Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu träder nya lagen om rökförbud på allmänna platser i kraft

Bild på cigarettfimp Den nya lagen om rökförbud på allmänna platser börjar att gälla måndag 1 juli 2019. Det innebär bland annat att det blir förbjudet att röka inne på, och i direkt anslutning till, lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Lekplatser som är inhägnade eller tydligt avgränsade och tillgängliga för en mer sluten krets personer, som hyresgäster i en fastighet, omfattas inte av lagen. Men som ett led i lagförändringen blir alla Gavlegårdarnas lekplatser rökfria från och med 1 juli.

Den nya lagen omfattar även rökförbud på uteserveringar och utanför entréer där allmänheten har tillgång. Det kan vara utanför butiker, restauranger och gallerior.

Vi sätter upp nya skyltar om att lekplatsen är rökfri. Eventuella askkoppar inne på lekområdet flyttas bort. Askkoppar på våra centrumanläggningar och äldreboenden flyttas ut.

Alla våra lokalhyresgäster har fått information från oss om den nya lagen. Vi har satt upp en dekal om rökförbud i direkt anslutning till entrén.

Läs mer om den nya lagen på SABO:s webbplats >>