Hoppa till innehåll

Södra Hemlingby

Södra Hemlingby är en helt ny stadsdel som totalt sett omfattar cirka 500 bostäder.

Illustrerad skiss över Hemlingbyområdet

Området kommer att ha blandad bebyggelse – lägenheter, radhus, parhus och villor – där både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter finns representerade som boendeformer. Här finns dessutom kommunal service som förskola, skola, äldreboende, gruppboende samt vård- och omsorgsboende.

Gavlegårdarna bygger cirka 120 arkitektritade bostäder i området, där fokus ligger på yteffektiva lägenheter 2-4 rum och kök. Byggstart är satt till år 2020 och preliminär inflytt våren 2022. Husen planeras utifrån en förundersökning kring vilka målgrupper som kan tänkas vilja bo i den nya stadsdelen, som ligger mitt emellan Hemlingby köpcentrum och friluftsområde.

Vid sidan av bostäder bygger Gavlegårdarna också ett vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter. Boendet kopplas ihop med skola och förskola, ett projekt som drivs av Gavlefastigheter. Även där kommer byggstarten att ske under år 2020. Preliminär tid för inflyttning på vård- och omsorgsboendet är satt till år 2023, medan skolan står klar till höstterminen 2022.

Den nya stadsdelen i Södra Hemlingby beskrivs som blandad med småstadskaraktär. Den centrala bebyggelsen är låg, lägenhetshusen får två till fyra våningar, och slingrar sig längs en stadsgata med träd ut till parhus och villor mot ytterkanterna. Infrastrukturen är i princip färdig och de första byggnationerna startar inom kort.