Hoppa till innehåll

Tidplan

Tidplan illustration

Här kommer vi löpande att presentera de olika stegen i projektet med Markheden 4:55.
Allt från när start för rivning sker till det att de nya husen står klara att flytta in i.

Tidplan

  • November 2022 lämnas ansökan om planbesked för området in.
  • Hösten 2025 kan rivning av husen starta tidigast.
  • Februari 2026 Byggstart av de nya husen.
  • September 2027 Inflyttning etapp 1.
  • Mars 2028 Inflyttning etapp 2.
  • September 2028 Inflyttning etapp 3.

Tiderna är preliminära och kan komma att förändras under projektets gång.


Kontakt

Har du en fråga angående rivningsprojektet kan du skicka ett e-postmeddelande till oss, så ska vi försöka besvara din fråga.

E-posta din fråga till:

Märk meddelandet med ”Markheden”.


Tillbaka>>