Hoppa till innehåll

Sätra

Stadsdelsförnyelse i norra Gävle - Sätra får ny kostym.

I stora delar av Gavlegårdarnas bostadsbestånd i östra Sätra har omfattande renoveringar pågått och cirka 700 bostäder har berörts av stadsdelsförnyelsen. Syftet med projektet är att skapa ett hållbart bostadsområde där de boende är delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö och där vi kan erbjuda attraktiva bostäder. Tidigare har hyresgästerna bjudits in till bodemokratimöten där man i grupp fått diskutera vad som var viktigast att förbättra, både i bostaden men också utvändigt samt i övriga utrymmen. Majoriteten av de önskade insatserna är sådant som vi har genomfört och mer därtill. Projektet, som utfördes i 12 etapper, har inneburit att vi bl.a. tilläggsisolerat fasader och tak, bytt fönster, renoverat balkonger, bad- och stamrust, renoverat kök, bytt lägenhetsdörrar och byggt nya tvättstugor i alla de berörda husen.

Vi hade dessutom ett uppdrag från vår ägare, Gävle kommun, att vi skulle mins­ka energiförbrukningen med 20 % till 2020, därav lades stor vikt på energibesparingsåtgärder. Utöver detta ökade vi känslan av trygghet genom att installera nytt passersystem, byta ut dörrarna till säkerhetsdörrar, förbättra belysningen och bygga nya återvinningshus och cykelgarage.

Vid renoveringarna i stadsdelen erbjöd vi hyresgästerna att bo i paviljong under de veckor som arbetet i den egna bostaden pågick och de fick då justering på hyran. Renoveringarna hade en relativt låg hyresökning (cirka 25 procent), vilket har gjort projektet fram­gångsrikt. Hyreshöjningen fasades in under en treårsperiod, vilket underlättade och bidrog till att hyresgästerna valde att bo kvar i sin bostad även efter renoveringen.

Under våren 2023 togs de första spadtagen för den sista etappen i Sätra. Det innebär att lekparker, utemiljö samt gemensamhetsytor kring Jökelvägen och Gråstensvägen ska byggas. Lekparkernas utformning har inspirerats av och i dialog med våra hyresgäster i området.