hyresförhandling.

Årets yrkande är något högre än förra årets då det tuffa ekonomiska läget i omvärlden fortsätter att ha negativ påverkan. Som ett ansvarsfullt allmännyttigt bolag med hyresintäkt som enda intäkt ger pågående inflation direkt påverkan på hyrorna. För att säkerställa att nödvändigt underhåll kan genomföras och att fastigheterna är långsiktigt hållbara är yrkandet högre än tidigare år.
Utifrån trepartsöverenskommelsen yrkar Gavlegårdarna om en hyreshöjning med 8,5% från och med den 1 januari 2024. Inför 2023 års hyresförhandling yrkade Gavlegårdarna på 7,01% vilket senare landade i ett snitt på 4,58 % på helår (5,5% från och med den 1 mars).

Vi befinner oss i en fortsatt ekonomiskt utmanande situation som drabbar oss såväl som våra branschkollegor och våra hyresgäster. Egentligen skulle vi behöva en högre procentuell höjning men med respekt för ökade omkostnader i vardagen för våra hyresgäster så har vi kommit fram till ett yrkande på 8,5%. Den fortsatta förhandlingen får guida oss framåt för att sedan leda till en överenskommelse om vad den faktiska höjningen blir.

Cathrine Holgersson

VD

Hyresförhandlingen utgår från trepartsöverenskommelsen mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige. Modellen baseras på utfall från de senaste tre åren och reglerar vilka kostnader som ska ligga till grund för förhandlingarna.

Det känns bra att vi är överens med hyresgästföreningen om att utgå från trepartsmodellen och den faktiska kostnadsutvecklingen. Det är viktigt för oss att vi tillsammans kan genomföra den här förhandlingen så smidigt som möjligt så att våra hyresgäster får ett tidigt besked om vilken hyra som kommer gälla för 2024

Roberth Krantz

Förhandlingsansvarig, Gavlegårdarna

En hyreshöjning på 8,5 % skulle betyda att snitthyresgästen på Gavlegårdarna som idag har en hyra på ca 6 500 kr i månaden, skulle få en ökad hyreskostnad på 553 kr per månad. Hyresgästföreningen har ännu inte inkommit med svar på detta bud eller framfört eget motbud.