Hoppa till innehåll

Sätra

Stadsdelsförnyelse i norra Gävle - Sätra får ny kostym.

I östra Sätra pågår omfattande renoveringar av stora delar av Gavlegårdarnas bostadsbestånd. Syftet med projektet är att skapa ett hållbart bostadsområde där de boende är delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö och där vi kan erbjuda attraktiva bostäder. Hyresgästerna har bjudits in till bodemokratimöten där man i grupp fått diskutera vad som var viktigast att förbättra, i lägenheten, utvändigt och i övriga utrymmen. De flesta av de önskade insatserna är sådant som vi nu genomför, och mer därtill. Projektet, som görs i 12 etapper, innebär bl a att vi tilläggsisolerar fasader och tak, byter fönster, renoverar balkonger, bad- och stamrustar, renoverar kök, byter lägenhetsdörrar och bygger nya tvättstugor i alla de berörda husen.

Vi har dessutom ett uppdrag från vår ägare, Gävle kommun, att vi ska mins­ka energiförbrukningen med 20 % till 2020 så stor vikt läggs på energibesparingsåtgärder. Utöver detta ökar vi känslan av trygghet genom att installera nytt passersystem, byta ut dörrarna till säkerhetsdörrar, förbättra belysningen och bygga nya återvinningshus och cykelgarage.

Under renoveringarna erbjuder vi hyresgästerna att bo i paviljong de 4-5 veckor arbetet i den egna lägenheten pågår och självklart justeras då hyran.

Renoveringarna har haft en relativt låg hyresökning, ca 25 procent, vilket gjort projektet fram­gångsrikt. Hyreshöjningen fasas in under en treårsperiod, vilket underlättar och bidrar till att man väljer att bo kvar i sin lägenhet även efter renoveringen.

Cirka 500 lägenheter berörs av stadsdelsförnyelsen. Projektet beräknas vara klart 2021.

Etapperna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9 är färdiga. Etapp 10, 11 och 12 pågår. Etapp 5 förbereds, mer information kommer under 2021.