Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Gavlegårdarna erbjuder bolösning för branddrabbade hyresgäster

Måndagen den 5 juni uppstod en brand i en av Gavlegårdarna ägd radhuslänga på Blåbärsvägen 2 i Sätra. Radhuslängan, med 12 lägenheter, brann ner och i samband med räddningsinsatsens skadades även närliggande fastighet på Blåbärsvägen 4, också den med 12 lägenheter.

Efter att besiktning av byggnaderna genomförts står det nu klart att inte bara den byggnad som brann utan även byggnaden som skadades av insatsen fått så omfattande skador att de boende inte kan återvända till sina lägenheter den närmaste tiden.

Boendesituationen är ansträngd i Gävle och det finns inte någon större vakans inom vårt bestånd. Men vi kommer att kunna erbjuda komplementboende för boende på Blåbärsvägen nummer 4, det vill säga ett boende parallellt med det kvarstående avtalet. De boende på Blåbärsvägen 2 kommer att erbjudas bostäder i väntan på att kunna återvända efter återuppbyggnaden.
Vi kommer, med hjälp av våra utvalda kontaktpersoner, att aktivt försöka matcha varje enskild hyresgästs behov med de bostäder som vi har vakanta samt de uppsägningar som kommer in löpande. Så snart vi hittar objekt som passar behoven kommer hyresgästen få ett erbjudande om att hyra bostaden tills möjlighet att flytta tillbaka ges.

Det här gäller:

Blåbärsvägen 2:

Byggnaden där branden inträffade. Kommer att återuppbyggas med en beräknad tid på ungefär 24 månader. Hyresgästernas avtal har upphört att gälla men de boende kommer ges möjlighet att flytta tillbaka när byggnaden är återuppförd. De får behålla sina köpoäng om de tackar ja till en annan lägenhet under tiden. Exakt utformning av byggnaden är idag ej fastställd.

Blåbärsvägen 4:

Byggnaden som skadades i räddningsinsatsen. Byggnaden har omfattande skador och återställningstiden bedöms till minst 6 månader. Hyresgästernas avtal fortsätter att gälla och komplementboende erbjuds. Vid önskemål om permanent flytt söker hyresgästerna en ny bostad med sina köpoäng enligt ordinarie rutiner.