Hoppa till innehåll

Frågor & Svar

Frågor och svar ikon   Här hittar du svar på de vanligaste ställda frågorna gällande projektet på Harbovägen 14, 16, 18 och 20, Fårbovägen 8 och Trädgårdsvägen 11, 13, 15 och 17 (Markheden 4:55)


Erbjuder ni några evakueringsbostäder?
Nej, vi erbjuder inga evakueringsbostäder. Hyresgästen måste själv söka sig en ny bostad. Våra personliga kontakter till berörda hyresgäster informerar och stödjer våra hyresgäster i det arbetet.

När de nya husen är färdigställda, får vi då flytta tillbaka?
Ja, förutsatt att man söker bostaden via sina köpoäng. Någon möjlighet till förtur vid en eventuell återflytt finns inte.

Kan man få förtur på någon annan lägenhet hos Gavlegårdarna?
Nej, ingen förtur till andra lägenheter finns. Däremot får du tillbaka de köpoäng som blev nollställda vid inflytten till den lägenhet du idag bor i. Utöver det får du ytterligare köpoäng motsvarande tre års kötid samt att du får behålla alla köpoäng när du skriver avtal på en ny lägenhet hos oss om du flyttar senast den 31/12-24.

Tillämpas det någon uppsägningstid vid flytt från de berörda husen?
Din normala uppsägningstid om 3 månader gäller. Du kommer dock inte behöva betala hyran för sista uppsägningsmånaden.

Varför har ni pausat all nyproduktion – men väljer att göra detta nu? 
Vi jobbar med att utveckla detta projekt och bedömer att den prisuppgång som nu råder kommer att lägga sig och att det då går att köra i gång projekt igen. Vi tror att området kring Valbo centrum är ett attraktivt läge för moderna lägenheter med god tillgänglighet. Nu är det i stort sett endast Barnstugevägen som har bra tillgänglighet och därför tror vi att detta projekt är ett bra tillskott för Valbo. 

Varför går det inte att rusta mitt hus? Varför river ni?
Vi har sett över det totala underhållsbehovet och gjort bedömningen att det är många stora åtgärder som måste göras för att uppfylla dagens miljö- och tillgänglighetskrav. En renovering skulle inte göra att husen får den tillgängligheten eller bli mer yteffektiva. Husen är dessutom byggda på ett sätt som gör projektet ekonomiskt ohållbart.

Vad kommer hyran att bli i det nya husen som byggs?
Det är ännu inte möjligt att ange vad hyresnivån kommer att landa på i de nya husen. Det är många faktorer som påverkar vad den slutgiltiga hyran blir. Hyran sätts och förhandlas några månader innan inflytten.

Vilka storlekar blir det på lägenheterna i de nya husen?
Idag är det 120 lägenheter i de aktuella husen. När allt är klart har vi 200 nyproducerade bostäder att erbjuda i Valbo. Vid en nyproduktion är det i huvudsak tvåor och treor som byggs, eftersom det är de storlekarna på lägenheter som efterfrågas mest. Men det blir även ett antal ettor och fyror i de nya husen.

Kommer det att ställas upp en container till grovsopor?  

Nej, inte i nuläget. Bortforsling av grovsopor måste du som hyresgäst själv ordna. Viktigt att tänka på är att du absolut inte får ställa grovsopor i allmänna utrymmen, så som entréer och källargångar, då det både är brandfarligt, ett hinder för räddningstjänst och dina grannar, och hindra utrymningsvägarna.

Varför måsta jag ersätta skador i bostaden om ni ändå ska riva huset?
Om du i ett tidigt skede flyttar från din bostad på Markheden, kan den komma att hyras ut med ett rivningskontrakt. Det betyder att någon annan flyttar in i din gamla lägenhet under den tid som är kvar, innan husen ska rivas. Ser vi, efter en besiktning, att lägenheten inte bara har normalt slitage utan har skadats grovt, kommer du som åsamkat skadorna att få ersätta detta.
Till normalt slitage räknas en del hål i väggar efter spik eller skruv, stötta lister och liknande.

Hål i innerdörrar, bortrivna tapeter, grova repor i parkett exempelvis räknas inte som normalt slitage och är skador som måste ersättas av den utflyttande hyresgästen.

Hur kommer man som hyresgäst eller boende i närheten få information om vad som händer?
Boende i de berörda fastigheterna har fått en personlig kontaktperson tilldelad som kommer sköta den vardagliga kontakten med de boende samt uppdatera de med information rörande projektet. Boende i närliggande områden kan följa löpande information som läggs upp på vår webbsida www.gavlegardarna.se/markheden.

Vad finns det för tidplan?
En övergripande tidsplan är upprättad där vi kalkylerar att en första inflyttning kan ske i slutet av 2027, efter att byggproduktionen har pågått i cirka 1,5 år. Självklart kan det uppstå hinder på vägen som gör att tidsplanen förändras. Oförutsedda händelser kan alltid uppstå, i synnerhet när världsläget med ökade materialpriser ser ut som det gör.

Du hittar tidplanen för projektet här >>


KONTAKT

Har du en fråga angående rivningsprojektet kan du skicka ett e-postmeddelande till oss, så ska vi försöka besvara din fråga.

E-posta din fråga till:

Märk meddelandet med ”Markheden”.

Tillbaka>>