Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter

I våra kommunikationskanaler, Facebook, LinkedIn och på vår webbplats, gavlegardarna.se, ansvarar Gavlegårdarna endast för eventuella personuppgifter som bolaget själv publicerar, inte personuppgifter som andra lämnar ut i våra kommunikationskanaler.

Personuppgiftsansvar

AB Gavlegårdarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Offentlighetsprincipen

Gavlegårdarna är ett kommunalt bolag och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Användning av uppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med registrering i vår bostadskö använder vi för bolagets egen verksamhet, till exempel diarier och kundregister, och för kommunikation med våra hyresgäster, bland annat utskick av vårt nyhetsbrev. Kontaktuppgifterna sparas bara så länge som du är hyresgäst.

Rätt att begära information

Vill du veta om Gavlegårdarna behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Gavlegårdarna och att få uppgifter rättade.

Vår personuppgiftspolicy

AB Gavlegårdarna värnar om din integritet. Vi vill att du som kund, medarbetare och leverantör ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy, läs den här.