Hoppa till innehåll

Samtal kring hyreshöjningar 2023 pågår med Hyresgästföreningen

Varje år förhandlas hyreshöjningar tillsammans med Hyresgästföreningen. Inför årets förhandlingar har en överenskommelse mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige slutits och de har enats om grunderna för de årliga förhandlingarna.

Läs mer om Trepartsöverenskommelsen – om de årliga hyresförhandlingarna

Med anledning av läget runt omkring oss i världen har vardagliga kostnader ökat för både enskilda personer och för Gavlegårdarna som bolag. För att vi ska ha möjlighet att framöver underhålla våra fastigheter och förvalta våra bostäder på ett hållbart sätt kommer höjningen av hyran behöva vara högre än vanligt.

Exakt hur hög höjningen blir vet vi i dagsläget inte, det ska bestämmas i dialog med hyresgästföreningen. Som läget är just nu är vi inte helt överens. För att vi ska komma vidare i förhandlingarna har vi därför lämnat ett yrkande på att hyrorna ska höjas med 7,01% från och med 1 januari 2023. Det är alltså den procentsatsen hyran kan komma att höjas med som mest.

En hyreshöjning på 7,01% skulle betyda att snitthyresgästen hos Gavlegårdarna, som idag har en hyra på ca 6 500 kr i månaden, skulle få en ökad hyreskostnad med ca 450 kr per månad. Hyresgästföreningen har ännu inte inkommit med svar på detta bud – eller framfört ett eget motbud.

Nästa steg är nu att vi fortsätter förhandlingarna och ser vad vi landar. Vår förhoppning är att hyrorna ska kunna göras klart inom en snar framtid så vi undviker att det uppstår en retroaktivitet som måste hanteras i särskild ordning.