Nya öppettider i Kundcentrum

Från och med den 3 januari 2018 förändrar vi våra öppettider i Kundcentrums reception. De nya tiderna blir vardagar 10–15. Vi behåller tiderna vid månadsskifte med förlängt öppet 07–18. Telefontiderna blir samma som tidigare, 07–16.

I 2017 års kundenkät har det visat sig att så få som 9 procent av de svarande föredrog att besöka vårt Kundcentrum för att få hjälp, samtidigt som hela 62 procent hellre har telefonkontakt. Under hösten har telefonkön ibland blivit lång och under vissa tider på dagen har vi haft svårt att hinna med att hantera alla ärenden. Vi väljer nu att omfördela receptionspersonalen för att under morgon och eftermiddag istället bemanna telefonen.

- Det är på morgon och eftermiddag som de flesta ringer till oss. Samtidigt har vi lugnare i receptionen då. Då vi ser att majoriteten av våra kunder vill kontakta oss via telefon väljer vi nu att lägga större fokus där, säger Klas Uppvall, Kundcentrumchef, Gavlegårdarna.

Varmt välkommen att kontakta oss under 2018!