Hoppa till innehåll

Ekorrgrannar

Schaktarbeten påbörjade

2021-04-07
Schaktarbetena är nu påbörjade för gatorna i kvarteret Ekorrbäret. De första veckorna kommer främst att handla om maskinarbeten som utförs av ett par bandburna grävmaskiner, därefter kommer personalstyrkan att utökas med fler yrkesgrupper samt ytterligare maskiner. Arbetet med gatorna innefattar vatten, avlopp, fjärrvärme el och belysning och pågår fram till hösten 2021. Entreprenör är Westcon.

Gång- och cykelbanor stängs av

2020-03-02
Avverkningen är nu klar där bostäderna ska byggas. Nu fortsätter avverkning och slyröjning kring gång- och cykelbanor i närheten samt vid lekplatsen mellan Sätrahöjden och Salamandervägen.

Kartan visar vilka gång- och cykelbanor som berörs av arbetet. Begränsad framkomlighet gäller i området när arbete pågår.

KArtbild som visar cykelvägar

Nu påbörjar vi kvarteret Ekorrbäret

2020-12-04
I skogen väster om Tussilagovägen och gruppboendet Ekorrbäret kommer ett nytt bostadsområde att växa fram. På den här sidan kan du som bor i närheten av området läsa om vad som kommer att hända framöver.

Gavlegårdarna ska bygga ett nytt bostadsområde med cirka 110 naturnära lägenheter i sex hus om fyra våningar samt cirka 25 radhus. Husen som planeras är så kallade kombohus, upphandlade av Sveriges Allmännytta för att ge kortare byggtid, lägre byggkostnader och därmed lägre hyra.
Allra först behöver skogen avverkas där bostadsområdet ska ligga. Det arbetet inleds under december 2020 och pågår till våren 2021. I samband med detta kommer vissa cykel- och gångvägar att behöva stängas av under korta perioder. Skogsavverkningen utförs av en entreprenör som Gävle Kommun anlitar.

Därefter kommer vägarna in till området att byggas, vilket inkluderar att lägga ner ledningarna som ska ligga under vägarna. Gävle kommun bygger vägarna och de blir en fortsättning på Tussilagovägen som idag slutar vid gruppboendet. Som tidplanen ligger just nu kommer vägbygget att starta under våren 2021 och pågå till och med hösten 2021.

Sedan är det dags att bygga husen. Vi planerar att börja med radhusen som ska ligga på den norra delen, närmast Svalörtsvägen, för att sedan fortsätta med fyravåningshusen på den södra delen. Byggstart av radhusen planeras till våren 2022.

Under byggtiden kommer tunga fordon att trafikera hela Tussilagovägen och platsen för själva bostadsområdet, och det är ofrånkomligt att det även blir en del buller. Vi hoppas på er förståelse för detta.