Samhälle

Gavlegårdarna ska inte bara förvalta byggnader i Gävle. Som kommunalt bostadsbolag har vi också ett uppdrag i samhället.

Vår vision ”Känn dig hemma”

Vi får människorna i Gävle att känna sig hemma, i bostaden, i närmiljön, tillsammans med grannarna och övriga Gävlebor. Vi känner oss också hemma med varandra här på jobbet.

Människors sociala behov

Bostaden kan vara helt avgörande för vilka möjligheter man har i samhället. Vi strävar efter att, så långt det är möjligt, möta våra hyresgästers sociala behov.

Gavlegårdarna har kommunens uppdrag att utveckla bostäder för äldre, funktionshindrade och ungdomar - utifrån dessa gruppers behov. Vi har också ett särskilt ansvar för andra grupper med en svår position på bostadsmarknaden.

Gavlegårdarna ska inte bara förvalta byggnader i Gävle. Som kommunalt bostadsbolag har vi också ett uppdrag i samhället.

Samarbete
Vi samarbetar med andra i Gävle för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel.

Sköna gröna Sätra
I stadsdelen Sätra pågår en omfattande stadsdelsförnyelse. Sköna gröna Sätra är ett paraplyprojekt för alla delprojekten. Projekten finns samlade på en gemensam webbplats.

Bodemokrati
Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera till nya former för inflytande och engagemang.

Förnyelse av stadsdelar och bostäder
En av Gavlegårdarnas stora utmaningar är att förnya bostadsbeståndet stadsdel för stadsdel.