Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är överens om 2024 års hyror

Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen har avslutat den årliga hyresförhandlingen och tillsammans kommit överens om hyrorna för 2024. Hyrorna kommer att höjas motsvarande 5,3 % från den 1 januari 2024. 

Som ett allmännyttigt bolag med hyror som enda intäkt ger stora kostnadsökningar en direkt påverkan på bolagets möjlighet att underhålla och utveckla verksamheten och dess fastigheter. Varje år förhandlar Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen, med utgångspunkt i den nya trepartsöverenskommelsen, om den årliga hyreshöjningen. Efter att de förhandlande parterna inte kommit överens övergick förhandlingen till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling. I mitten av januari kom ett medlingsbud från Hyresmarknadskommittén som båda parter nu beslutat att acceptera.

Överenskommelsen innebär att hyrorna kommer att höjas motsvarande 5,3 % från den 1 januari 2024. Den nya hyresavgiften kommer att aviseras på hyresavin för mars månad, den som skickas ut under februari, det innebär att hyran kommer att höjas något mer för att hantera den retroaktivitet som uppstått då föregående års hyresnivå aviserats för januari och februari.

Överenskommelsen innebär att snitthyresgästen på Gavlegårdarna som idag har en hyra på ca 6 500 kr i månaden, får en ökad boendekostnad på ca 400 kr per månad.

Det känns bra att förhandlingarna är klara även om vi hade önskat att vi kommit överens långt tidigare. Vi har full förståelse för att det är höga hyreshöjningar som blir tuffa att klara av för en del av våra hyresgäster. Höjningen kommer att täcka en del av de stora kostnadsökningarna vi har nu, men det kommer tyvärr inte täcka hela det underhållsbehov som både vi och våra hyresgäster upplever

Cathrine Holgersson

VD Gavlegårdarna

Frågor och svar

  • Vad blir min nya hyra?

    Du kommer se vad din nya hyra blir på din hyresavi för mars månad och på ”Mina sidor” på gavlegardarna.se i samband hyresavisering.

  • Från när gäller nya hyran?

    Den nya hyran gäller från den 1 januari 2024 men kommer att aviseras på hyresavin för mars månad (den som skickas ut under februari). Det innebär att hyran kommer att höjas något mer för att hantera den retroaktivitet som uppstått då föregående års hyresnivå aviserats för januari och februari.

  • Varför måste hyran höjas varje år?

    Hyresintäkten är Gavlegårdarnas enda intäkt. De kostnadsökningar som drabbar bolaget skapar därför ett behov av att justera hyrorna för att kunna underhålla och bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.