Hoppa till innehåll

Samarbeten och sociala engagemang

Gavlegårdarna ska inte bara förvalta byggnader i Gävle, som kommunalt bostadsbolag har vi också ett uppdrag i samhället. Uppdraget innebär bland annat att vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället, såväl ur ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera till nya former för inflytande och engagemang.

Vår vision ”Känn dig hemma”

Vi får människor i Gävle att känna sig hemma. Vare sig det handlar om bostaden, i närmiljön eller tillsammans med grannar och övriga Gävlebor. Hur vi ”känner oss hemma” varierar från person till person. För några kan det handla om möjligheten att sätta sin egna personliga prägel på sin bostad medan det för andra handlar om vilka möjligheter till social samverkan som finns tillgänglig.

Människors sociala behov

Bostaden kan vara avgörande för vilka möjligheter man har i samhället. Gavlegårdarna strävar efter att, så långt det är möjligt, möta våra hyresgästers sociala behov. Vi samarbetar med flera olika partners i Gävle för att öka våra hyresgästers inflytande och sociala samverkan.

Gavlegårdarna har kommunens uppdrag att utveckla bostäder för äldre, funktionshindrade och ungdomar – anpassade utifrån dessa gruppers behov. Vi har också ett särskilt ansvar för andra grupper med en svår position på bostadsmarknaden.

Bodemokrati

Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera till boinflytande och engagemang. Att hyresgästerna ska ha inflytande över sitt boende regleras i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Förutom att det är lag, så tycker vi på Gavlegårdarna att det är en självklarhet att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt boende och din stadsdel.

Gavlegårdarna lägger stor vikt vid delaktighet och inflytande. Hyresgästernas engagemang ger oss positiva effekter, bland annat genom minskad omflyttning och ökad trivsel. Tanken med bodemokrati är att du som hyresgäst själv bestämmer om du vill engagera dig och på vilket sätt. Vår ambition är att skapa möjligheter till ökad delaktighet för dem som vill ta eget ansvar och utveckla sitt bostadsområde.

Samarbete

Vi samarbetar med andra i Gävle för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel. När vi samarbetar med andra vill vi vara säkra på att vi kan delta med ett stort engagemang. Varje år får Gavlegårdarna en rad förfrågningar om att vara med som sponsor till olika evenemang eller samarbeta med olika verksamheter. Vi vill ständigt hitta nya dialog- och mötesformer som leder till engagemang hos våra hyresgäster och ökad trivsel i våra områden.

Gavlegårdarna har samarbetspartners inom flera olika områden så som Gävles idrott, miljö, musik, kultur och olika utställningar. Vi arbetar bland annat tillsammans med:

  • Förvaltningar och andra bolag i Gävle kommun
  • Studieförbund
  • Kulturföreningar
  • Idrottsföreningar
  • Upphandlade entreprenörer
  • Hyresgästföreningen
  • Fritidsgårdar
  • Företag
  • Ideella föreningar