Hoppa till innehåll

Ägare och organisation

Gavlegårdarna är ett kommunägt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse där Gävle kommuns bolag Stadshus AB äger 100 procent av aktierna. Arbetet sker i en praktisk och effektiv linjeorganisation där alla verksamhetsområden har tydliga indelningar och väl inarbetade arbetsmetoder för uppföljning.

Styrningsprocess

Gavlegårdarna följer ägarnas direktiv samt de bolagsordningar som styr verksamheten. Varje år fastställer styrelsen företagets  mål i en affärsplan med utgångspunkt från ägarnas krav och direktiv som de beskrivs i kommunens verksamhetsplan. Företagets vision, indikatorer och mål bryts ner till konkreta mål för organisationen. Utifrån indikatorer och mål skapar sedan verksamhetens enheter egna planer.