Bosocialt arbete och samarbeten ger tryggare livsmiljöer

En viktig fråga för oss är trygghet i stadsdelar och i våra hyresgästers boende.

Därför jobbar vi mycket med olika samarbeten med föreningar, intresseorganisationer med mera som bidrar till att skapa gemenskap och meningsfull sysselsättning i våra stadsdelar.
Cathrine Holgersson, VD på Gavlegårdarna, och Pelle Friberg, bosocial samordnare på Gavlegårdarna, blev inbjuden till Radio Gävleborg P4 för att prata om vårt bosociala arbete generellt och specifikt om Andersberg.

Lyssna på intervjun här > 

Här kan du höra inslaget om somaliska föreningen i Andersberg >