Hoppa till innehåll

P-tillståndet gäller tills nya parkeringsregler införs i området

Införandet av de nya parkeringsreglerna sker etappvis och på vår hemsida gavlegardarna.se/parkering kan du läsa mer om detta och se när det införs i ditt område.

Har du ett parkeringstillstånd från oss i din bil idag fortsätter du att använda det. Tillståndet gäller fram tills det att de nya parkeringsreglerna införs i ditt bostadsområde.

Gavlegårdarna beräknar att hela projektet ska vara genomfört senast under våren 2022.

När de nya reglerna träder i kraft behöver du både ett p-tillstånd och en 30-dagarsbiljett för din boendeparkering. De kommer att vara helt digitala och inga tillstånd i framrutan behövs då.
I de områden där det också finns besöksparkering kan du och dina gäster köpa biljett per timme.