Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Brand i Sätra – sammanfattad 13 juni

Sammanfattning av veckan som gått sedan branden i Sätra

Måndagen den 5 juni började det brinna i en radhuslänga på Blåbärsvägen 2 i Sätra. Byggnaden blev snabbt utbrunnen och trots att branden begränsades till den aktuella fastigheten, fick en fastighet på Blåbärsvägen 4 utrymmas med så pass omfattande skador av räddningsarbetet att boende inte haft möjlighet att bo där sedan branden.

Så snart vi fick information om att det brann i en av våra radhuslängor åkte medarbetare från Gavlegårdarna till platsen och startade en samlingsplats i en närliggande kvarterslokal. På samlingsplatsen kunde berörda hyresgäster få hjälp och stöd med sina frågor, samt hjälp att ta kontakt med sina försäkringsbolag för vidare hjälp med att få boende på kort sikt. På plats fanns även Polisen samt kommunens POSOM-grupp för att stödja de drabbade.

Veckan som gått

Alla berörda hyresgäster har under veckan fått en individuell kontaktperson från Gavlegårdarna som stöttar i deras frågeställningar.

I och med att fastigheten på Blåbärsvägen 4 utrymdes och dess hyresgäster inte har kunnat bo i sina hem, har vi haft medarbetare som hjälpt boende att på ett säkert sätt få tillgång till sina hem för att hämta prioriterade tillhörigheter.

Under veckan som gått sedan branden har vi bland annat arbetat med att sätta upp avspärrande staket och påbörjat bedömning av skadorna på Blåbärsvägen 4. Områdets tvättstuga fanns på Blåbärsvägen 2, så just nu ges tvättstugemöjligheter på kort sikt på närliggande adresser medan arbete pågår för att på längre sikt införskaffa en tvättbod. Bredbandet som låg nere kort efter branden, har återställts. Tillsvidare har postgången för de berörda hyresgästerna hanterats genom att de får hämta sin post på postterminalen i Ersbo.

Framåt

Brandskydd är liksom tidigare även fortsatt framåt en viktig fråga för oss och tillsammans med andra aktörer såsom räddningstjänst och försäkringbolag fortsätter vi nu dialogen för framtiden.

Vi arbetar parallellt vidare med boendelösningen på längre sikt för de berörda hyresgästerna.

Vid händelser som dessa är vår ambition att, så långt det är möjligt, först och främst kommunicera med de direkt berörda och därefter håller vi vår webbplats uppdaterad med aktuell information.

Tidigare uppdateringar

Uppdaterad klockan 13.06 2023-06-08

Vi har löst frågan om tvättstugan på Blåbärsvägen på kort sikt genom att vi ger hyresgästerna möjlighet att tvätta på närliggande adresser. På längre sikt undersöker vi möjligheterna att ställa upp en tvättbod på området

Under torsdagseftermiddagen börjar vi ringa de berörda hyresgästerna på Blåbärsvägen 2 och 4 för att upprätta den första kontakten med dem.

Vanliga frågor och svar

  • Det har brunnit i mitt hus, vad händer nu? Det är viktigt att du snabbt upprättar en kontakt med ditt försäkringsbolag. Sen kommer du under slutet av veckan att kontaktas av en medarbetare från Gavlegårdarna som kommer att bli din personliga kontakt för de frågor du har framåt.
  • Fick alla boende för natten? Alla som var berörda fick vidare hjälp med boende, inte förrän den sista personen fått hjälp stängde vi samlingsplatsen.
  • Var det någon som inte hade hemförsäkring? Nej och först när alla hade fått hjälp av sina försäkringsbolag till boende stängde vi samlingsplatsen.
  • Var ska de berörda bo? På kort sikt får de berörda hjälp med boendet av sina försäkringsbolag. Sen arbetar vi vidare med olika möjligheter för hur vi som bostadsbolag kan hjälpa dom framåt. Vi börjar med att se till att de får en personlig kontakt hos oss som kommer att hjälpa dom under processen. De kommer alla att kontaktas under slutet av veckan.

Vi har nu fått tillgång till källaren på Blåbärsvägen där bland annat centraler för bredband och TV finns. Så här är läget just nu:

  • Bredbandet fungerar från och med 13.30 idag igen.
  • TV kommer att fungera från någon gång under eftermiddagen idag.
  • El finns nu i källaren, sektionerad från brandytorna.
  • Passage till miljörum och in till källaren jobbas det på.

Uppdaterad klockan 10.03 2023-06-07

Händelser liknande dessa är alla unika i sin utformning och en tragedi för de som drabbats. Det har därför varit viktigt för oss att i det akuta skedet skapa en samlingsplats och en trygg punkt för våra berörda hyresgäster. Denna samlingsplats stängdes under måndagskvällen då alla fått hjälp av sina försäkringsbolag till ett tillfälligt boende på kort sikt. Kontakt tas nu kontinuerligt med våra berörda hyresgäster. Alla ska ha fått en personlig kontakt hos oss innan veckan är slut.

Vi arbetar nu med att se över vilka boendelösningar vi kan hjälpa till med på längre sikt.

Läget just nu:
12 lägenheter på Blåbärsvägen 2 – obeboliga
12 lägenheter på Blåbärsvägen 4 – Varierande grad av skador efter insatsen. Bedömning om åtgärder pågår. Går ej att bo i just nu.

Uppdaterad klockan 17.45 2023-06-05

En brand uppstod under måndagen på Blåbärsvägen 2 i Sätra. Branden är enligt uppgift begränsad till fastigheten på adressen men även huset på Blåbärsvägen 4 utrymdes och har skadats av insatsen. På de två adresserna finns totalt 24 lägenheter och en samlingslokal för berörda upprättades på Ulvsätersvägen 7. Samlingslokalen stängs inom kort då alla berörda har fått vidare hjälp för natten.

Vi kommer i slutet av veckan att kontakta de berörda hyresgästerna och ge en individuell kontaktperson för vidare frågeställningar.

Uppdaterad klockan 12.00 2023-06-05:

Räddningstjänsten har en pågående insats i Sätra där en brand uppstått i en av Gavlegårdarnas fastigheter på Blåbärsvägen 2. Insatsen pågår för närvarande.

Samlingsplats för berörda är Ulvsätersvägen 7. Där finns även personal från Gavlegårdarnas plats.