Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

EU-val 2024 – Gör din röst hörd!

Vi ser att ett ökat deltagande i politiska val innebär ett ökat engagemang även i andra frågor, vilket i sin tur leder till tryggare och trivsammare områden.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 kommer därför vi att ge samtliga politiska partier i Gävles kommunfullmäktige möjlighet att få tillträde till trapphusen i våra områden för att kampanjarbeta och träffa er. Vi genomför detta som ett test med syfte att möjliggöra ökat valdeltagande och vi kommer efteråt utvärdera för att se om det gett önskad effekt.

De politiska partierna får tillträde till trapphus, ej källare eller vindar, för att kampanjarbeta mellan klockan 08.00-20.00 (vardagar samt helger) fram till och med valdagen den 9 juni 2024. Vid eventuella frågor kan ni kontakta respektive parti. Vi publicerar kontaktuppgifter på de digitala trapphustavlorna och ”Mina sidor” på gavlegardarna.se.

Kom ihåg att göra din röst hörd!

Läs mer om EU-valet på Valmyndighetens sida för EU-valet

Frågor och svar

  • Varför ger vi politiska partier tillträde till trappuppgångar?
    Att fler röstar i demokratiska val gynnar hela samhället. Det ökar engagemanget och leder till flera positiva effekter. Därför vill vi inför EU-valet testa att möjliggöra för samtliga politiska partier i Gävle kommunfullmäktige att kampanjarbeta i våra områden.
  • Vilka har tillträde till trapphusen?
    Du som hyresgäst har alltid tillträde till ditt trapphus. I övrigt har endast ett fåtal yrkesgrupper tillträde till de trappuppgångar där de ska genomföra arbete exempelvis hemtjänst. Partierna har möjlighet till begränsat tillträde under några veckor innan EU-valet, som sker den 9 juni 2024.
  • Vad kommer de få för tillträde?
    De kommer att få tillträde till entrédörren och på så vis trapphuset. De kommer inte ha tillgång till källare eller liknande utrymmen.