Våldsförebyggande arbete börjar i hemmet

− det är ett arbete som Gavlegårdarna vill stödja

Huskurage pojke

Gavlegårdarna i samarbete med Gävle kommun och Polisen antar policyn Huskurage för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till norm. Ju fler som uppmärksammar Huskurage desto fler kan få hjälp.

Nu startar arbetet för Gavlegårdarna att förmedla budskapet Huskurage till sina hyresgäster. Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor – och vi kallar det Huskurage.

 

VID ORO FÖR VÅLD OCH AV OMTANKE BER VI DIG:

1. Knacka på hos grannen.

2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

 

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

 

OM DU BEHÖVER HJÄLP

Om du vill anmäla din oro för någon, eller bara prata med någon för att fråga om råd kan du ringa några olika nummer. Du kan vara anonym om du vill.

Kontakta:

Socialtjänsten

Dagtid, vardagar
Telefonnummer: 026-17 80 00 (fråga efter Mottagningsenheten)

Socialjouren

Helger, kvällar och nätter
Telefonnummer 026-10 02 25 eller 114 14 (polisens nummer, fråga efter Socialjouren)

Vid nödsituation

Ring 112

 

Läs mer om Huskurage>>

Gävle kommuns sida om Huskurage >>

Läs Gävle kommuns pressmeddelande om Huskurage >>