E-tjänster

Du som är hyresgäst hos Gavlegårdarna kan sköta många ärenden på nätet.

Med våra e-tjänster kan du boka tvättstuga, göra felanmälan, beställa MerVal, beställa bredband, söka efter din fastighetsskötare, läsa din e-post och se din energiförbrukning.

Du måste ha ett pågående hyresavtal med Gavlegårdarna för att kunna använda våra e-tjänster.

Du som är hyresgäst hos Gavlegårdarna kan sköta många ärenden på nätet.

Boka tvättstuga
Boka tvättstugan via din dator
Läs mer

Gör felanmälan
Gör felanmälan dygnet runt
Läs mer

Bredband
Beställ bredband via bredbandsväljaren
Läs mer