Flytta till Gävle

I Gävle kommun bor knappt 100 000 personer. Avståndet från norr till söder är omkring 9 mil men i öst-västlig riktning ofta inte mer än 2 mil.

Genom kommunen rinner tre större vattendrag – Dalälven, Gavleån och Testeboån. Kuststräckan har en längd av ca 6 mil, från Axmar i norr till Furuvik i söder.

Gävle är Norrlands äldsta stad, med stadsprivilegier från 1446.

Vill du flytta till Gävle?

Gavlegårdarna har 14 400 bostäder och vi räknar med att omkring 30 000 personer bor hos oss.

Vi har bostäder i hela Gävle kommun, från Norrsundet i norr till Hedesunda i söder. Som boende hos oss kan du välja att bo centralt, i lummiga radhusområden eller på landet.

I Gävle kommun bor knappt 100 000 personer. Avståndet från norr till söder är omkring 9 mil men i öst-västlig riktning ofta inte mer än 2 mil.